De Jonge Klimaatagenda is een visiedocument over hoe jongeren vinden dat de ‘wereld er in 2050 uit moet zien: hoe gaan wij wonen, eten, werken, ons verplaatsen en hoe verzorgen wij duurzame educatie?’. De Jonge Klimaatbeweging gebruikt de Jonge Klimaatagenda de komende kabinetsperiode (2017-2021) als lobbydocument richting de overheid, politiek en maatschappij. Dit doen we onder andere door in gesprek te gaan met politici en beleidsmakers, maar vooral met politieke en kleurloze jongerenorganisaties. De Jonge Klimaatagenda is ook de leidraad voor de gesprekken aan de ‘Klimaatberaadtafel’. Eerder was de Jonge Klimaatagenda al in het nieuws, via NOSop3 en Trouw.

Daarnaast is de Jonge Klimaatagenda ook het bestaansrecht van de Jonge Klimaatbeweging. Daardoor is het belangrijk om deze agenda zo relevant en urgent mogelijk te houden. Dit doen wij door in gesprek te gaan met onze aangesloten en betrokken jongerenorganisaties tijdens een Klimaatdialoog.

Ben je nú al enthousiast? Kijk dan eerst het filmpje. Hier wordt de Jonge Klimaatagenda in het kort uitgelegd:

Om te laten zien aan de overheid, politiek en maatschappij dat een jongerenorganisatie begaan is met klimaatverandering en duurzaamheid, is er een mogelijkheid om de Jonge Klimaatagenda te tekenen als organisatie. Wanneer jouw organisatie tekent, wordt je betrokken bij onze activiteiten en gevraagd om mee te denken over duurzame vraagstukken, zoals over het Klimaatakkoord 2018. Daarnaast heb je de kans om écht je stem te laten horen en mee te schrijven aan de Jonge Klimaatagenda. Onderteken dan hier de Jonge Klimaatagenda.

Ben je benieuwd of zoek je meer informatie? Neem dan gerust contact op met Meike (jongerenorganisaties@jongeklimaatbeweging.nl). Zij is ons bestuurslid Jongerenorganisaties en is op de hoogte van alles rondom de Jonge Klimaatagenda.

Staat jouw jongerenorganisatie hier ook achter?

Dan kun je je aansluiten bij de Jonge Klimaatbeweging door de JKA te onderteken. Je wordt dan ook uitgenodigd om input te geven tijdens de Klimaatdialogen. Klik op onderteken om contact op te nemen met ons en ga met ons in gesprek.