Hey jij! Ook meedoen met de leukste klimaat- en jongerenorganisatie van NL? Bekijk onze vacatures!

Vrijwilliger bij JKB worden? Bekijk vacatures!

De Youth Climate Deals: voorstellen voor een groen regeerakkoord

Een duurzame toekomst begint bij groen beleid

De verkiezingen zijn voorbij en de stemmen zijn geteld. Tijd voor de politieke partijen om te onderhandelen over wie de regering zal vormen en welk beleid zij de komende vier jaar gaan voeren. De komende maanden worden dus de plannen voor Nederland geformuleerd tot 2025. Geen beter moment om échte keuzes te maken voor het klimaat!

Maar hoe moet dat groene beleid eruit zien? Wij, jongeren, hebben hier de afgelopen maanden actief over nagedacht. Door de handen ineen te slaan met jongeren van de InnovatieExpo, onze jongerenorganisaties en stakeholders in het veld, hebben we de Youth Climate Deals opgesteld. Dit zijn 30 deals over allerlei thema’s: wonen, werken, voeding, onderwijs, mobiliteit, circulareit, energie en misschien wel de belangrijkste: politiek leiderschap. 

Groen beleid begint bij leiders met lef

Het belangrijkste waar wij voor pleiten is écht politiek leiderschap waarbij de overheid de leiding neemt om uit de klimaatcrisis te komen. Dat betekent: niet langer maatregelen vooruit schuiven, maar ambitieus beleid voeren, draagvlak creëren en voor de troepen uit durven lopen. Leiders moeten leiden, niet volgen.

Lees hier meer over in de Youth Climate Deals en in ons transitieplan leiderschap.

Contactpersoon

Dieuwertje Wallaart

Dieuwertje Wallaart

Bestuurslid Overheid & Politiek

Neem contact op voor antwoord op je vragen over de Youth Climate Deals!

De Youth Climate Deals uitgelegd

Een blik in de Youth Climate Deals

Generatietoets
Klimaatbeleid gaat over hoe we onze planeet achter laten. Als we nu niet genoeg doen, krijgen jonge generaties krijgen hiervan de gevolgen op hun bordje. Daarom moet de regering en op een structurele manierrekening houden jonge en toekomstige generaties bij het maken van klimaatbeleid. Zo wordt de klimaattransitie ook écht eerlijk voor jonge generaties.

Met de inzet van een verplichte generatietoets worden nieuwe akkoorden of pakketten van maatregelen voor het klimaat, zoals het Klimaatakkoord, getoetst op de gevolgen voor jonge en toekomstige generaties op de lange termijn. Zo kan bij nieuwe beleidskeuzes, zoals het openen van Lelystad Airport of de verbreding van de A27, meegewogen worden of het in het belang is van jonge generaties en of het verenigbaar is met de klimaatdoelen voor 2030 en 2050. Daarnaast zorgt de generatietoets ervoor dat bij beleidskeuzes niet alleen wordt gekeken naar CO2-reductie voor de laagste prijs, maar ook de vormgeving van de transformatie naar een klimaatneutraal economie in 2050. De generatietoets wordt al toegepast bij het Nationale Groeifonds.

Klimaatautoriteit
Bij de ontwikkeling van klimaatbeleid speelt vaak nog een focus op de korte termijn. De invoer van een Klimaatautoriteit dient daarom als bewaker van lange termijn klimaatbeleid. De Klimaatautoriteit stelt aan de regering bindende, periodieke emissiebudgetten voor. Door middel van deze emissiebudgetten worden klimaatdoelstellingen op de lange termijn vertaald naar tastbare doelen voor de korte termijn. Ook doet de Klimaatautoriteit beleidsvoorstellen om deze emissiebudgetten te halen. De regering mag alleen met goede onderbouwing en een meerderheid in het parlement van deze emissiebudgetten afwijken.
Nationale aanpak gedragsverandering
Iedereen zal diens gedrag aan moeten passen om in 2050 in een klimaatneutrale wereld te leven. Vaker gebruik maken van het openbaar vervoer, meer gebruik van deelauto’s, meer plantaardig eten en meer vintage kleding kopen zijn hier voorbeelden van. Deze duurzame gedragsveranderingen zijn niet altijd gemakkelijk. We komen er dan ook niet alleen: het vergt actieve stimulering vanuit de overheid. De overstap naar duurzamer gedrag door iedereen vraagt dus om een meer intensieve en samenhangende aanpak dan nu het geval is. Bij deze aanpak is een doordachte combinatie van voorlichting, financiële prikkels (door het beprijzen van vervuiling), normering en samenwerking met bedrijven nodig. Dit kan in een nationaal programma georganiseerd worden. In dit programma moeten te behalen doelen voor gedragsverandering worden opgenomen, zoals de verschuiving in eiwitconsumptie van dierlijk naar plantaardig, de reductie van gereden autokilometers, energiebesparing en consumptievermindering.. Sociale normen veranderen duurt misschien lang, maar het essentieel voor een klimaatneutrale economie. Hoe eerder we beginnen, hoe beter!
Investeringsimpuls van 15 miljard in het klimaat
Op het moment wordt klimaatbeleid betaald uit de Opslag Duurzame Energie (ODE). Meer klimaatactie leidt dus direct tot meer kosten voor huishoudens en bedrijven. Hier groeit de weerstand tegen. Om een versnelling te realiseren moet extra klimaatbeleid daarom óók uit de algemene middelen worden gefinancierd. De huidige omstandigheden op de kapitaalmarkt en het advies van de DNB om de coronakosten over meerdere generaties uit te smeren, bieden namelijk kansen voor een extra kapitaalinjectie voor klimaatbeleid.
Maak het belastingstelsel groen
Het huidige belastingstelsel past niet bij een duurzame economie. Er wordt namelijk relatief veel belasting geheven op arbeid en juist veel minder op het gebruik van grondstoffen. Hierdoor is het vaak winstgevender om nieuwe producten te verkopen in plaats van arbeid te verrichten om verkochte producten te repareren. Om een gelijk speelveld te creëren is daarom een structurele verschuiving nodig van een belasting op arbeid naar een belasting op grondstoffen, vervuiling en emissies, in lijn met het Deltaplan Belastingen voor een Circulaire en Sociale Economie van The Ex’tax Project.

Benieuwd naar de Youth Climate Deals?

Hoe reizen, wonen, werken, eten en leren we de komende jaren duurzamer? Hoe geven we de energietransitie vorm en maken we onze productie circulair? En misschien wel de allerbelangrijkste vraag: hoe zorgen we dat leiders ook echt leiderschap tonen en toekomstbestendige keuzes maken?

Lees onze voorstellen hier!