Hey jij! Ook meedoen met de leukste klimaat- en jongerenorganisatie van NL? Bekijk onze vacatures!

Vrijwilliger bij JKB worden? Bekijk vacatures!

De toekomst kleurt groen!

We staan voor een van de grootste uitdagingen van onze tijd. We zullen onze samenleving, economie en levens opnieuw moeten inrichten om de balans tussen mens en planeet te herstellen. Dat betekent op een nieuwe manier eten, wonen, werken, reizen en leren. Ruimte geven voor technologische innovatie, maar ook werken aan maatschappelijk en sociale vernieuwing. Het creëren van een wereld die niet alleen in onze behoeftes voorziet, maar ook die van toekomstige generaties veiligstelt.

Dat vraagt om moed, vergt lef en roept op tot solidariteit. Bovendien daagt deze grote omwenteling jongeren uit om te doen waar zij het beste in zijn. Het bedenken van innovatieve ideeën en het doorbreken van bestaande patronen. Het zetten van een nieuwe stip op de horizon. De Jonge Klimaatagenda laat zien dat onze generatie daartoe in staat is. Zo werken we verder aan een brede beweging waarin jongeren de kans krijgen om hun stem te laten horen en te laten zien hoe het volgens hen anders kan. Dit maakt ons tot ambassadeurs van een duurzame toekomst. Een toekomst vol verwachting en hoop.

Sinds de lancering van de eerste Jonge Klimaatagenda (JKA) in 2017 is er veel gebeurd. Zo werd ons visiedocument overhandigd aan het Nederlandse kabinet, spraken we met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over onze campagne #ikreisanders en vormde de Jonge Klimaatagenda het uitgangspunt tijdens onze onderhandelingen voor het Klimaatakkoord. Delen uit onze agenda werden vervolgens in het akkoord opgenomen, bijvoorbeeld op het thema duurzaam onderwijs. Daarnaast heeft de tekst van de ‘JKA’ zelf ook niet stil gelegen. De Jonge Klimaatagenda is verder aangescherpt en tientallen nieuwe jongerenorganisaties schreven mee aan de visie voor 2050 die nu voor jou ligt. 

Op deze manier werkt de Jonge Klimaatbeweging aan het realiseren van haar doel: het terugdringen van klimaatverandering. Daarbij streven we naar een duurzame wereld waarin klimaatrechtvaardigheid, jongerenparticipatie, inclusiviteit en empathie centrale uitgangspunten zijn. Dit alles doen we door de stemmen van jongerenorganisaties te verenigen.

Ik wil alle jongerenorganisaties, vrijwilligers en experts bedanken die de Jonge Klimaatagenda mogelijk hebben gemaakt. Jullie input en expertise maakt dit document uniek, visionair en waardevol. De komende jaren zullen wij er weer alles aan doen om de agenda om te zetten in actie!

Maarten Labots
Voorzitter Jonge Klimaatbeweging 2018/2019