Hey jij! Ook meedoen met de leukste klimaat- en jongerenorganisatie van NL? Bekijk onze vacatures!

Vrijwilliger bij JKB worden? Bekijk vacatures!

Kies voor klimaat

#7 Suzanne Kröger, GL/PvdA

“Klimaatrechtvaardigheid is wat mij drijft in de politiek. Knalgroen én felrood. Armere landen worden nu al keihard geraakt door klimaatverandering en wij hebben een verantwoordelijkheid om onze impact op het klimaat en de natuur terug te dringen. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen, en we helpen mensen met minder te besteden. 

Ik heb lang gewerkt in de klimaatbeweging -in Nederland en wereldwijd- en de reden dat ik weer de Kamer in wil, is dat de politiek echt aan zet is om ambitieus én eerlijk klimaatbeleid te maken. Een beter milieu begint niet bij jezelf, maar bij de systeemverandering die fossiel afbouwt -van de subsidies tot de winning- en duurzaamheid alle wind mee geeft. Daar wil ik me weer vier jaar keihard voor inzetten. Ik wil zorgen dat jongeren een stem krijgen in het klimaatbeleid. Via de generatietoets, door direct en in de Kamer in gesprek te blijven gaan en door te blijven pleiten voor meer klimaatambitie en de afbouw van fossiele subsidies. “

Brede Welvaart

De ecologische crises en onze bestaanszekerheid zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. We bouwen aan een groenere samenleving met brede welvaart, werkgelegenheid en bestaanszekerheid. Terwijl veel mensen zich grote zorgen maken over het klimaat en de natuur, maken velen zich tegelijkertijd zorgen over de vraag wat de duurzaamheidstransitie voor hen betekent. Werk verandert, banen verdwijnen, lusten en lasten verschuiven, en we zullen economische en ruimtelijke keuzes moeten heroverwegen. Beide zorgen zijn uiterst serieus. Want als we niks doen wordt de aarde warmer en worden mensen armer.

Daarom zetten we ‘brede welvaart’ centraal. Dat wil zeggen: voortaan meten we vooral datgene wat van belang is voor de kwaliteit van leven hier en nu, voor toekomstige generaties en voor mensen elders in de wereld.