Hey jij! Ook meedoen met de leukste klimaat- en jongerenorganisatie van NL? Bekijk onze vacatures!

Vrijwilliger bij JKB worden? Bekijk vacatures!

De Jonge Klimaatbeweging (Stichting Jonge Klimaatbeweging, gevestigd aan Helling 150, 3523 CC Utrecht) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Jonge Klimaatbeweging verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens met toestemming aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Bij donaties: Bankrekeningnummer, e-mailadres, adresgegevens (als je meedoet aan de kerstactie);
 • Bij sollicitaties: telefoonnummer, CV en motivatie ingevuld door de sollicitant;
 • Bij vrijwilligers: telefoonnummer en door de vrijwilliger zelf ingevulde persoonlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld werk of studie. Vrijwilligers van de Jonge Klimaatbeweging zijn: Het bestuur, de Raad van Toezicht, de werkgroepleden en individuele vrijwilligers en de deelnemers van het project SPRINT;
 • Bij schoolcontact: Voor- en achternaam, E-mailadres en telefoonnummer.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Jonge Klimaatbeweging verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw donatie;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Verzenden van enquêtes van het Jonge Klimaatpanel;
 • Inzage in geanonimiseerde resultaten enquêtes/ demografische gegevens panelleden/ diversiteit van het Jonge Klimaatpanel;
 • Het behandelen van sollicitaties en werven van vrijwilligers;
 • Intern contact onderhouden met vrijwilligers en alumni;
 • Evaluatie en informering bij onze JKB on Tour (scholentour).

 

Systemen

Stichting Jonge Klimaatbeweging neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Jonge Klimaatbeweging) tussen zit. Stichting Jonge Klimaatbeweging gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Homerun, gevestigd in Nederland – voor het verwerken van sollicitatiegegevens
 • Mailchimp, gevestigd in Verenigde Staten – voor het verwerken van aanmeldingen voor de nieuwsbrief en het Jonge Klimaatpanel en het versturen van de nieuwsbrief en vragenlijsten voor het Jonge Klimaatpanel
 • Typeform, gevestigd in Spanje – voor het verwerken van aanmeldingen voor het Jonge Klimaatpanel en het opmaken van vragenlijsten
 • Tableau, gevestigd in Verenigde Staten – voor het geanonimiseerd verwerken van resultaten van het Jonge Klimaatpanel
 • Google Drive, gevestigd in Verenigde Staten – voor het bewaren van interne documenten, zoals contactgegevens van vrijwilligers.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Jonge Klimaatbeweging bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens eenmalige donatie > 1 jaar > Het afhandelen van jouw donatie

Gegevens maandelijkse donatie > tot opzeggen donateurschap > Het afhandelen van jouw donatie

Gegevens sollicitant > tot 8 weken na indienen sollicitatie > Het afhandelen van jouw sollicitatie. Indien de gegevens langer bewaard dienen te worden, dan vragen we hier eerst toestemming voor.

Gegevens vrijwilligers > tijdens werkzaamheden bij de organisatie en na afronding van de werkzaamheden, met goedkeuring van vrijwilliger kunnen deze gegevens bewaard blijven voor het alumninetwerk totdat de vrijwilliger zich hiervoor afmeldt > voor intern contact met onze vrijwilligers.

Personalia > tot uitschrijving nieuwsbrief > Voor het versturen van de nieuwsbrief

Personalia > tot uitschrijving Jonge Klimaatpanel, of tot 2 jaar bij inactiviteit panellid > Voor het versturen van nieuwe vragenlijsten

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Jonge Klimaatbeweging verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Jonge Klimaatbeweging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Jonge Klimaatbeweging maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stichting Jonge Klimaatbeweging gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit (waaronder de PHPSESSIEID-cookie). Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast kan het voorkomen dat er op sommige pagina gebruik wordt gemaakt van zogenaamde niet functionele cookies, bijvoorbeeld om YouTube video’s te tonen via een embedded video. Deze cookies bevatten informatie waarmee bijvoorbeeld YouTube u als bezoeker zou kunnen identificeren. Meer informatie over het cookiebeleid van YouTube. We proberen dit type cookies zoveel mogelijk te beperken. Omdat we jouw privacy belangrijk vinden plaatsen we geen cookies die jouw surfgedrag bijhouden (analytische en tracking cookies).  Je kunt je afmelden voor de andere cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Jonge Klimaatbeweging en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar . We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Jonge Klimaatbeweging neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via

 

Contactgegevens:

Oudegracht 60

3511 AS Utrecht

06 222 61 455