We verenigen de stem van diverse jongerenorganisaties door het organiseren van Klimaatdialogen. Daarnaast proberen wij, op basis van de Jonge Klimaatagenda, beleid te beïnvloeden door middel van campagnes en gesprekken met politici, beleidsmakers en bedrijfsleven. In alles wat we doen, denken en uitdragen staat de stem van jongeren in het klimaatdebat centraal. Hieronder een overzicht van onze projecten.