Hey jij! Ook meedoen met de leukste klimaat- en jongerenorganisatie van NL? Bekijk onze vacatures!

Vrijwilliger bij JKB worden? Bekijk vacatures!

De Onderwijzer

We zetten stappen voor een betere integratie van duurzaamheid in het voortgezet onderwijs.

De J4 (JMA, NJR, Studenten voor Morgen en de JKB) hebben geconstateerd dat de integratie van duurzaamheid in het onderwijs nog weinig vooruitgang heeft geboekt. Curriculum.nu is nu twee jaar bezig om het primair (PO) en voortgezet onderwijs (VO) te vernieuwen, maar hierbij wordt nog te weinig aandacht besteed aan VO bovenbouw in relatie met vervolgonderwijs. 

Onderzoek dat Profundo in opdracht van de J4 heeft uitgevoerd bevestigt deze tekortkomingen. Wij hebben ons voorlopig geconcentreerd op het economie onderwijs, waarbij wordt uitgegaan van het klassieke economische model. Aan duurzaamheid wordt in deze programma’s maar beperkt aandacht besteed. Scholieren geven zelf aan dat zij wel de behoefte hebben aan onderwijs dat aansluit op een duurzame samenleving. Docenten zijn het hiermee eens, maar zijn gebonden aan het examenprogramma en hebben lang niet altijd de tijd om zich te verdiepen in de ‘wildgroei’ aan lesmateriaal voor duurzaamheid. 

Onderwijs is natuurlijk een van de thema’s in de Jonge Klimaatagenda en als jongeren weten we als geen ander hoe belangrijk het is dat je onderwijs aansluit op je vervolgopleiding, je eventuele baan en op de maatschappij. Daarom gaan we nu door. We maken een tool, de OnderWijzer, voor docenten en scholen. Hierbij brengen we orde in de wildgroei aan lesmateriaal en een statement naar de politiek om meer aandacht te besteden aan het duurzame curriculum van de VO bovenbouw. 

We gaan hiervoor het gesprek aan met de media, de politiek, docenten, leerlingen, ouders, en belangenorganisaties, zodat de boodschap zo breed mogelijk gedragen wordt en duurzaamheid óók in de bovenbouw een vaste plek krijgt in het lesprogramma. 

Ondersteun jij deze visie of wil je meer informatie over bijvoorbeeld het onderzoek van Profundo, laat het ons weten! (We zijn nog op zoek naar een investeringspartner. Neem contact met ons op als je hier meer over wilt weten)

Contactpersoon

Vraag, of wil je graag meer informatie? Neem gerust contact op!

Marlou Duchâteau

Marlou Duchâteau

Bestuurslid Projecten

Meer informatie