Hey jij! Ook meedoen met de leukste klimaat- en jongerenorganisatie van NL? Bekijk onze vacatures!

Vrijwilliger bij JKB worden? Bekijk vacatures!

In 2050 wonen we slim, efficiënt en groen, zowel in de stad als daarbuiten. We delen veel van onze ruimtes en bouwen met flexibele bouwsystemen voor nieuwe woonvormen. Alle woningen zijn duurzaam en alle energie die we gebruiken is hernieuwbaar.

HOE ZIEN ONZE STEDEN EN DORPEN ERUIT IN 2050?

In 2050 woont iedereen dichtbij een kwalitatief natuurgebied. De hittebestendige, gezonde steden en dorpen bieden meer ruimte voor groenblauwe aders. We maken efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte. 

Groenblauwe aders

In 2050 is het wonen in steden en dorpen aangenaam voor zowel mens als dier. Groene en blauwe stadsaders zorgen voor een duurzame en gezonde leefomgeving waarin iedereen fijn woont. We wonen op maximaal tien minuten lopen van een kwalitatief groenblauw gebied van parkformaat. Waterrijke groengebieden combineren verschillende functies op een slimme manier. Ze zuiveren de lucht, reguleren de temperatuur, bieden plaats aan dieren (waaronder insecten), werken stressverlagend en verminderen de kans op wateroverlast.

Duurzame steden

We wonen in hittebestendige steden met een goede luchtkwaliteit. Hemelwater wordt deels opgevangen om te gebruiken, bijvoorbeeld in de woning en wordt vertraagd weer afgegeven. In de stad zijn weinig parkeerplaatsen en is er minder verkeersruimte om de groenblauwe stad de ruimte te geven. Binnen stedelijke gebieden kun je je alleen nog met klimaatvriendelijk vervoer bewegen. Onze binnensteden zijn volledig autovrij.

Slim ruimtegebruik 

In 2050 maken we slim en efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte. Zo kunnen we wonen op het water, gaan we de hoogte in en wonen we in voorheen leegstaande gebouwen. We wonen  kleiner, maar we hebben tegelijkertijd meer ruimte tot onze beschikking door ruimtes te delen. Iedereen woont in een woning die past bij de gezins-, leef- en werksituatie. Het is gemakkelijk om naar een passende woning te verhuizen en gebruikelijk om van woning te ruilen, bijvoorbeeld voor vakanties. 

HOE BOUWEN WE IN 2050?

Alle bestaande woningen zijn in 2050 stap-voor-stap verduurzaamd, er wordt voornamelijk gebouwd voor nieuwe woonvormen met flexibele bouwsystemen. We hergebruiken of recyclen alle bouwmaterialen en bij de aanschaf van een nieuwe woning speelt het energieverbruik ervan een grote rol. 

Bestaande woningen 

Alle woningen die voor 2050 zijn gebouwd zijn verduurzaamd en energieneutraal, zowel de sociale huurwoningen als de woningen in particulier bezit. Het energieverbruik is sterk verlaagd en de resterende benodigde energie wordt op een duurzame manier opgewekt. De verduurzaming van de woningen is stap-voor-stap gerealiseerd en de bewoners hebben zelf voor het moment en de maatregelen kunnen kiezen. 

Nieuwbouw

Nieuwe woningen zijn in 2050 volledig CO2-neutraal in zowel bouw als gebruik. We gebruiken enkel groene energie. Daarnaast hebben alle bouwmaterialen en het vervoer hiervan hebben geen impact op het milieu. Bij de bouw van nieuwe woningen worden enkel circulaire bouwmaterialen gebruikt en het bouwen zelf wordt waar mogelijk geautomatiseerd. We streven er actief naar om nieuwe woningen zoveel mogelijk in bestaande steden en dorpen in te passen. In stedelijke gebieden bouwen we de hoogte in. Zo houden we een gezonde balans tussen de natuurlijke en de gebouwde omgeving. Om de levensduur van woningen optimaal te benutten, zijn ze flexibel inzetbaar voor verschillende doelgroepen. Nieuwe woningen worden vooral gebouwd voor nieuwe woonvormen, zoals meergeneratie of in groepsverband wonen. Door te bouwen met flexibele bouwsystemen kunnen we woningen gemakkelijk in- en uitbreiden of aanpassen bij veranderende woonwensen.

Materiaalgebruik 

Zowel bij renovatie als bij nieuwbouw worden grondstoffen allemaal hergebruikt of gerecycled. We betalen de echte kostprijs voor eerstegraads grondstoffen. Hierdoor worden hergebruikte materialen goedkoper dan nieuwe producten. Onderdelen van woningen worden zo ontworpen dat ze eenvoudig uit elkaar gehaald kunnen worden. Het is gemakkelijk om bijvoorbeeld ramen, deuren of vloeren uit de woning te halen zonder deze te beschadigen. Daarna worden ze gerepareerd, verbeterd en hergebruikt in een andere óf dezelfde woning. Bij (ver)bouw voeren we de gebruikte materialen in een materialendatabase in. Bouwers en ontwerpers weten zo precies welke materialen op welke plaats in een gebouw zijn toegepast. Dit zorgt ervoor dat we de materialen makkelijk terug kunnen vinden en opnieuw kunnen gebruiken.

Een woning kopen

Bij de aanschaf van een woning wordt de koper actief geïnformeerd over het energieverbruik van de woning. Kopers worden hierdoor sterk beïnvloed door de energiekosten en woningeigenaren worden gemotiveerd de woning zo duurzaam mogelijk te maken. We maken gebruik van financiële producten die duurzaam wonen stimuleren zoals gebouwgebonden financiering. Daarnaast bieden woningrenovaties direct mogelijkheden voor andere woonwensen, zoals levensloopbestendig wonen. Hierdoor woont iedereen in een duurzame en comfortabele woning.

HOE WONEN WE IN 2050?

In 2050 bezitten we minder ruimte zelf, maar delen we meer ruimte. Onze woninginrichting hergebruiken we zoveel mogelijk. We gaan bewust om met energie en alle energie die we gebruiken is écht groen.

Ruimtes delen

We gaan in 2050 anders om met het bezit van een woning. We bezitten minder ruimte zelf en delen de ruimtes die we niet iedere dag nodig hebben, bijvoorbeeld ruimtes waar we feestjes geven, bezoekers laten logeren of waar we werken. We regelen dit snel en simpel met onze medebuurtbewoners via apps. Veel gebouwen en ruimtes zijn zo voor iedereen toegankelijk en functies zoals kantoor-, werk- en woonruimte worden waar mogelijk gecombineerd. 

Circulaire inrichting

We hergebruiken en repareren onze woninginrichting zoveel mogelijk. Hierbij maken we veel gebruik van betaal-voor-gebruik constructies. We betalen dan voor diensten zoals verlichting, verwarming of koeling in plaats van dat we lampen, verwarmings- of koelelementen kopen. De producent blijft eigenaar van de grondstoffen en de bewoner betaalt voor het gebruik ervan. Zo worden producenten geprikkeld om duurzame producten met een lange levensduur te ontwikkelen. Er is geen huishoudelijk afval, omdat we zoveel mogelijk hergebruiken en de overige materialen recyclen.

Energie

In 2050 is alle opgewekte energie écht groen en niet slechts op papier. Er is weinig energie nodig omdat onze woningen goed geïsoleerd en onze installaties zeer energiezuinig zijn. Ook gaan we bewust om met energie. Dankzij slimme sensoren en (mobiele) apps is het voor iedereen gemakkelijk om precies te zien hoeveel energie en water we op ieder moment verbruiken. Ook kunnen we zien welke apparaten deze energie verbruiken. We slaan onze energie eenvoudig en kostenefficiënt op, bijvoorbeeld in het slimme elektriciteitsnet van vervoersmiddelen en woningen. Daarom is het niet nodig om duurzaam opgewekte energie op hetzelfde moment te gebruiken. Waar mogelijk zijn woningen zelfvoorzienend in hun energie en waar dit niet kan wordt het op wijkniveau georganiseerd.