Hey jij! Ook meedoen met de leukste klimaat- en jongerenorganisatie van NL? Bekijk onze vacatures!

Vrijwilliger bij JKB worden? Bekijk vacatures!

Achter dit Klimaatakkoord kunnen wij ons niet scharen

21 dec, 2018 | Actueel

Gisteren zijn wij samen met de milieuorganisaties, FNV en MVO publiekelijk tot de conclusie gekomen wat we ons niet kunnen scharen achter het ontwerp van het Klimaatakkoord.

Niet eerlijk en groen genoeg
We begonnen 10 maanden geleden hoopvol en met goede moed aan de onderhandelingen. We hadden de kans om als een van de eerste geïndustrialiseerde landen ter wereld, te laten zien dat er een land is dat werkelijk actie onderneemt. Dit akkoord had een unieke kans kunnen zijn om samen, jong-oud, bedrijfsleven-overheid, links –  rechts een samenleving te creëren waar we allemaal op een duurzame manier een goed en gezond leven zouden hebben. Vandaag hebben wij moeten concluderen dat na bijna een jaar onderhandelen, het resultaat helaas onvoldoende is.

Het gaat over onze toekomst
Het akkoord zoals dit er nu ligt is niet eerlijk en niet effectief genoeg. Het heeft wat ons betreft te veel pijnpunten en voldoet niet aan ons mandaat – de Jonge Klimaatagenda – en dus de stem van jullie, onze achterban. De punten die in het mandaat naar voren komen, maar niet (voldoende) aan bod in het Klimaatakkoord zijn de volgende:

  1. Een serieus pakket aan maatregelen om het 55% CO2-reductie scenario te realiseren.
  2. Het eerlijk beprijzen van CO2-uitstoot, ook voor de industrie. Alleen zo wordt de industrie aangespoord stappen te zetten om te verduurzamen, waarbij bovendien ‘de vervuiler betaalt’ voor meer draagvlak voor het akkoord zorgt.
  3. Het opslaan van CO2 is symptoombestrijding en stelt de transitie naar een emissieloze toekomst verder uit. Datzelfde geldt voor de grote afhankelijkheid in dit akkoord van biomassa. Wij zien liever dat ingezet wordt op echt duurzame energie.
  4. Openbaar vervoer is onmisbaar voor het Klimaatakkoord.  Grootschalige investeringen in een fijnmaziger openbaar vervoernetwerk en het delen van auto’s is noodzakelijk om onze mobiliteit toekomstbestendig te maken.
  5. Er mist een visie op de omvang van de veestapel.
  6. Duurzaamheid integraal verankeren in alle lagen van het onderwijs. In het akkoord ligt te weinig focus op de lange termijn implementatie.
  7. Graag zien we dat onze generatie verzekerd is van een stem bij het borgen van het Klimaatakkoord
  8. Buiten het verminderen van CO2, is ook sociale innovatie nodig (o.a. nieuwe samenwerkingsvormen) om de transitie te realiseren. Wij zien graag de sociale transitie duidelijk terugkomen in de tekst van het Klimaatakkoord. Ook gaat er op dit moment nog te weinig aandacht uit naar bijvoorbeeld het onderwijzen van mensen, de communicatievormen of transitiehulp.

We blijven in gesprek
Als Jonge Klimaatbeweging hebben wij aangegeven graag constructief mee te blijven denken hoe wij deze zorgen van jongeren kunnen vertalen naar een Klimaatakkoord die toekomstbestendig is. Waarin maatregelen niet worden doorgeschoven naar toekomstige generaties. Een akkoord dat ons, jongeren, een groene toekomst geeft. We willen dus alles op alles zetten om uiteindelijk toch nog een goed akkoord te krijgen. We blijven dan ook in gesprek. Het akkoord wordt de komende tijd doorgerekend door het Planbureau van de Leefomgeving. Wellicht kunnen we in die periode nog bijsturen.

De Jonge Klimaatbeweging zet zich in voor een wereld waar jongeren mee kunnen praten over hun toekomst. Wij zijn de generatie die zal moeten leven met de gevolgen van klimaatverandering en verdienen het om onze eigen toekomst vorm te geven. Door te lobbyen en campagnes te voeren proberen we klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden.

Meer recent nieuws