Wij zijn de stem van jongeren in het klimaatdebat!

De Jonge Klimaatbeweging verenigt de stem van diverse jongerenorganisaties. Wij proberen klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden door middel van campagnes en door gesprekken aan te gaan met politici, beleidsmakers en bedrijfsleven, met de Jonge Klimaatagenda als leidraad. In alles wat we doen, denken en uitdragen staat de stem van jongeren in het klimaatdebat centraal. Voorbeelden van onze activiteiten zijn bijvoorbeeld de Jonge Klimaatagenda, de #ikreisanders campagne en de Klimaatdialogen.

Waarom?

De Jonge Klimaatbeweging is gebaseerd op een duidelijk idee: jongeren verdienen een stem om hun eigen duurzame toekomst vorm te geven. Wij, jongeren, zijn de generatie die zal moeten leven met de gevolgen van klimaatverandering. In een samenleving waar de wereld van morgen in handen ligt van de politici, beleidsmakers en het bedrijfsleven van vandaag is het essentieel dat onze stem gehoord wordt. Daarom verenigt de Jonge Klimaatbeweging de stemmen van diverse jongerenorganisaties tot een sterke stem waarmee klimaat- en duurzaamheidsbeleid wordt beïnvloed. Wij willen de zeggenschap van jongeren over hun eigen toekomst verzekeren. We gaan hierin voorbij aan ideologie. De noodzaak van klimaatactie is niet links of rechts, progressief of conservatief. Wij proberen op een positieve manier iedereen te betrekken bij de overgang naar een duurzamere wereld.

De Jonge Klimaatbeweging gaat voor een wereld waarin de belangen van jongeren en de aarde vanzelfsprekend worden meegenomen in alles wat we doen. We streven naar een toekomstbestendige samenleving waarin rechtvaardigheid en empathie centrale uitgangspunten zijn.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden een maandelijkse vergoeding van €82,50 en hebben zij recht op vergoeding van de kosten die gemaakt worden door het uitoefenen van bestuurswerkzaamheden.