Hey jij! Ook meedoen met de leukste klimaat- en jongerenorganisatie van NL? Bekijk onze vacatures!

Vrijwilliger bij JKB worden? Bekijk vacatures!

Een klimaatbeweging voor alle jongeren

Diversiteit & inclusie in de Jonge Klimaatbeweging

Wat betekent diversiteit & inclusie binnen de klimaatcrisis?

Diversiteit

Diversiteit gaat over verschillen. In een diverse groep mensen of een diverse organisatie zitten mensen met veel verschillende soorten kenmerken. Denk hierbij aan verschillen in leeftijd, woonplek, opleiding, seksuele geaardheid, noem maar op!

Inclusie

Inclusie gaat over mee kunnen doen. In een inclusieve organisatie word je niet buitengesloten, mag je meepraten en beslissingen nemen. Inclusiviteit betekent werken aan een omgeving waar iedereen de vrijheid en veiligheid voelt om zichzelf te zijn, en daarvoor gewaardeerd wordt.

De Jonge Klimaatbeweging is één van vele organisaties die strijdt voor het klimaat. Voordat we beginnen over diversiteit & inclusie (D&I) binnen onze eigen organisatie, moeten we stilstaan bij D&I binnen de klimaatcrisis. 

De klimaatcrisis is niet alleen een ecologische crisis, maar ook een sociale crisis. Het is een weerspiegeling van de ongelijkheid en oneerlijkheid die bestaat in onze wereld, want de klimaatcrisis raakt niet iedereen op dezelfde manier. Sterker nog, het globale noorden heeft het minste last van de gevolgen van de klimaatcrisis, terwijl zij de grootste verantwoordelijkheid draagt voor het veroorzaken daarvan. De mensen die het hardst geraakt worden door de klimaatcrisis zijn vaak de groepen mensen die minder geld te besteden hebben, mensen van kleur, en mensen die niet in het land zijn geboren waar ze nu wonen. Dezelfde groepen die al eeuwenlang, structureel worden buitengesloten van welvaart en besluitprocessen.

Het is belangrijk dat we ons bewust zijn van de rol die ongelijkheid speelt binnen de klimaatcrisis. Omdat niet iedereen wordt uitgenodigd om mee te denken over de oplossingen zijn er blinde vlekken in onze besluiten. Dit zorgt nog al te vaak voor oneerlijke oplossingen, waar niet iedereen van profiteert en die soms de groepen die al harder geraakt worden door de klimaatcrisis extra schade aanbrengen. Alleen door alle stemmen te horen en te bundelen – vooral de stemmen die nu niet gehoord en serieus genomen worden, van de mensen die niet gerepresenteerd zijn aan de besluittafels – kunnen we rechtvaardig klimaatbeleid ontwerpen. 

Iedereen heeft recht op een toekomst. Een waarin diens stem gehoord en gewaardeerd wordt en ze een gezond en gelukkig leven kunnen leiden. Om dit mogelijk te maken moeten we af van de huidige dialoog waarin nemen, domineren en buitensluiten de boventoon voeren. We moeten met z’n allen bouwen aan een samenleving waarin empathie, samenwerken en inclusie centraal staan. De Jonge Klimaatbeweging draagt op zijn eigen manier een steentje bij aan deze taak.

De stem van alle Nederlandse jongeren

Jarenlang zijn politieke beslissingen gemaakt zonder dat jongeren daarover mee mochten praten. Dit is één van de vormen van diversiteit waar op dit moment niet genoeg rekening mee wordt gehouden binnen het klimaatdebat. Wij zijn de generatie die zal moeten leven in de klimaatcrisis. Jongeren die nu leven zullen vaker hittegolven, bosbranden en mislukte oogsten meemaken dan hun ouders. Dat maakt het niet meer dan logisch dat wij meebeslissen over de plannen en acties die worden genomen om de klimaatcrisis tegen te gaan.

 

De Jonge Klimaatbeweging wil de stem van alle jongeren vertegenwoordigen in het Nederlandse klimaatdebat. Dat is een grote taak. Niet alleen omdat er miljoenen jongeren in Nederland wonen, maar ook omdat Nederlandse jongeren allemaal verschillend zijn en op een andere manier worden getroffen door de klimaatcrisis. Er zijn jongeren met een praktische of theoretische opleiding, die binnen of buiten Nederland geboren zijn, die al veel weten over het klimaat of nog veel willen leren, die vertrouwen hebben in de politiek of dit vertrouwen verloren zijn. Die verschillen tussen jongeren zorgen ervoor dat iedereen op andere manieren naar de klimaatcrisis kijkt, en met verschillende soorten oplossingen komt. Voor een inclusieve jongerenvertegenwoordiging moeten al deze ervaringen gehoord worden. Alleen zo werken we naar een punt waar de Jonge Klimaatbeweging alle jongeren kan vertegenwoordigen. Dan kunnen wij het verhaal van jongeren nog beter vertellen aan politiek Den Haag!

Met een diverse en inclusieve achterban willen wij het goede voorbeeld geven. In een steeds meer gepolariseerde samenleving wil de Jonge Klimaatbeweging laten zien dat in de strijd tegen de klimaatcrisis onze verschillen ons niet tegenhouden, maar juist sterker maken. Een diverse achterban helpt ons om eerlijke, complete oplossingen te bedenken, en doelen te stellen waar iedereen samen naartoe wil werken. Zo sporen we de Nederlandse overheid aan tot ambitieus en rechtvaardig klimaatbeleid.

Een jonge klimaatbeweging voor alle jongeren

Diversiteit en inclusie spelen ook een rol binnen onze eigen vrijwilligersorganisatie. We willen dat de Jonge Klimaatbeweging een jongerenorganisatie is waar iedereen zich welkom en veilig voelt. Dit betekent dat we aan een organisatie bouwen waar iedereen elkaar respecteert en waarin we verschillende meningen waarderen. Het maakt niet uit hoeveel je al weet over de klimaatcrisis, wat je politieke voorkeur is, welke opleiding je hebt gedaan of welke krant je leest. Alle jongeren die zich willen inzetten voor een duurzame toekomst, moeten bij de Jonge Klimaatbeweging terecht kunnen. 

Wat betekent dit nou in de praktijk? We schrijven en praten bijvoorbeeld zo veel mogelijk in duidelijk Nederlands, zodat iedereen elkaar begrijpt en taal geen drempel is om bij onze organisatie aan te sluiten. We erkennen dat niet iedereen altijd de tijd, het geld en de toegang heeft tot het maken van duurzame keuzes of het doen van vrijwilligerswerk. Daarom zorgen we ervoor dat onze vrijwilligers elkaar geen schuldgevoel aanpraten over hun gedrag. We zorgen ervoor dat er altijd ruimte is voor gesprekken over klimaatangst en dat iedereens zorgen serieus worden genomen. Ook zorgen we ervoor dat de Jonge Klimaatbeweging een plek is voor jongeren van alle verschillende religies, door verschillende feestdagen te vieren en religieuze keuzes te respecteren. Dit zijn slechts een paar voorbeelden en er is veel meer waar we de komende jaren aan willen werken!

Dus, wat gaan we nou echt doen?

De Jonge Klimaatbeweging is sinds 2019 bezig om een meer inclusieve en diverse organisatie te worden. Door jaarlijks wisselende besturen en een wereldwijde pandemie hebben we geleerd dat dit proces onze constante aandacht en energie verdient en nodig heeft als we echte resultaten willen behalen. In 2023 legden we daarom de basis voor de komende jaren, zodat de besturen na ons de Jonge Klimaatbeweging elk jaar inclusiever en divers kunnen maken. Voor het leggen van deze basis deden we onderzoek naar de verschillende soorten diversiteit die belangrijk zijn binnen onze organisatie en gingen we in gesprek over klimaatrechtvaardigheid met onze vrijwilligers.

h

Wil je hier meer over weten? Neem dan een kijkje in ons plan van aanpak. Heb je vragen, of zie je iets wat we kunnen verbeteren? Wil je weten hoe we op dit moment met D&I bezig zijn? Dan mag je ons altijd een bericht sturen op .