aangesloten jongerenorganisaties

De Jonge Klimaatbeweging vertegenwoordigt de jongerenorganisaties van Nederland in het klimaatdebat. Op dit moment hebben ruim 50 jongerenorganisaties de Jonge Klimaatagenda 2.0 ondertekend, die geschreven is met dank aan de toen aangesloten jongerenorganisaties. Wil je meer weten over de organisaties die de JKA hebben ondertekend? Klik dan op de logo’s. 

Staat jouw organisatie er nog niet tussen, maar wil je dat wel? Neem dan contact met ons op via de onderstaande knop!

Nationale Jeugd Raad
Nationale Jeugd Raad
Nationale Jeugd Raad
Wij zijn de jonge underdogs met een missie. We jagen aan. Willen iets betekenen voor de wereld. Klein beginnen en groots worden. Meedoen is makkelijk. Doe iets geweldigs en maak zo anderen blij. Of wordt changemaker in ons netwerk, dan veranderen we de wereld samen. Leven is lef tonen. De springplank voor de nieuwe generatie!
Studenten voor Morgen
Studenten voor Morgen
Studenten voor Morgen
Studenten voor Morgen is het studentennetwerk voor een duurzame toekomst. Deze landelijke studentenorganisatie stimuleert studenten om te kiezen voor een duurzame levensstijl, studie en carrière. Morgen werkt samen met lidorganisaties in diverse studentensteden. Met studenten uit heel Nederland werken we aan het informeren van andere studenten rondom duurzaamheid en het organiseren van projecten op dit gebied. Daarnaast zet Morgen zich in voor een meer duurzaam onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering op zowel universiteiten als hogescholen.
Jongerenvertegenwoordigers Duurzame Ontwikkeling
Jongerenvertegenwoordigers Duurzame Ontwikkeling
Jongerenvertegenwoordigers Duurzame Ontwikkeling
De VN Jongerenvertegenwoordigers Duurzame Ontwikkeling spreken met duizenden jongeren over klimaatverandering en duurzaamheid. Deze verzamelde input nemen ze mee naar de VN Duurzaamheidstoppen en de jaarlijkse Klimaatconferenties. Voorafgaand aan deze conferenties komen de jongerenvertegenwoordigers bijeen met collega-jongerenvertegenwoordigers uit andere landen, om gezamenlijk voor te bereiden en een gezamenlijke strategie te bepalen. Tijdens de conferenties zelf zijn de jongerenvertegenwoordigers druk met lobbyen, vergaderen, het (mede) organiseren van side events en ludieke acties, en wordt er veel in de wandelgangen gepraat en onderhandeld. Hun Nederlandse achterban houden ze op de hoogte via filmpjes en blogs.
SAMEEN
SAMEEN
SAMEEN
De Jonge Klimaatagenda is gezamenlijk getekend namens SAMEEN Groningen en SAMEEN Amsterdam. SAMEEN is een studentenplatform die talentvolle studenten bijbanen aanbiedt, om te werken aan energie gerelateerde opdrachten, projecten en onderzoeken voor organisaties binnen én buiten de energiesector.
FNV Jong
FNV Jong
FNV Jong
FNV Jong vindt het belangrijk om jongeren een stem te geven in Den Haag. Daarom hebben wij een plek in de Sociaal Economische Raad (SER) veroverd. In de SER werken deskundigen zoals juristen en economen, werkgevers en werknemers samen om onze regering te adviseren op het gebied van werk en inkomen. Door advies te geven in de SER zorgen wij dat jongeren niet worden vergeten.
YES-DC
YES-DC
YES-DC
Young Energy Specialists and Development Co-operation (YES-DC) is an association of students and young professionals interested and/or working in the field of energy and international co-operation. YES-DC started informally, in October 1994, as a means to create a network and to facilitate the exchange of information and experiences.
IFMSA NL
IFMSA NL
IFMSA NL
Sinds 1980 is IFMSA-NL het internationaal platform voor medisch studenten met initiatieven die zich richten op bewustwording en verbetering van Global Health in de samenleving en op persoonlijke ontwikkeling van toekomstige professionals in de gezondheidszorg. Zij laat toekomstig medisch professionals al vroeg kennis maken met deze ontwikkeling door middel van projecten, congressen en stages. IFMSA-NL is vertegenwoordigd op alle acht de medische faculteiten van Nederland en heeft 900 actieve leden, die samen 7200 studenten bereiken. IFMSA-NL stelt studenten in staat hun kennis en vaardigheden te benutten, te vergroten en te delen door middel van projecten en trainingen.
Slow Food Youth Network
Slow Food Youth Network
Slow Food Youth Network
Slow Food Youth Network (SFYN)* is een internationale jongerenbeweging die zich inzet voor een good, clean & fair voedselsysteem. Voedsel heeft namelijk meer impact dat je denkt: het heeft raakvlakken met vrijwel alle maatschappelijke en ecologische uitdagingen van deze tijd. Als onderdeel van het internationale Slow Food netwerk willen wij lekker eten dat zo duurzaam mogelijk geproduceerd wordt en waarvoor de boer een eerlijke prijs krijgt.SFYN gelooft dat wij, als jongeren, een belangrijke rol moeten spelen in de toekomst van de voedselproductie en -consumptie. Daarom brengen we jonge consumenten, producenten, boeren, koks en studenten dichter bij elkaar.
Fawaka Nederland
Fawaka Nederland
Fawaka Nederland
Visie: Een duurzaam Nederland met een bewuste samenwerkende jonge generatie, die gelooft in eigen kunnen om zichzelf en de wereld te verbeteren. Missie: Kinderen en jongeren van alle etnische achtergronden en opleidingsniveaus inspireren tot bewust handelen door hen te betrekken bij de maatschappelijke én groene uitdagingen van deze tijd.
Enactus Utrecht
Enactus Utrecht
Enactus Utrecht
Enactus is a community of student, academic and business leaders committed to using the power of entrepreneurial action to transform lives and shape a better, more sustainable world for us all. ​ Working with leading corporate partners and member universities like, Enactus establishes student programmes in campuses around the world. Enactus NL provides Enactus UCU a support network in the form of university advisors, alumni mentors and a local business advisory board, facilitating us to create innovative and impactful solutions to social problems. ​ For students currently studying at the University College Utrecht, Enactus UCU is the local branch of this international network where you can get involved.
Landelijke Kamer van Verenigingen
Landelijke Kamer van Verenigingen
Landelijke Kamer van Verenigingen
De Landelijke Kamer van Verenigingen zet zich sinds 8 april 1967 in voor het Nederlandse verenigingsleven. In de jaren ’60 kwamen studentenverenigingen onder maatschappelijke druk te staan waardoor de behoefte ontstond de Nederlandse studentengezelligheidsverenigingen landelijk te vertegenwoordigen. Inmiddels vertegenwoordigt de LKvV 47 studentenverenigingen en daarmee ruim 42.000 studenten in Nederland. Het hoofddoel van de LKvV is het behartigen van de belangen van de 47 aangesloten studentenverenigingen en de twaalf aangesloten Plaatselijke Kamers van Verenigingen (PKvV’s).
Rover Jong
Rover Jong
Rover Jong
Rover Jong is een afdeling binnen Rover die focust op de wensen van jongeren tot 35 jaar. Door er een aparte afdeling van te maken wordt de positie van de jongeren versterkt. Rover Jong wil de positie van jongeren in het OV verbeteren door: (1) in gesprek te gaan met belangrijk spelers binnen het OV en (2) concrete verbeteringen in het OV door middel van ludieke acties op de agenda te krijgen.
Nederlandse Dove Jongeren
Nederlandse Dove Jongeren
Nederlandse Dove Jongeren
BEN JIJ JONG EN DOOF? En wil jij andere dove jongeren ontmoeten in Nederland, of zelfs in de rest van de wereld? Of wil je meer leren over hoe je sterk staat in de horende maatschappij, of je eigen kwaliteiten ontdekken? Of wil jij in het bestuur zitten van een van de leukste jongerenorganisaties in Nederland? Kijk dan vooral verder, want dan kan NDJ iets voor jou betekenen, of jij voor ons!
Jonge Democraten
Jonge Democraten
Jonge Democraten
De Jonge Democraten zijn een progressief-liberale politieke jongerenorganisatie met meer dan 6.000 leden. We staan voor een maatschappij waarin iedereen vrij is om zich te ontwikkelen. We zijn een vereniging voor en door jongeren die zich inzet voor meer betrokkenheid bij de politiek. De JD is verbonden met D66, maar wel volledig onafhankelijk. De JD heeft het onderwijs hoofdstuk van de Jonge Klimaatagenda ondertekend. Samen met hen strijden we voor duurzaam en toekomstgericht onderwijs.
PINK!
PINK!
PINK!
Wij zijn de onafhankelijke jongeren organisatie van de Partij voor de Dieren. Net als de partij hangen wij niet een bepaalde ideologie aan, maar leiden we onze standpunten af uit onze kernwaarden. Ons doel is om jongeren tussen de 14 en 28 de mogelijkheid te geven zich om onze maatschappij om te vormen op een manier die ons allemaal ten goede zou komen, via politiek in brede zin.
Green Office VU
Since 2014 the Green Office VU has been the sustainability platform at the Vrije Universiteit Amsterdam(VU). A university is place where students acquire new knowledge and experiences, but also where new habits are made. Therefore universities should act as drivers of sustainability and create a cultural change; a green movement. ‘Sustainable higher education implies that the critical activities of a higher education institution are ecologically sound, socially just and economically viable and that they will continue to be so for future generations’, according to the Association of University Leaders for a Sustainable Future.
Green TU
Previously known as Green Office Delft, GreenTU Delft is an active part of TUDelft University Corporate Office, devoted to stimulating sustainability in education, research and university operations. It connects innovative researchers, teachers, students, and campus operators,with the goal of improving the sustainability performance of TU Delft as a whole.
Hellingproef
Hellingproef is het jong wetenschappelijk bureau van GroenLinks en is onderdeel van Bureau de Helling. Wij organiseren inhoudelijke en interactieve activiteiten op het raakvlak tussen wetenschap, politiek en debat. Hellingproef biedt jongeren een plek voor politieke ontplooiing. Wij brengen wetenschap, politiek en branie samen en willen een kweekvijver zijn voor jonge mensen die een groener en linkser landen willen. Als inhoudelijk debatplatform geeft Hellingproef jongeren de ruimte voor het bedenken van creatieve en originele oplossingen voor politieke vraagstukken. Dit doen we in samenwerking met wetenschappers en organisaties zoals de Helling (waarvan we de jongerentak zijn), DWARS, en jong wetenschappelijke bureaus van andere partijen. Als er een gedeelde basis van groene en linkse waarden is, staan we altijd open voor samenwerking.
BoKS
BoKS
BoKS
BoKS is de koepelorganisatie voor alle huurders van woningcorporatie SSH. BoKS is een belangenbehartiger en behandelt complexoverstijgende belangen van SSH-huurders.
Wageningen Environmental Platform
Wageningen Environmental Platform
Wageningen Environmental Platform
Wageningen Environmental Platform (WEP) is a student organization, a platform for students with a pro-active stance towards sustainability in their direct surroundings. We aim to stimulate students in greening their behaviour and lifestyle by organizing activities, like lectures and workshops and by promoting local initiatives. WEP offers support to students who come with ideas of their own and aims to connect students and sustainability-related initiatives within the community of Wageningen.
NivonJong
NivonJong
NivonJong
Actief, groen en sociaal. Dat is NivonJong. Bij ons vind je de tofste evenementen voor een echte adrenalinekick, inspiratieboost en natuurpakker. We gaan de natuur in, zoeken de verdieping bij interessante sprekers, dansen tot de late uurtjes en relaxen bij filmavonden.
Green Office HU
Green Office HU
Green Office HU
HU streeft naar een onderwijsgemeenschap waarbij studenten en medewerkers samen werken aan een duurzame toekomst in economische, ecologische en sociale zin. Green Office HU zet zich in om een duurzame toekomst te verankeren in het onderwijs en onderzoek van Hogeschool Utrecht, maar ook bij medewerkers en studenten van de HU. Dit doet Green Office door mensen te informeren, activeren en laten participeren. Green Office HU biedt een platform aan studenten en medewerkers om informatie over te dragen op het gebied van duurzaamheid, de eigen duurzaamheidsambities van de HU waar te maken en samen te werken aan duurzaamheid.
DWARS
DWARS
DWARS
DWARS, GroenLinkse Jongeren is de onafhankelijke jongerenorganisatie van GroenLinks. Het landelijke hoofdkantoor van DWARS is gevestigd aan de Oudegracht in Utrecht. De dagelijkse leiding van DWARS is in handen van het landelijk bestuur. De vereniging heeft als doel mensen op een gezellige manier kennis te laten maken met politiek. Daarnaast proberen we via contact met GroenLinks, berichten in de media en acties de Nederlandse politiek te beïnvloeden.
Integrand
Integrand
Integrand
Integrand streeft ernaar om het meest professionele studentennetwerk van Nederland te zijn. Dit bereiken wij door op een persoonlijke en toegankelijke wijze ambities van academische studenten en bedrijven met elkaar te verbinden. Wij stimuleren studenten door verschillende mogelijkheden te bieden om zichzelf te ontwikkelen ter voorbereiding op hun carrière.
Students for Sustainability Amsterdam
Students for Sustainability Amsterdam
Students for Sustainability Amsterdam
Students for Sustainability Amsterdam (SFSA) is a Student Association committed to sustainability for students of the University of Amsterdam (UvA) and Hogeschool van Amsterdam (HvA). Right now we are working on different projects ranging from our termly GreenDocs film and discussion evening to organizing sustainable workshops.
Jonge Veranderaars
Jonge Veranderaars
Jonge Veranderaars
Jonge Veranderaars verbindt jonge professionals uit de spoor,- en ov-sector. Samen met onze leden organiseren we inhoudelijke evenementen en informele netwerkborrels. We wisselen kennis en ervaring uit op zowel technisch als maatschappelijke vlak, om een positieve en kritische bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de sector.
Jong NS
Jong NS
Jong NS
JongNS is het jongerennetwerk voor alle NS-ers tot en met 35 jaar. Ons doel is om NS veerkrachtig te maken, door jong talent te binden aan de organisatie en door JongNS’ers in te zetten voor NS – en NS voor hen.
STORM
STORM
STORM
Storm is the Study Association for Environmental Science, Environmental Studies, Global Sustainability Science and the masters Sustainable Development and Water Sciene and Management. Storm offers the students the possibility to develop themselves both socially as on the educational level. Throughout the year we organize multiple lectures, debates, theme parties, and sport activities. On top of that we try to help the students with their career choice by organizing workshops and in house days.
Green Office Wageningen
Green Office Wageningen
Green Office Wageningen
We are the green heart of Wageningen University & Research. We make it an inspiring and 100% sustainable place to work and study. Our goal is to give all students and employees access to sustainable options in their workplace.
AIESEC
AIESEC
AIESEC
AIESEC is a global network of people that simply believe that youth leadership is not an option, but our responsibility. In AIESEC, we believe that youth are the key to shaping a better furue. Through each and every experience we provide, we strive to devleop youth leaders with the following qualities: - Ability to Empower Others - Solution Oriented - World Citizen - Self Aware
De Kleine Consultant
De Kleine Consultant
De Kleine Consultant
De Kleine Consultant is de eerste door studenten gerunde non-profit strategieconsultant in Nederland. Met als hoger doel: wij maken Kleine Consultants en onze klanten groot! We bieden strategisch advies daar waar het de meeste waarde toevoegt. Dat is voornamelijk bij start-ups, non-profit organisaties en maatschappelijke MKB.
Young ProRail
Young ProRail
Young ProRail
Young ProRail is hét netwerk voor jonge medewerkers binnen ProRail. ProRail ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. Samen met vervoerders zetten wij ons 24/7 in om reizigers en goederen veilig en op tijd op hun bestemming te laten komen. We willen meer treinen laten rijden, op een veilige manier en met minder hinder, nu en in de toekomst. Dat doen we altijd met aandacht voor onze invloed op het milieu en de samenleving. Als Young ProRail dragen we hieraan bij. We organiseren jaarlijks terugkerende activiteiten en fungeren als aanspreekpunt voor de hele organisatie. Wij zetten ons met enthousiasme in om de jongeren binnen ProRail een podium te geven binnen de organisatie en met elkaar te verbinden. Young ProRail zet zich in voor de belangen van ProRail medewerkers tot 35 jaar.
UniPartners Utrecht
UniPartners Utrecht
UniPartners Utrecht
UniPartners is een vernieuwend concept in de wereld van adviesbureaus. Wij combineren academische kennis met een praktische en professionele aanpak. Deze werkwijze resulteert in onderzoeken en adviezen van kwalitatief hoogstaand niveau
Erasmus Change
Erasmus Change
Erasmus Change
Studenten in Rotterdam hebben samen de klimaatactiegroep Erasmus Change opgezet. Wij eisen een eerlijke klimaattransitie. Niet langer blijft onze generatie langs de zijlijn toekijken. Samen staan we sterk en maken we verandering mogelijk.
Leiden University Green Office
Leiden University Green Office
Leiden University Green Office
We hebben als duurzaamheidsorganisatie binnen de Universiteit Leiden twee doelen: bewustzijn en kennis creëren/stimuleren over duurzaamheid in medewerkers en studenten van de universiteit, en de universiteit helpen om zijn ecologische voetafdruk te reduceren. Dit doen we door middel van het organiseren van evenementen; online communicatie; campagnes voeren voor bijv. meer plantaardig eten/duurzaamheid in beleidsplannen; en gesprekken met contacten binnen/buiten de universiteit.
Jong & Je Wil Wat
Jong & Je Wil Wat
Jong & Je Wil Wat
Om jongeren echt te bereiken zul je ze moeten begrijpen. Je kunt jongeren alleen begrijpen als je ze weet te betrekken. Bij Jong & Je Wil Wat praten we nooit óver jongeren, maar altijd mét jongeren. We vinden het belangrijk dat jongeren veilig en gezond opgroeien. Jong & Je Wil Wat ontwikkelt het liefst adviezen, concepten en campagnes waar jongeren wat aan hebben. En daarom werken we graag voor overheid, onderwijs en de (jeugd)zorg. Waarbij we niet terugdeinzen voor lastig bereikbare jongeren, zoals risicojongeren en kwetsbare jongeren.
Academics For Development
Academics for Development is a non-profit organization advocating for social entrepreneurship. We strive to give all students the opportunity to enrich themselves and have durable social impact through a hands on, multidisciplinary, and cross-cultural entrepreneurial experience.
ExpresZo
Expreszo is een magazine dat wordt gemaakt voor en door jonge LHBT+ (lesbisch, homo, biseksueel, trans, non-binair, aseksueel, panseksueel en iedereen die er verder behoefte aan heeft). In 1988 besluiten verschillende verenigingen dat er een landelijk tijdschrift voor LHBT+ moet komen. Zo ontstaat Expreszo. Het blad is in eerste instantie bedoeld voor homo, lesbische en biseksuele jongeren. Inmiddels schrijft Expreszo voor iedereen die zich identificeert als LHBT+ of queer. Expreszo wordt al sinds de oprichting volledig gerund door vrijwilligers. Sinds 2014 is het magazine helemaal digitaal
Green Office Van Hall Larenstein
De Green Office wordt gerund door een wisselende groep studenten en staat voor duurzaamheid binnen Van Hall Larenstein, in zowel Leeuwarden als Velp. Zij doen dit door de toepassing van leuke ideeën, initiatieven en signalen te ondersteunen. Deze "groene" initiatieven binnen Van Hall Larenstein ondersteunt de Green Office door activiteiten te organiseren, zoals bijvoorbeeld een Warme Truiendag, om zo bewustwording van duurzaamheid en energiebesparing te versterken. Ook verzorgt de Green Office initiatieven voor de lange termijn, zoals leenfietsen voor medewerkers.
De JNM – Jongeren in de natuur
De JNM – Jongeren in de natuur, is een vereniging voor en door jongeren van 11 tot en met 25 jaar. Ons doel is om kinderen en jongeren belangstelling voor en kennis van de natuur bij te brengen. Hiertoe organiseren de leden van de JNM kampen en excursies, waaraan andere leden deel kunnen nemen. Het organiseren van activiteiten en het besturen van de vereniging wordt volledig gedaan door de leden zelf. Leden worden van jongs af aan betrokken bij de organisatie, waardoor ze snel bestuurlijke ervaring opdoen en taken vervullen binnen de brede organisatiestructuur van de vereniging. Alle activiteiten zijn altijd zo goedkoop mogelijk, omdat we geen winstoogmerk hebben.
Nacht van de Fooi
Nacht van de Fooi is een landelijk studenteninitiatief dat in samenwerking met Wilde Ganzen geld ophaalt voor het goede doel. Met 8 Landelijke- en meer dan 50 Stedelijke bestuursleden zetten ze zich hiervoor in. Voorgaande jaren deden ze dit door samen te werken met horecagelegenheden die voor één dag hun fooi afstonden om bij te dragen aan verschillende ontwikkelingsprojecten.
SPS-NIP
De missie van SPS-NIP, Sectie Psychologie Studenten, is om alle psychologiestudenten in Nederland te verenigen en te helpen weloverwogen en zelfbewust de stap van student naar het werkveld te zetten. Met deze missie kunnen wij bijdragen aan de visie van het Nederlands Instituut van Psychologen; de kwaliteit van leven verhogen door gebruik te maken van de kennis en kunde van kwalitatief hoogwaardige professionals in de psychologie.
Team Alert
Jouw leven en dat van je vrienden, klasgenoten en al jouw andere leeftijdsgenoten, beter maken. Dat is onze droom! Hoe we dat doen? Door jou uit te dagen het meeste uit je leven te halen en je te laten zien hoe je je leven gelukkiger, veiliger en gezonder kunt leiden. We houden ons bezig met verschillende thema’s waar jij wel eens mee te maken krijgt, zoals verkeersveiligheid, een gezonde leefstijl of omgaan met geld.

info@teamalert.nl

UvA Green office
The Green Office is the sustainability department of the University of Amsterdam. It aims to Connect, Educate, and Change our way to a greener university. Officially incorporated into the in 2016, the Green Office has expanded to include four teams: Community, Campus, Research & Education and Communications. Each team is run by students.
Young & Fair gelooft dat we door kennis te delen over duurzame en fair trade consumptie, jongeren in staat stellen bewuster te consumeren. Dit doen wij via verschillende evenementen (zoals gastlessen op scholen en fair fashion/food festivals), social media en onze website, waarbij een positieve benadering voorop staat. Deze missie wordt uitgedragen en uitgevoerd door een enthousiaste groep vrijwilligers bestaande uit studenten en young professionals.
Finding ROOTS
Finding ROOTS betekent niet alleen praten, maar doen. De ervaring staat centraal, want dat is wat motiveert en verandering in gang zet. Samen bedenken we positieve acties die impact hebben, volgen we trainingen over authentiek leiderschap, duurzaamheid en de Nieuwe Economie. We adviseren bedrijven, bezoeken evenementen en debatteren in en buiten Zeeland. Deze ervaringen leiden tot concrete acties, adviezen en tips voor medestudenten, vrienden, docenten, professionals, beleidsmakers en politici. Met de ambitie om te inspireren, uit te dagen en mensen in beweging te krijgen.
GAN Wageningen
GAN is the network of green organizations with the goal to empower sustainability and green (student)life in Wageningen. With the diversity in member organizations comes a vast collection of knowledge, connections and possibilities, that are shared within and outside of the network.
Global Shapers Community Amsterdam
Wij zijn de Amsterdam Hub van de Global Shapers Community, een wereldwijde community van leiders van 20-33 jaar oud, geïnitieerd vanuit het World Economic Forum. Onze missie is om elkaar te helpen om onze dromen te realiseren voor een betere maatschappij. We ondersteunen en versterken initiatieven die onze lokale en wereldwijde gemeenschappen verbeteren door hen energie, ideeën en toegang te bieden. Onze belangrijkste aandachtsgebieden zijn duurzaamheid, onderwijs en sociale inclusie. Door projecten en partnerschappen hebben wij een positieve impact op de maatschappij.
Technology for Global Development
Technology for Global Development (TGD) is an interdisciplinary organization where students, teachers and researchers raise awareness about the socio-economic and environmental challenges of the present, to inspire the TU/e community to create, design and implement innovative technological solutions for global sustainable development. While having a focus on developing countries, TGD believes in the systemic interrelationship between actors around the world.
Youth for Climate NL
Wij zijn Youth For Climate NL en wij hebben de scholierenstaking op 7 februari 2019 georganiseerd. Nadat we stakingen in andere landen hadden gezien, vonden we het gek dat het nog niet in Nederland was gebeurd, dus kwamen we bij elkaar en zetten we in korte tijd die staking op. Daarna hebben we nog een paar keer gestaakt en hebben we op tv en met grote bedrijven gepraat over hoe we moeten verduurzamen en dat we de urgenda-doelen moeten halen. Wij zijn voor en door scholieren die hun (duurzame) toekomst belangrijk vinden.
a.s.r. jongerennetwerk NeXus
NeXus is het jongerennetwerk van a.s.r. NeXus prikkelt, daagt uit en faciliteert in het bijeenbrengen van jonge ambitieuze mensen.
Jongeren Milieu Actief
JMA is de jongerenorganisatie van Milieudefensie, voor en door jongeren tussen de 16 en 28 jaar. Al sinds 1991 zetten wij ons met veel energie, passie en humor in voor een schone en eerlijke wereld. Voor jongeren in Nederland én voor jongeren wereldwijd.
CNV Jongeren
Wij zijn er voor de dromers, denkers en doeners. Voor alle jonge mensen die hun best willen doen om zich optimaal te ontwikkelen en hun beste bijdrage willen leveren aan onze maatschappij. CNV Jongeren is een onafhankelijke vakbond voor jonge werknemers in Nederland. We zijn er voor de bijbaners, stagiairs, vakantiewerkers, studenten, net-afgestudeerden, starters en young-professionals. Samen komen we op voor jouw belangen op de arbeidsmarkt, woningmarkt en in het onderwijs. Daarnaast hebben we speciale aandacht voor jonge mensen met een kwetsbare positie.
Green Office HvA
Green Office HvA is als onderdeel van het duurzaamheidsprogramma re-set een blijvende plek binnen de HvA waar iedereen die zich inzet voor een duurzame en inclusieve hogeschool samenkomt. Hier werken studenten en medewerkers aan concrete acties met impact. We organiseren evenementen, voeren campagne en lobbyen voor duurzamer en inclusiever beleid en onderwijs. Ook organiseren we twee keer per jaar de GO Game Changers Awards, een inspirerende award uitreiking voor en door studenten die tijdens hun studie een positieve impact maken.
PerspectieF
PerspectieF is de jongerenorganisatie die verbonden is aan de ChristenUnie. Wij willen jongeren verbinden door middel van christelijke politiek. Tientallen jongeren zijn bij ons actief om een verschil te maken voor onze generatie. Zij weten zich daarin verbonden in hun christelijke geloof. PerspectieF houdt daarnaast haar moederpartij scherp op thema’s die voor jongeren belangrijk zijn, bijvoorbeeld bij fractievergaderingen en partijcongressen.
Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)
Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is de grootste landelijke studentenorganisatie van Nederland en behartigt de belangen van meer dan 750.000 studenten aan universiteiten en hogescholen. Dit doet het ISO via de 41 (aspirant)-lidorganisaties en 12 convenantpartners die bij het ISO aangesloten zijn. De lidorganisaties zijn medezeggenschapsraden, fracties van universiteiten en hogescholen alsook twee vakbonden. De convenantpartners zijn studentenorganisaties die zich bezighouden met specifieke studentenbelangen, zoals studentensport of studentenverenigingen. Het ISO is gevestigd in Utrecht en is vaste gesprekspartner van onder andere het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de politieke partijen en de koepels van universiteiten en hogescholen.