aangesloten jongerenorganisaties

De Jonge Klimaatbeweging, dat zijn de jongerenorganisaties van Nederland. Op dit moment zijn ruim 65 jongerenorganisaties bij ons aangesloten door het ondertekenen van de Jonge Klimaatagenda. Wil je meer weten over deze organisaties? Klik dan op de logo’s. Staat jouw organisatie er nog niet tussen, maar wil je dat wel? Neem dan contact op met bestuurslid jongerenorganisaties Mark Damen via jongerenorganisaties@jongeklimaatbeweging.nl.

Nationale Jeugd Raad
Nationale Jeugd Raad
Nationale Jeugd Raad
Wij zijn de jonge underdogs met een missie. We jagen aan. Willen iets betekenen voor de wereld. Klein beginnen en groots worden. Meedoen is makkelijk. Doe iets geweldigs en maak zo anderen blij. Of wordt changemaker in ons netwerk, dan veranderen we de wereld samen. Leven is lef tonen. De springplank voor de nieuwe generatie!
Studenten voor Morgen
Studenten voor Morgen
Studenten voor Morgen
Studenten voor Morgen is het studentennetwerk voor een duurzame toekomst. Deze landelijke studentenorganisatie stimuleert studenten om te kiezen voor een duurzame levensstijl, studie en carrière. Morgen werkt samen met lidorganisaties in diverse studentensteden. Met studenten uit heel Nederland werken we aan het informeren van andere studenten rondom duurzaamheid en het organiseren van projecten op dit gebied. Daarnaast zet Morgen zich in voor een meer duurzaam onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering op zowel universiteiten als hogescholen.
Jongeren Milieu Actief
Jongeren Milieu Actief
Jongeren Milieu Actief
Jongeren Milieu Actief (JMA) is de jongerenorganisatie van Milieudefensie. Door het organiseren van acties, evenementen en trainingen zet JMA jongeren in beweging voor het klimaat. JMA fungeert als platform en zorgt dat jongeren elkaar vinden in hun strijd tegen klimaatverandering. Vanuit een systeemkritische houding zet JMA zich in voor een groene, eerlijke en inclusieve wereld. Daarnaast werkt JMA intensief samen met andere jongerenorganisaties, want samen kan het anders.
Jongerenvertegenwoordigers Duurzame Ontwikkeling
Jongerenvertegenwoordigers Duurzame Ontwikkeling
Jongerenvertegenwoordigers Duurzame Ontwikkeling
De VN Jongerenvertegenwoordigers Duurzame Ontwikkeling spreken met duizenden jongeren over klimaatverandering en duurzaamheid. Deze verzamelde input nemen ze mee naar de VN Duurzaamheidstoppen en de jaarlijkse Klimaatconferenties. Voorafgaand aan deze conferenties komen de jongerenvertegenwoordigers bijeen met collega-jongerenvertegenwoordigers uit andere landen, om gezamenlijk voor te bereiden en een gezamenlijke strategie te bepalen. Tijdens de conferenties zelf zijn de jongerenvertegenwoordigers druk met lobbyen, vergaderen, het (mede) organiseren van side events en ludieke acties, en wordt er veel in de wandelgangen gepraat en onderhandeld. Hun Nederlandse achterban houden ze op de hoogte via filmpjes en blogs.
Nederlandse Jeugdbond voor Natuur
Nederlandse Jeugdbond voor Natuur
Nederlandse Jeugdbond voor Natuur
De NJN is dé vereniging voor jongeren tussen de 11 en 25 jaar die graag de natuur in gaan en willen weten wat ze daar zien. De leukste manier om dat te doen is natuurlijk door op kampen en excursies te gaan!
House of Wisdom
House of Wisdom
House of Wisdom
House of Wisdom is een non-profit organisatie die lezingen, symposia en filmavonden organiseert. Onze doelgroep is een ieder die interesse heeft in en verdieping zoekt op de volgende terreinen: politiek, bestuur, religie en filosofie. De besproken thema's worden zowel in de nationale als internationale context bekeken.
SAMEEN
SAMEEN
SAMEEN
De Jonge Klimaatagenda is gezamenlijk getekend namens SAMEEN Groningen en SAMEEN Amsterdam. SAMEEN is een studentenplatform die talentvolle studenten bijbanen aanbiedt, om te werken aan energie gerelateerde opdrachten, projecten en onderzoeken voor organisaties binnen én buiten de energiesector.
FNV Jong
FNV Jong
FNV Jong
FNV Jong vindt het belangrijk om jongeren een stem te geven in Den Haag. Daarom hebben wij een plek in de Sociaal Economische Raad (SER) veroverd. In de SER werken deskundigen zoals juristen en economen, werkgevers en werknemers samen om onze regering te adviseren op het gebied van werk en inkomen. Door advies te geven in de SER zorgen wij dat jongeren niet worden vergeten.
Jongeren in de Natuur
Jongeren in de Natuur
Jongeren in de Natuur
JNM is een vereniging voor en door jongeren van 11 tot en met 25 jaar. Ons doel is om kinderen en jongeren belangstelling voor en kennis van de natuur bij te brengen. Hiertoe organiseren de leden van de JNM kampen en excursies, waaraan andere leden deel kunnen nemen. Het organiseren van activiteiten en het besturen van de vereniging wordt volledig gedaan door de leden zelf. Leden worden van jongs af aan betrokken bij de organisatie, waardoor ze snel bestuurlijke ervaring opdoen en taken vervullen binnen de brede organisatiestructuur van de vereniging. Alle activiteiten zijn altijd zo goedkoop mogelijk, omdat we geen winstoogmerk hebben.

085-0656655

YES-DC
YES-DC
YES-DC
Young Energy Specialists and Development Co-operation (YES-DC) is an association of students and young professionals interested and/or working in the field of energy and international co-operation. YES-DC started informally, in October 1994, as a means to create a network and to facilitate the exchange of information and experiences.
Young & Fair
Young & Fair
Young & Fair
Jongerenplatform Young & Fair is ontstaan vanuit het Young & Fair festival dat van 2009 tot 2011 jaarlijks werd georganiseerd om jongeren die geïnteresseerd zijn in eerlijke handel bij elkaar te brengen. Tijdens de editie van 2011 ontstond het idee om een onafhankelijk platform op te richten dat het concept ‘fair trade’ meer onder de aandacht van jongeren brengt en voor deze doelgroep activiteiten organiseert.
IFMSA NL
IFMSA NL
IFMSA NL
Sinds 1980 is IFMSA-NL het internationaal platform voor medisch studenten met initiatieven die zich richten op bewustwording en verbetering van Global Health in de samenleving en op persoonlijke ontwikkeling van toekomstige professionals in de gezondheidszorg. Zij laat toekomstig medisch professionals al vroeg kennis maken met deze ontwikkeling door middel van projecten, congressen en stages. IFMSA-NL is vertegenwoordigd op alle acht de medische faculteiten van Nederland en heeft 900 actieve leden, die samen 7200 studenten bereiken. IFMSA-NL stelt studenten in staat hun kennis en vaardigheden te benutten, te vergroten en te delen door middel van projecten en trainingen.
HSFN
HSFN
HSFN
Het doel van HSFN is het vergroten van de samenhang onder Hindoe studenten in Nederland, het vertegenwoordigen van de Hindoe studenten en het organiseren van amuserende en informerende activiteiten.
Slow Food Youth Network
Slow Food Youth Network
Slow Food Youth Network
Slow Food Youth Network (SFYN)* is een internationale jongerenbeweging die zich inzet voor een good, clean & fair voedselsysteem. Voedsel heeft namelijk meer impact dat je denkt: het heeft raakvlakken met vrijwel alle maatschappelijke en ecologische uitdagingen van deze tijd. Als onderdeel van het internationale Slow Food netwerk willen wij lekker eten dat zo duurzaam mogelijk geproduceerd wordt en waarvoor de boer een eerlijke prijs krijgt.SFYN gelooft dat wij, als jongeren, een belangrijke rol moeten spelen in de toekomst van de voedselproductie en -consumptie. Daarom brengen we jonge consumenten, producenten, boeren, koks en studenten dichter bij elkaar.
MashriQ SV
MashriQ SV
MashriQ SV
MashriQ is een ambitieuze studentenvereniging gevestigd op de Haagse Hogeschool in Den Haag, sinds oktober 2003. Voor de ontwikkeling van de multiculturele gemeenschap in de Nederlandse maatschappij zal MashriQ SV van grote waarde blijken.
Fawaka Nederland
Fawaka Nederland
Fawaka Nederland
Visie: Een duurzaam Nederland met een bewuste samenwerkende jonge generatie, die gelooft in eigen kunnen om zichzelf en de wereld te verbeteren. Missie: Kinderen en jongeren van alle etnische achtergronden en opleidingsniveaus inspireren tot bewust handelen door hen te betrekken bij de maatschappelijke én groene uitdagingen van deze tijd.
Moslim Studenten Associatie NL
Moslim Studenten Associatie NL
Moslim Studenten Associatie NL
MSA Nederland is een koepelvereniging van islamitisch geïnspireerde studentenverenigingen in Nederland. Als koepelorganisatie wensen wij moslimstudenten te verenigen, te inspireren en te steunen om te excelleren in de maatschappij.
Stichting Jason
Stichting Jason
Stichting Jason
For over 40 years, the JASON Institute for Peace and Security Studies has been engaged in informing students and young-professionals on matters of international peace and security. JASON regularly organizes exclusive events with leading security stakeholders. Additionally we publish our own quarterly magazine containing sophisticated articles written by both young-professionals as well as prominent academics.
TU Delft Energy Club
TU Delft Energy Club
TU Delft Energy Club
TU Delft Energy Club is a student-led initiative committed to facilitate opportunities for sustainable energy enthusiasts.
Expreszo
Expreszo
Expreszo
Expreszo is een vrijwilligersorganisatie van, voor en door lesbo-, homo- biseksuele en transjongeren, opgericht in 1988.
De Landelijke Studenten Vakbond
De Landelijke Studenten Vakbond
De Landelijke Studenten Vakbond
Wij zijn de belangenbehartiger van studerend Nederland! We zetten ons in voor beter en betaalbaar onderwijs, betere en betaalbare huisvesting, meer inspraak voor studenten en goede studievoorlichting en begeleiding.
YMCA Nederland
YMCA Nederland
YMCA Nederland
De YMCA daagt mensen uit om hun talenten te ontdekken en in te zetten. Ze werkt vooral met, voor en door jongeren. Zomerkampen en jeugdwerk zijn de belangrijkste activiteiten. Daarnaast deelt de YMCA haar kennis en accommodaties graag met anderen: scholen, bedrijven, instellingen, particulieren. Zij doet dit al sinds 1853!
Woesteland
Woesteland
Woesteland
WoesteLand is de jongerengroep van IVN. In binnen- en buitenland organiseert WoesteLand gezellige en duurzame low-budget activiteiten en vakanties waar we samen werken in de natuur.
De Windkuikens
De Windkuikens
De Windkuikens
Enactus Utrecht
Enactus Utrecht
Enactus Utrecht
Enactus is a community of student, academic and business leaders committed to using the power of entrepreneurial action to transform lives and shape a better, more sustainable world for us all. ​ Working with leading corporate partners and member universities like, Enactus establishes student programmes in campuses around the world. Enactus NL provides Enactus UCU a support network in the form of university advisors, alumni mentors and a local business advisory board, facilitating us to create innovative and impactful solutions to social problems. ​ For students currently studying at the University College Utrecht, Enactus UCU is the local branch of this international network where you can get involved.
Landelijke Kamer van Verenigingen
Landelijke Kamer van Verenigingen
Landelijke Kamer van Verenigingen
De Landelijke Kamer van Verenigingen zet zich sinds 8 april 1967 in voor het Nederlandse verenigingsleven. In de jaren ’60 kwamen studentenverenigingen onder maatschappelijke druk te staan waardoor de behoefte ontstond de Nederlandse studentengezelligheidsverenigingen landelijk te vertegenwoordigen. Inmiddels vertegenwoordigt de LKvV 47 studentenverenigingen en daarmee ruim 42.000 studenten in Nederland. Het hoofddoel van de LKvV is het behartigen van de belangen van de 47 aangesloten studentenverenigingen en de twaalf aangesloten Plaatselijke Kamers van Verenigingen (PKvV’s).
Rover Jong
Rover Jong
Rover Jong
Rover Jong is een afdeling binnen Rover die focust op de wensen van jongeren tot 35 jaar. Door er een aparte afdeling van te maken wordt de positie van de jongeren versterkt. Rover Jong wil de positie van jongeren in het OV verbeteren door: (1) in gesprek te gaan met belangrijk spelers binnen het OV en (2) concrete verbeteringen in het OV door middel van ludieke acties op de agenda te krijgen.
Smaackmakers
Smaackmakers
Smaackmakers
Wij zijn Smaackmakers. Met veel passie werken we aan versnelling van verduurzaming van ons voedselsysteem en eetpatroon. Dit doen we door cateraars, horeca, onderwijs- en overheidsinstellingen en bedrijven met bedrijfskantines te inspireren en te adviseren naar duurzamere en gezondere catering. Zo dragen we bij aan het behalen van MVO-doelstellingen, gezondere medewerkers en een lagere impact op de aarde.
Jong Aedes
Jong Aedes
Jong Aedes
Jong Aedes is hét platform voor jonge corporatiemedewerkers tot 36 jaar. Het platform gaat voor inspiratie, ontmoeting en ontwikkeling van de jonge medewerkers. Jong Aedes biedt de corporatiesector de inzet van de frisse blik en het talent van onze leden.
Jong Rabo
Jong Rabo
Jong Rabo
Jong Rabo verbindt, geeft ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en is de stem van jongeren binnen Rabobank.
JOB
JOB
JOB
JOB heeft alleen het thema Educatie getekend. JOB zorgt dat jouw stem niet kwijtraakt in het mbo! JOB is namelijk dé landelijke jongerenorganisatie die mbo-studenten een stem geeft in het onderwijs. Wij zorgen er voor dat jouw mening en jouw perspectief niet vergeten wordt én juist nog meer wordt gehoord. Door studenten hun rechten uit te leggen en de stem van studenten te laten horen richting media en politiek, geven wij studenten alle middelen in handen om invloed uit te oefenen op hun opleiding, school en stage!
Nederlandse Dove Jongeren
Nederlandse Dove Jongeren
Nederlandse Dove Jongeren
BEN JIJ JONG EN DOOF? En wil jij andere dove jongeren ontmoeten in Nederland, of zelfs in de rest van de wereld? Of wil je meer leren over hoe je sterk staat in de horende maatschappij, of je eigen kwaliteiten ontdekken? Of wil jij in het bestuur zitten van een van de leukste jongerenorganisaties in Nederland? Kijk dan vooral verder, want dan kan NDJ iets voor jou betekenen, of jij voor ons!
AEGEE-Amsterdam
AEGEE-Amsterdam
AEGEE-Amsterdam
AEGEE-Amsterdam is een gezellige en veelzijdige studentenvereniging. Wij bieden zowel het bruisende Amsterdamse studentenleven, als allerlei grenzeloze activiteiten in vele Europese studentensteden. AEGEE is een studentenvereniging met rond de 200 vestigingen in studentensteden door heel Europa. Dit betekent dat je niet alleen in Amsterdam aan allerlei gezellige activiteiten mee kunt doen, maar dat je ook de leukste reizen kunt maken om alle hoeken van Europa te ontdekken.
Jonge Democraten
Jonge Democraten
Jonge Democraten
De Jonge Democraten zijn een progressief-liberale politieke jongerenorganisatie met meer dan 6.000 leden. We staan voor een maatschappij waarin iedereen vrij is om zich te ontwikkelen. We zijn een vereniging voor en door jongeren die zich inzet voor meer betrokkenheid bij de politiek. De JD is verbonden met D66, maar wel volledig onafhankelijk. De JD heeft het onderwijs hoofdstuk van de Jonge Klimaatagenda ondertekend. Samen met hen strijden we voor duurzaam en toekomstgericht onderwijs.
PINK!
PINK!
PINK!
Wij zijn de onafhankelijke jongeren organisatie van de Partij voor de Dieren. Net als de partij hangen wij niet een bepaalde ideologie aan, maar leiden we onze standpunten af uit onze kernwaarden. Ons doel is om jongeren tussen de 14 en 28 de mogelijkheid te geven zich om onze maatschappij om te vormen op een manier die ons allemaal ten goede zou komen, via politiek in brede zin.
Nacht van de Fooi
Nacht van de Fooi
Nacht van de Fooi
De Nacht van de Fooi is een jaarlijks terugkerend studenteninitiatief waarbij ongeveer 700 horecagelegenheden hun fooi afstaan. Met de opbrengst worden zes zorgvuldig geselecteerde kleinschalige duurzame ontwikkelingsprojecten volledig gefinancierd. Op deze manier krijgt iedereen op een laagdrempelige manier de kans om bij te dragen aan ontwikkelingshulp. Ruim 100 studenten in verschillende steden zetten zich jaarlijks belangeloos in om deze dag en nacht tot een groot succes te maken. De projecten worden uit vele aanvragen gekozen in samenwerking met Wilde Ganzen. Wilde Ganzen verdubbelt het opgehaalde bedrag aan fooien.
Jonge Energie Coalitie
Jonge Energie Coalitie
Jonge Energie Coalitie
De JEC heeft op dit moment een uitgebreid netwerk, bestaande uit jongeren, de ‘energieverenigingen’ van Nederland en diverse organen binnen de Nederlandse overheid. Hierdoor kan ze de perfecte schakel tussen deze partijen vormen. Het afgelopen jaar is het 1ste bestuur actief geweest om een organisatiestructuur te vormen. Dankzij het budget beschikbaar gemaakt door de overheid is er ondertussen een website, een discussieforum, zijn de Energy Innovation Talks 2016, 2017 en de Energy Transition Talks georganiseerd.
BoKS
BoKS
BoKS
BoKS is de koepelorganisatie voor alle huurders van woningcorporatie SSH. BoKS is een belangenbehartiger en behandelt complexoverstijgende belangen van SSH-huurders.
Wageningen Environmental Platform
Wageningen Environmental Platform
Wageningen Environmental Platform
Wageningen Environmental Platform (WEP) is a student organization, a platform for students with a pro-active stance towards sustainability in their direct surroundings. We aim to stimulate students in greening their behaviour and lifestyle by organizing activities, like lectures and workshops and by promoting local initiatives. WEP offers support to students who come with ideas of their own and aims to connect students and sustainability-related initiatives within the community of Wageningen.
UvA Green Office
UvA Green Office
UvA Green Office
The Green Office aims to Consult, Innovate, and Connect our way to a greener university. ​
NivonJong
NivonJong
NivonJong
Actief, groen en sociaal. Dat is NivonJong. Bij ons vind je de tofste evenementen voor een echte adrenalinekick, inspiratieboost en natuurpakker. We gaan de natuur in, zoeken de verdieping bij interessante sprekers, dansen tot de late uurtjes en relaxen bij filmavonden.
Fossil Free Wageningen
Fossil Free Wageningen
Fossil Free Wageningen
Fossil Free Wageningen aims to build a movement that challenges our ties with the fossil fuel industry and their related activities.
OPPOSITIE
OPPOSITIE
OPPOSITIE
Jongerenbeweging OPPOSITIE. Er is voor deze naam gekozen, omdat de beweging te alle tijden kritisch, scherp en soms een tikkeltje brutaal zal zijn. Jongerenbeweging OPPOSITIE zal dus gevraagd, maar ook ongevraagd advies geven.
Green Office HU
Green Office HU
Green Office HU
HU streeft naar een onderwijsgemeenschap waarbij studenten en medewerkers samen werken aan een duurzame toekomst in economische, ecologische en sociale zin. Green Office HU zet zich in om een duurzame toekomst te verankeren in het onderwijs en onderzoek van Hogeschool Utrecht, maar ook bij medewerkers en studenten van de HU. Dit doet Green Office door mensen te informeren, activeren en laten participeren. Green Office HU biedt een platform aan studenten en medewerkers om informatie over te dragen op het gebied van duurzaamheid, de eigen duurzaamheidsambities van de HU waar te maken en samen te werken aan duurzaamheid.
DWARS
DWARS
DWARS
DWARS, GroenLinkse Jongeren is de onafhankelijke jongerenorganisatie van GroenLinks. Het landelijke hoofdkantoor van DWARS is gevestigd aan de Oudegracht in Utrecht. De dagelijkse leiding van DWARS is in handen van het landelijk bestuur. De vereniging heeft als doel mensen op een gezellige manier kennis te laten maken met politiek. Daarnaast proberen we via contact met GroenLinks, berichten in de media en acties de Nederlandse politiek te beïnvloeden.
Thuis Wageningen
Thuis Wageningen
Thuis Wageningen
Vanaf 3 oktober 2015 kruisen de wegen van verschillende mensen, organisaties en bedrijven bij THUIS. Samen zetten zij zich in voor een nog fijner Wageningen door kennis, netwerk, verhalen, vaardigheden, ruimte en tijd te delen. Bij THUIS verbinden we doeners, visionairs en uitdagers van de status quo aan elkaar om te sparren over dromen, ideeën en om te werken aan projecten bij, of samen met, THUIS Wageningen en andere betrokkenen. Met elkaar organiseren we diverse activiteiten voor de gezelligheid, om van te leren en om elkaar te inspireren.

info@thuiswageningen.nl

Green Office VU
Green Office VU
Green Office VU
Since 2014 the Green Office VU has been the sustainability platform at the Vrije Universiteit Amsterdam(VU). A university is place where students acquire new knowledge and experiences, but also where new habits are made. Therefore universities should act as drivers of sustainability and create a cultural change; a green movement. ‘Sustainable higher education implies that the critical activities of a higher education institution are ecologically sound, socially just and economically viable and that they will continue to be so for future generations’, according to the Association of University Leaders for a Sustainable Future.
Fossil Free Nederland
Fossil Free Nederland
Fossil Free Nederland
Stichting Fossielvrij NL is deel van een wereldwijde burgerbeweging die klimaatverandering wil voorkomen en de transitie naar een duurzame economie (gebaseerd op hernieuwbare energie) versnelt. Samen bouwen we aan een beweging voor een snelle en eerlijke transitie naar een fossielvrije wereld!
Integrand
Integrand
Integrand
Integrand streeft ernaar om het meest professionele studentennetwerk van Nederland te zijn. Dit bereiken wij door op een persoonlijke en toegankelijke wijze ambities van academische studenten en bedrijven met elkaar te verbinden. Wij stimuleren studenten door verschillende mogelijkheden te bieden om zichzelf te ontwikkelen ter voorbereiding op hun carrière.
Groene UvA platform
Groene UvA platform
Groene UvA platform
Meer info: groeneuvaplatform@gmail.com
Students for Sustainability Amsterdam
Students for Sustainability Amsterdam
Students for Sustainability Amsterdam
Students for Sustainability Amsterdam (SFSA) is a Student Association committed to sustainability for students of the University of Amsterdam (UvA) and Hogeschool van Amsterdam (HvA). Right now we are working on different projects ranging from our termly GreenDocs film and discussion evening to organizing sustainable workshops.
Jonge Veranderaars
Jonge Veranderaars
Jonge Veranderaars
Jonge Veranderaars verbindt jonge professionals uit de spoor,- en ov-sector. Samen met onze leden organiseren we inhoudelijke evenementen en informele netwerkborrels. We wisselen kennis en ervaring uit op zowel technisch als maatschappelijke vlak, om een positieve en kritische bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de sector.
SIB Utrecht
SIB Utrecht
SIB Utrecht
SIB-Utrecht is het best te omschrijven als de studentenvereniging mét inhoud. SIB-Utrecht combineert wereldse interesse met Utrechtse gezelligheid. Denk daarbij naast de wekelijkse lezing en borrel aan reizen, etentjes, debatten, feesten en andere activiteiten. Inhoud maakt het verschil!
Jong NS
Jong NS
Jong NS
JongNS is het jongerennetwerk voor alle NS-ers tot en met 35 jaar. Ons doel is om NS veerkrachtig te maken, door jong talent te binden aan de organisatie en door JongNS’ers in te zetten voor NS – en NS voor hen.
STORM
STORM
STORM
Storm is the Study Association for Environmental Science, Environmental Studies, Global Sustainability Science and the masters Sustainable Development and Water Sciene and Management. Storm offers the students the possibility to develop themselves both socially as on the educational level. Throughout the year we organize multiple lectures, debates, theme parties, and sport activities. On top of that we try to help the students with their career choice by organizing workshops and in house days.
Jonge Socialisten
Jonge Socialisten
Jonge Socialisten
De Jonge Socialisten in de PvdA (JS) is de politiek onafhankelijke jongerenorganisatie binnen de Partij van de Arbeid. De JS telt bijna 2000 leden, waarvan een groot aantal een actieve bijdrage levert aan het reilen en zeilen binnen de politieke jongerenvereniging.
Green Office Wageningen
Green Office Wageningen
Green Office Wageningen
We are the green heart of Wageningen University & Research. We make it an inspiring and 100% sustainable place to work and study. Our goal is to give all students and employees access to sustainable options in their workplace.
Green Active Network Wageningen
Green Active Network Wageningen
Green Active Network Wageningen
The Green Active Network Wageningen aims to connect and strengthen green organizations at the Wageningen University and around
AIESEC
AIESEC
AIESEC
AIESEC is a global network of people that simply believe that youth leadership is not an option, but our responsibility. In AIESEC, we believe that youth are the key to shaping a better furue. Through each and every experience we provide, we strive to devleop youth leaders with the following qualities: - Ability to Empower Others - Solution Oriented - World Citizen - Self Aware
De Kleine Consultant
De Kleine Consultant
De Kleine Consultant
De Kleine Consultant is de eerste door studenten gerunde non-profit strategieconsultant in Nederland. Met als hoger doel: wij maken Kleine Consultants en onze klanten groot! We bieden strategisch advies daar waar het de meeste waarde toevoegt. Dat is voornamelijk bij start-ups, non-profit organisaties en maatschappelijke MKB.
Emerging Professionals
Emerging Professionals
Emerging Professionals
Emerging Professionals is a community within Schneider Electric Netherlands where all employees<36 can share knowledge, network, meet each other, go to events and meet other youngorganizations outside Schneider Electric.
Local2Local
Local2Local
Local2Local
Local2Local heeft als doel om de stad te verbinden aan lokaal geproduceerd voedsel. Local2Local gelooft in de nieuwe generatie ondernemende mensen, doeners, en biedt studenten en jongeren daarom een plek om te leren (stage / onderzoek), (betaald) werkervaring op te doen en kennis uit te wisselen. Sterker: wij dragen het dagelijkse beheer van het bedrijf stapsgewijs over aan de studenten en maken hen eigenaar van de operatie, de filosofie en de missie. Hun passie, drijfkracht en inzichten helpen Local2Local nu, en op de lange termijn. Samen bouwen wij verder aan een duurzame voedselketen en een gezonde, lokale economie.
Starters4Communities
Starters4Communities
Starters4Communities
Starters4Communities streeft naar een sociaal ondernemende samenleving, bottom-up gevormd door changemakers. Wij geloven dat sociaal ondernemerschap de wereld op duurzame wijze kan veranderen. Wij maken de changemakers die hier voor nodig zijn.
Young ProRail
Young ProRail
Young ProRail
Young ProRail is hét netwerk voor jonge medewerkers binnen ProRail. ProRail ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland. Samen met vervoerders zetten wij ons 24/7 in om reizigers en goederen veilig en op tijd op hun bestemming te laten komen. We willen meer treinen laten rijden, op een veilige manier en met minder hinder, nu en in de toekomst. Dat doen we altijd met aandacht voor onze invloed op het milieu en de samenleving. Als Young ProRail dragen we hieraan bij. We organiseren jaarlijks terugkerende activiteiten en fungeren als aanspreekpunt voor de hele organisatie. Wij zetten ons met enthousiasme in om de jongeren binnen ProRail een podium te geven binnen de organisatie en met elkaar te verbinden. Young ProRail zet zich in voor de belangen van ProRail medewerkers tot 35 jaar.
UniPartners Utrecht
UniPartners Utrecht
UniPartners Utrecht
UniPartners is een vernieuwend concept in de wereld van adviesbureaus. Wij combineren academische kennis met een praktische en professionele aanpak. Deze werkwijze resulteert in onderzoeken en adviezen van kwalitatief hoogstaand niveau
Bij zonder huis
Bij zonder huis
Bij zonder huis
Bij zonder huis maakt bijenhotels voor solitaire bijen die in de volgebouwde stad moeite hebben om een dak boven hun hoofd te vinden. Deze bijenhotels worden gemaakt van hergebruikte materialen, zodat ze naast voor de bijen ook een positieve impact hebben op het milieu.
Erasmus Change
Erasmus Change
Erasmus Change
Studenten in Rotterdam hebben samen de klimaatactiegroep Erasmus Change opgezet. Wij eisen een eerlijke klimaattransitie. Niet langer blijft onze generatie langs de zijlijn toekijken. Samen staan we sterk en maken we verandering mogelijk.
Green Keys Leiden
Green Keys Leiden
Green Keys Leiden
We hebben als duurzaamheidsorganisatie binnen de Universiteit Leiden twee doelen: bewustzijn en kennis creëren/stimuleren over duurzaamheid in medewerkers en studenten van de universiteit, en de universiteit helpen om zijn ecologische voetafdruk te reduceren. Dit doen we door middel van het organiseren van evenementen; online communicatie; campagnes voeren voor bijv. meer plantaardig eten/duurzaamheid in beleidsplannen; en gesprekken met contacten binnen/buiten de universiteit.
Leiden University Green Office
Leiden University Green Office
Leiden University Green Office
We hebben als duurzaamheidsorganisatie binnen de Universiteit Leiden twee doelen: bewustzijn en kennis creëren/stimuleren over duurzaamheid in medewerkers en studenten van de universiteit, en de universiteit helpen om zijn ecologische voetafdruk te reduceren. Dit doen we door middel van het organiseren van evenementen; online communicatie; campagnes voeren voor bijv. meer plantaardig eten/duurzaamheid in beleidsplannen; en gesprekken met contacten binnen/buiten de universiteit.
Jongerenraad Staatsbosbeheer
Jongerenraad Staatsbosbeheer
Jongerenraad Staatsbosbeheer
De Jongerenraad is in 2016 opgericht door Staatsbosbeheer. De raad bestaat uit dertien jongeren tussen de leeftijd van 18 en 28 jaar oud. Wij leveren (on)gevraagd advies aan Staatsbosbeheer met betrekking tot allerlei vraagstukken die in natuurgebieden spelen. In 2017 speelde het vraagstuk diversiteit bij boswachters, hier heeft de raad een eigen creatief advies over uitgebracht. Vorig jaar (2018) waren de Oostvaardersplassen een hot-item, de raad betrok jongeren bij dit vraagstuk door wildernis-cafe's te organiseren. Hier gingen wij met jongeren in gesprek over natuur. Dit jaar, 2019, richten wij ons onder andere op de jonge vrijwilliger. Om betrouwbaar en bruikbaar advies te leveren is het van belang dat de raad met verschillende stakeholders spreekt: onder andere jongeren die veel of juist weinig bezig zijn in en met de natuur en verschillende organisaties die zich bezig houden met natuur in Nederland.
Jong & Je Wil Wat
Jong & Je Wil Wat
Jong & Je Wil Wat
Om jongeren echt te bereiken zul je ze moeten begrijpen. Je kunt jongeren alleen begrijpen als je ze weet te betrekken. Bij Jong & Je Wil Wat praten we nooit óver jongeren, maar altijd mét jongeren. We vinden het belangrijk dat jongeren veilig en gezond opgroeien. Jong & Je Wil Wat ontwikkelt het liefst adviezen, concepten en campagnes waar jongeren wat aan hebben. En daarom werken we graag voor overheid, onderwijs en de (jeugd)zorg. Waarbij we niet terugdeinzen voor lastig bereikbare jongeren, zoals risicojongeren en kwetsbare jongeren.