De Jonge Klimaatbeweging en ANBI

ANBI

De Jonge Klimaatbeweging is volgens de Belastingdienst een ‘algemeen nut beogende instelling’.

Dit betekent dat we geen belasting hoeven te betalen over nalatenschappen of schenkingen. Je geld wordt dus helemaal gebruikt om ons werk te steunen! Bovendien kun je als donateur zelf je gift aan de Jonge Klimaatbeweging aftrekken van de inkomstenbelasting. Meer over ANBI vind je op www.anbi.nl