Wij zijn de stem van jongeren in het klimaatdebat!

De Jonge Klimaatbeweging verenigt de stem van diverse jongerenorganisaties. Dit doen we onder andere door het organiseren van Klimaatdialogen. Daarnaast proberen wij, met de Jonge Klimaatagenda als leidraad, beleid te beïnvloeden door middel van campagnes en gesprekken aan te gaan met politici, beleidsmakers en bedrijfsleven. In alles wat we doen, denken en uitdragen staat de stem van jongeren in het klimaatdebat centraal. Voorbeelden van onze activiteiten zijn bijvoorbeeld de Vergroen je Stem-campagne, onze betrokkenheid bij het Nederlandse Klimaat- en Energieakkoord en de Jonge Klimaattop!

Waarom?

De Jonge Klimaatbeweging is gebaseerd op een duidelijk idee: jongeren verdienen een stem om hun eigen duurzame toekomst vorm te geven. Wij, jongeren, zijn de generatie die moet leven met de gevolgen van klimaatverandering. In een samenleving waar de wereld van morgen in handen ligt van de politici, beleidsmakers en het bedrijfsleven van vandaag is het essentieel dat onze stem gehoord wordt. Daarom is het belangrijk om de stemmen van diverse jongerenorganisaties te verenigen tot een sterke stem, om klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden. Wij willen de zeggenschap van jongeren garanderen over onze eigen duurzame toekomst. We gaan hierin voorbij aan ideologie. De noodzaak van klimaatactie is niet links of rechts, progressief of conservatief. Wij proberen op een positieve manier iedereen te betrekken bij de overgang naar een duurzame wereld.

De Jonge Klimaatbeweging gaat voor een wereld waarin de belangen van jongeren en de aarde vanzelfsprekend worden meegenomen in het vormen van de toekomst. We streven naar een toekomstbestendige samenleving waarin rechtvaardigheid en empathie centrale uitgangspunten zijn.

Documenten

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.