Hey jij! Ook meedoen met de leukste klimaat- en jongerenorganisatie van NL? Bekijk onze vacatures!

Vrijwilliger bij JKB worden? Bekijk vacatures!

Het coalitieakkoord is een overwinning van de groene lobby

23 dec, 2021 | Actueel, Persberichten

Het coalitieakkoord dat woensdag werd gepresenteerd door de VVD, D66, CDA en de ChristenUnie was voor veel klimaat- en milieuorganisaties een positieve verrassing. Waar velen vreesden dat het kabinet zou vasthouden aan ‘meer van hetzelfde’, laat het coalitieakkoord echt een draai zien in de aanpak van de klimaatcrisis. Die draai is de verdienste van de onvermoeibare groene lobby, zegt de Jonge Klimaatbeweging. Nu komt het volgens hen aan op snelle uitvoering.

De Jonge Klimaatbeweging heeft zich de afgelopen twee jaar aanhoudend ingezet voor de invoering van een wetenschappelijke adviesraad en een generatietoets. Beiden staan nu in het coalitieakkoord. Die wetenschappelijke adviesraad, eerder door ons Klimaatautoriteit genoemd, moet naar het voorbeeld van de Climate Change Committee uit het Verenigd Koninkrijk werken. Dat betekent dat de adviesraad periodieke emmissiebudgetten opstelt op basis van de te behalen klimaatdoelen en de overheid adviseert hoe binnen die budgetten te blijven. Met de invoering van de generatietoets zorgen de jongeren ervoor dat nieuwe wetsvoorstellen worden getoetst op langetermijneffecten, voor jonge én toekomstige generaties.

Maar hier bleef het niet bij. In het coalitieakkoord zijn veel ideeën van klimaat- en milieuorganisaties terug te vinden. Zo wordt het CO2-reductiedoel voor 2030 verhoogd van 49 naar 55 procent (met beleid voor 60 procent), komt er een heuse Klimaatminister en wordt er fors ingezet op de verduurzaming van de industrie. Met een klimaatfonds van 35 miljard, is klimaat verreweg het rijkste thema binnen het akkoord. Ook wordt het rekeningrijden eindelijk geïntroduceerd en moet de stikstofuitstoot eerder gehalveerd zijn.

Het coalitieakkoord van Rutte IV is het eerste coalitieakkoord waarin de impact van de groene lobby echt voelbaar is. Waar zij jarenlang met 10-0 achterstonden op de fossiele lobby, begint er nu een verschuiving plaats te vinden. Daarmee is niet gezegd dat de aanwezigheid van de fossiele lobby niet óók voelbaar is. Zo zet het kabinet in op kernenergie, ontspringt de luchtvaart vooralsnog de dans en gaat er meer geld naar het ondergronds opslaan van industriële CO2-uitstoot.

Dit coalitieakkoord geeft hoop aan jongeren die het vertrouwen in een leefbare toekomst allang waren kwijtgeraakt. De komende drie-en-een-beetje jaar zal het kabinet de beloofde gouden bergen moeten waarmaken. Want het coalitieakkoord schittert van de dromen en ambities, maar noemt nog weinig concrete to-do’s. De groene lobby staat klaar om te helpen deze to-do’s te formuleren. Zij kunnen niet wachten om te beginnen aan de bouw van de beloofde gouden bergen. Het uitzicht zou er naar zeggen fantastisch zijn.

De Jonge Klimaatbeweging zet zich in voor een wereld waar jongeren mee kunnen praten over hun toekomst. Wij zijn de generatie die zal moeten leven met de gevolgen van klimaatverandering en verdienen het om onze eigen toekomst vorm te geven. Door te lobbyen en campagnes te voeren proberen we klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden.

Meer recent nieuws