Hey jij! Ook meedoen met de leukste klimaat- en jongerenorganisatie van NL? Bekijk onze vacatures!

Vrijwilliger bij JKB worden? Bekijk vacatures!

Position papers

Om de ideeën en standpunten van onze achterban goed onder de aandacht te brengen in de politiek en het bedrijfsleven, verwerken we ze in position papers. Dit is een van de belangrijke wijze waarop we de visie van jongeren op de 1.5-graadsamenleving vertegenwoordigen!

Systeemtransitie en
klimaatbeleid na 2030

Systeemtransitie en klimaatbeleid na 203002-02-2023

De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat de overkoepelende langetermijnvisie in de politiek vaak ontbreekt. In dit stuk hebben we een aantal punten geschreven die een start zouden kunnen vormen voor de langeretermijn visie vanuit de overheid.

De circulaire economie
voor vandaag en morgen

Position Paper Circulaire Economie07-02-2022

Wij leven op een planeet met eindige grondstoffen, daarom is de huidige lineaire economie niet behoudbaar voor de toekomstige generaties. Deze position paper laat zien welke veranderingen er nodig zijn om de wereld en de economie in de toekomst draaiende te houden.

Onze brief
aan de informateur

Brief informateur – 20-05-2021

Voor het eerst in de geschiedenis sloten jongeren aan bij het formatieproces. Bij ons bezoek aan de informateur schreven we deze brief waarin we een oproep doen voor duurzaam politiek leiderschap.

Suggesties voor
een groen regeerakkoord

Youth Climate Deals – 04-2021

De Youth Climate Deals zijn 30 doelen voor 2025. Suggesties voor een groen regeerakkoord vóór en dóór de toekomst. De Deals brengen een nationaal reductiedoel van minimaal 65% in 2030 binnen bereik en vormen de eerste stap naar de nieuwe, klimaatneutrale economie.

Klimaatverandering
en de volksgezondheid

Klimaat en gezondheid03-2021

De voorspellingen zijn dat meer Nederlanders zullen overlijden of ziek worden door de bijkomende effecten van klimaatverandering, zoals een verlengd pollenseizoen, meer hittetress en de introductie van meer tropische ziekten. De Jonge Klimaatbeweging maakt zich dan ook veel zorgen over de impact van klimaatverandering op de gezondheid van Nederlanders. Daar zijn we niet alleen in. Onze position paper over Klimaat en gezondheid is ondertekend door 27 organisaties in de medische- en duurzaamheidswereld.

Reactie op rapport
Bestemming
Parijs

Reactie van de Jonge Klimaatbeweging op rapport Bestemming Parijs02-2021

In dit position paper geeft de Jonge Klimaatbeweging een reactie op het rapport Bestemming Parijs van de werkgroep Van Geest.

Rondetafelgesprek
kernernergie

Position Paper Kernenergie12-2020

De Jonge Klimaatbeweging heeft een bijdrage geleverd aan het Rondetafelgesprek kernenergie in december 2020. Voorafgaand is dit position paper met de Tweede Kamer gedeeld.

Klimaat, woningmarkt,
en participatie van jongeren

Coalitie-Y Advies Klimaat09-2020

Als onderdeel van Coalitie-Y schreven we in 2020 een advies over groen herstel aan het kabinet.

De 1.5-graden-
samenlevening

Inbreng groen herstel06-2020

Dit position paper is opgesteld voor minister Wiebes en premier Rutte voor het Catshuisberaad over groen herstel uit de coronacrisis.