Hey jij! Ook meedoen met de leukste klimaat- en jongerenorganisatie van NL? Bekijk onze vacatures!

Vrijwilliger bij JKB worden? Bekijk vacatures!

In 2050 kiezen we actief voor duurzame vervoermiddelen. We zijn ons bewust van de impact van onze verplaatsingen en passen ons reis-, transport- en koopgedrag hierop aan. 

HOE REIZEN WE IN 2050 BINNEN NEDERLAND? 

In 2050 kiezen we per reis de meest geschikte manier om deze uitstootvrij af te leggen. Reisplanners helpen ons bij deze keuze door ons te informeren over de duurzaamheid van reisadviezen. We reizen met behulp van gedeeld en openbaar vervoer naar alledaagse bestemmingen en uitstapjes.

Alledaags reisgedrag 

In 2050 kiezen we per reis bewust voor de meest geschikte reiswijze. Reisplanners helpen ons hierbij door niet alleen te informeren over de reistijd, maar ook over de duurzaamheid van de reisadviezen. Hier passen we ons reisgedrag op aan. Uitstootvrij vervoer heeft de (fossiele brandstof)auto vervangen als dominante vorm van transport voor alledaagse reizen, zoals naar werk, school of winkels. Op korte afstanden verplaatsen we ons vooral per fiets en te voet. Autovrije binnensteden bieden hier ruim baan voor. Ook buiten de bebouwde kom maken goede fietspaden het aantrekkelijk om met de (elektrische) fiets te gaan. Werkgevers stimuleren bewust reisgedrag van hun medewerkers, bijvoorbeeld door een vergoeding voor aanschaf en gebruik van de (elektrische) fiets en een zakelijke OV-kaart aan te bieden. Door regelmatig thuis te werken hoeven we bovendien minder vaak en ver te reizen.

Langere afstanden

In 2050 gebruiken we op langere afstanden het (uitstootvrije) openbaar vervoer, vaak in combinatie met de fiets. Fietsen kunnen we gemakkelijk stallen bij stations. Hier zijn ook altijd betaalbare (elektrische) huur-/deelfietsen beschikbaar. Bussen, trams en metro’s vullen een hoogfrequent treinnetwerk aan met snelle en logische aansluitingen, zodat we niet vaker dan nodig over hoeven te stappen. Door in minder dichtbevolkte delen van het land zelfrijdende bussen met dynamische routes in te zetten zijn we ook hier overgestapt van de auto naar het openbaar vervoer.

Elektrische (deel)auto

Wie in 2050 nog afhankelijk is van de auto, bijvoorbeeld vanwege het beroep, maakt gebruik van elektrische (deel)auto’s. Deze auto’s kunnen we gemakkelijk en snel van energie voorzien. De integratie van auto’s met batterijen in het slimme elektriciteitsnet zorgt bovendien voor extra capaciteit om pieken en dalen in de elektriciteitsproductie en -vraag op te vangen. Door auto’s en autoritten te delen, verspillen we minder grondstoffen, energie, geld en ruimte aan het produceren, aanschaffen en parkeren van auto’s. Voor het grote gebruik is de auto impopulair. We zien het bezit van een auto namelijk als overbodig en bovendien is autorijden duurder dan alternatieven.

Reizen in onze vrije tijd

In 2050 zijn populaire bestemmingen voor vrijetijdsbesteding voor iedereen goed bereikbaar per openbaar vervoer. Alle haltes en voertuigen zijn toegankelijk, ongeacht leeftijd en fysieke conditie, ook voor mensen met een beperking. Bovendien rijdt het openbaar vervoer tot laat door, zodat we ons geen zorgen hoeven te maken of we de laatste verbinding wel halen. In gevallen waar het openbaar vervoer een lastige optie blijft, kunnen we uitwijken naar elektrische deelauto’s.

HOE REIZEN WE IN 2050 OVER GRENZEN HEEN? 

In 2050 gaan we bewust om met internationaal reizen. We vermijden onnodige zakenreizen door digitaal te vergaderen op afstand. Op vakantie blijven we meestal binnen Europa en gaan we comfortabel met de trein.

Zakenreizen

In 2050 gaan we bewust en efficiënt om met (internationale) zakenreizen. Goede telecommunicatiemiddelen maken het mogelijk om op een prettige manier digitaal te overleggen op afstand. In de zeldzame gevallen dat we toch in persoon willen afspreken, reizen we via een snel internationaal treinnetwerk naar een centraal gelegen punt. Reisplanners en ticketaanbieders werken internationaal samen om dit makkelijk te maken. Alleen in uitzonderlijke gevallen gaan we nog met het vliegtuig. We accepteren en benutten onze reistijd. De comfortabele treinen en stations fungeren namelijk als prima werkplekken. Werkgevers wegen de impact op milieu en mens mee bij de keuze voor een manier van reizen en gunnen eventuele extra reistijd aan hun medewerkers.

Vakantie 

In 2050 gaan we meestal dicht bij huis op vakantie, in eigen land of elders binnen Europa. We gaan bijna nooit intercontinentaal op reis en vliegen nauwelijks. Via comfortabele en betaalbare treinreizen is Europa bereikbaar. Op de bestemming aangekomen maken we soms nog gebruik van een elektrische huur- of deelauto. Door een goede Europese (snel)laadinfrastructuur is het afleggen van langere afstanden mogelijk. Eventuele extra reistijd zien we als onderdeel van onze vakantie. Het openbaar vervoer (over lange afstanden) biedt mogelijkheden voor vermaak in voertuigen en op stations. Vliegtickets zijn duur door het integreren van de echte kostprijs en de afschaffing van belastingvrijstellingen. Vliegtuigbouwers en luchtvaartmaatschappijen blijven zich vernieuwen om de meest zuinige vliegtuigen in gebruik te hebben. We blijven onderzoek doen naar oplossingen voor duurzame luchtvaart en innoveren vervoermiddelen die op hoge snelheid lange afstanden duurzaam overbruggen.

HOE ZIET HET GOEDERENVERVOER ERUIT IN 2050? 

In 2050 minimaliseren we het energiegebruik van de logistieke keten, waarin we flexibel samenwerken. We transporteren op hernieuwbare energie, de meeste kilometers per schip en trein. Stadscentra bevoorraden we gebundeld via knooppunten.

Vrachtvervoer

In 2050 is het goederenvervoer duurzaam. Er heeft een systeemverandering in de transport- en logistieksector plaatsgevonden, vergelijkbaar met de verandering van ons reisgedrag. We minimaliseren het energiegebruik van de keten in plaats van de hoogste snelheid voor de laagste kosten na te streven. De energie die we gebruiken is hernieuwbaar. Producenten, verladers, vervoerders en afnemers stemmen hun transport flexibel met elkaar af, om in te spelen op veranderende omstandigheden. 

Verduurzaming van transportmiddelen

In 2050 hebben we transportkilometers met vrachtwagens geminimaliseerd door veel gebruik te maken van trein en schip. Vrachtwagens gebruiken we alleen nog voor het voor- en natransport en rijden op schone brandstof als waterstof of elektriciteit. De scheepvaart verduurzaamt door de introductie van nieuwe schepen die varen op hernieuwbare brandstoffen. Alleen tijdkritische producten kunnen we nog als luchtvracht vervoeren, luxeproducten niet meer.

Winkelbevoorrading en pakketten 

In 2050 bevoorraden we steden via knooppunten aan de rand van hun centra, waarna kleine lichte elektrische wagens en fietskoeriers de goederen gebundeld afleveren op hun bestemmingen. Bestellingen die we plaatsen worden niet standaard tot de voordeur geleverd. Door deze op loopafstand bij een afgiftepunt op te halen maken bezorgdiensten nauwelijks onnodig tijdrovende en dure kilometers. Bovendien zijn we efficiënt in onze goederenkilometers, doordat we bewust consumeren en op optimale locaties en schaal produceren.