Hey jij! Ook meedoen met de leukste klimaat- en jongerenorganisatie van NL? Bekijk onze vacatures!

Vrijwilliger bij JKB worden? Bekijk vacatures!

5 jaar na Parijs: jongeren vieren nog geen feest

12 dec, 2020 | Actueel, Persberichten

Vandaag, 12 december 2020, is het vijf jaar geleden dat het Akkoord van Parijs door de Verenigde Naties is gesloten. Maar voor jongeren is er geen reden tot feest. De tijd van doelen stellen is voorbij, het is nu tijd voor actie.

Vandaag wordt er over de hele wereld aandacht besteed aan het vijfjarig bestaan van het Akkoord van Parijs. In dit akkoord hebben landen afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad en maximaal 2 graden. Toch zit er nog een enorm gat tussen de Parijs-doelstelling en de werkelijke uitvoering door landen. Hoewel de beloftes groots zijn, zorgen de daadwerkelijke implementatie van alle nationale doelen samen slechts voor een CO2-reductie van 5 procent. Hoe langer we wachten met het waarmaken van onze beloftes, des te ingrijpender worden de maatregelen om de ontstane achterstanden in te halen.

Vanwege de coronacrisis worden wereldwijd miljarden uitgeleend door overheden. Diezelfde miljarden zullen door de jongeren van vandaag weer terugbetaald moeten worden. Onderzoek wijst uit dat slechts een fractie van dit bedrag nodig is om de Parijse klimaatdoelen te behalen. Desondanks worden de broodnodige klimaatinvesteringen doorgeschoven, waardoor toekomstige generaties nog harder belast zullen worden. Het is cruciaal dat de miljarden van vandaag worden geïnvesteerd in de wereld van morgen. Een wereld met toekomstbestendige banen en opleidingen, natuurvriendelijke en circulaire landbouw, en een duurzame infrastructuur.

Het is cruciaal dat de miljarden van vandaag worden geïnvesteerd in de wereld van morgen.

Terwijl juist nú wordt besloten over de toekomst van de jonge generatie, is het voor ons moeilijker dan ooit om een voet tussen de deur te krijgen. Hoewel er bij de jaarlijkse klimaattop normaliter evenveel maatschappelijke vertegenwoordigers als landen bijeenkomen, vinden bij de verdeling van coronasteun de gesprekken nu veelal achter gesloten deur plaats. 

Jongeren maken zich in deze tijd onverminderd zorgen over klimaatverandering, blijkt uit onderzoek van de Jonge Klimaatbeweging. Steeds meer jongeren in Nederland en buitenland vragen om ambitieuzer klimaatbeleid. Zij realiseren zich als geen ander dat niet alleen hun eigen toekomst, maar ook die van toekomstige generaties op het spel staat. Gelukkig leidt dit besef niet tot stilstand, maar juist tot actie. 2020 was namelijk ook het jaar dat Nederlandse jongerenorganisaties zich verenigden in Coalitie-Y en het gesprek aangingen met onze premier en ministers. De VN jongerenvertegenwoordigers liepen 500 kilometer door Nederland om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Én de Jonge Klimaatbeweging won als eerste (jongeren)beweging de Trouw Duurzame 100. 

Jongeren in Nederland weten zich al jarenlang goed te organiseren in jongerenorganisaties. Zij hebben de kennis en ambitie om mee te praten over hun eigen toekomst. Toch worden ze nog steeds niet gezien als een serieuze stakeholder. Het is zaak om te zorgen dat de doelstellingen van Parijs vertaald worden naar échte verandering. En dat het talent van de jonge generatie hierbij wordt benut. Tenslotte heeft iedereen belang bij een bewoonbare planeet, niet op de laatste plek de jonge generaties. De komende jaren zullen uitwijzen of we in staat zijn onze belofte na te komen.  

Opinie – Aoife Fleming & Dennis Jansen (Jongerenvertegenwoordigers naar de VN) en Aniek Moonen & Eva van Genuchten (de Jonge Klimaatbeweging)

De Jonge Klimaatbeweging zet zich in voor een wereld waar jongeren mee kunnen praten over hun toekomst. Wij zijn de generatie die zal moeten leven met de gevolgen van klimaatverandering en verdienen het om onze eigen toekomst vorm te geven. Door te lobbyen en campagnes te voeren proberen we klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden.

Meer recent nieuws