Hey jij! Ook meedoen met de leukste klimaat- en jongerenorganisatie van NL? Bekijk onze vacatures!

Vrijwilliger bij JKB worden? Bekijk vacatures!

Jongerenorganisaties komen samen en stellen brief op aan de formateur: “het regeerakkoord van het volgende kabinet moet toekomstbestendig zijn”

18 mrt, 2024 | Actueel, Persberichten

Brief aan formateur: gezamenlijk hebben wij, vijf maatschappelijke jongerenorganisaties én negen politieke jongerenorganisaties – van links tot rechts, een brief gestuurd naar de informateur waarin we hem en de formerende partijen oproepen met ons in gesprek te gaan. Ons doel is niet alleen om eenmalig mee te praten tijdens het formatieproces, maar om samen te werken aan een structurele en betekenisvolle betrokkenheid van jongeren bij de vorming van het nieuwe kabinet en hun beleid.

Het is belangrijker dan ooit dat de stem van jongeren gehoord wordt aan de formatietafel. Verschillende onderzoeken laten namelijk zien dat veel jongeren geraakt worden door het huidige beleid. Zo had de helft van jongeren vorig jaar moeite met rondkomen, kan de gemiddelde starter slechts 3.4% van de huizen op de koopmarkt betalen, en blijkt dat de
mentale gezondheid van jongeren ook jaren na de coronacrisis nog altijd op een dieptepunt ligt. Ook ervaren jongeren grote zorgen over bijvoorbeeld het klimaatbeleid, onzekerheid rondom het terugbetalen van hun studieschuld en de problemen in de jeugdzorg.

De positie van jongeren is de laatste jaren op veel gebieden dus steeds verder verslechterd. Hoe de rol van (politieke) jongerenorganisaties eruit moet zien, is een belangrijke vraag die we goed hebben overwogen. We vinden het dan ook belangrijk om niet alleen de problemen te benoemen, maar ook met concrete oplossingen te komen. Ondanks dat jongeren en politieke jongerenorganisaties soms uiteenlopende ideeën hebben over het beleid voor onze en toekomstige generaties, zijn we erin geslaagd om gezamenlijk tot tien essentiële uitgangspunten te komen.

brief aan formateur

Van politiek links tot rechts roepen we de formerende partijen op in de brief aan formateur zich in te zetten voor de volgende formatie actiepunten

  1. Ontwikkel een nationale jeugdstrategie
  2. Zet maximaal in op het behalen van klimaatdoelen, met rechtvaardige en betaalbare maatregelen
  3. Maak woningen beschikbaar en betaalbaar voor jongeren
  4. Geef jongeren weer een gezonde financiële positie
  5. Zorg voor toegankelijk onderwijs waarin de ontwikkeling van scholieren en studenten centraal staat
  6. Maak met jongeren een actieplan ter verbetering van hun mentale gezondheid
  7. Geef toegang tot jeugdzorg aan alle jongeren die dat nodig hebben
  8. Implementeer de generatietoets
  9. Bied jonge boeren perspectief voor toekomstbestendige landbouw
  10. Versterk de positie van jongerenorganisaties en bevorder jeugdparticipatie

In een eerste gesprek met de informateur en formerende partijen willen we deze punten graag bespreken en bekijken op welke onderwerpen de stem van jongeren extra belangrijk is voor de formerende partijen. Daarna willen we samen met hen concrete oplossingen bedenken voor deze tien thema’s. Hierbij vinden we het belangrijk dat het regeerakkoord van het volgende kabinet toekomstbestendig is. De besluiten die we nu maken hebben namelijk blijvende impact op onze generatie en op die van de generaties na ons.

De brief aan formateur is een samenwerking tussen

brief aan formateur brief aan formateur brief aan formateur

De Jonge Klimaatbeweging zet zich in voor een wereld waar jongeren mee kunnen praten over hun toekomst. Wij zijn de generatie die zal moeten leven met de gevolgen van klimaatverandering en verdienen het om onze eigen toekomst vorm te geven. Door te lobbyen en campagnes te voeren proberen we klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden.

Meer recent nieuws