Hey jij! Ook meedoen met de leukste klimaat- en jongerenorganisatie van NL? Bekijk onze vacatures!

Vrijwilliger bij JKB worden? Bekijk vacatures!

De klimaatdoelen van Nederland: hoe staan wij ervoor?

2 aug, 2017 | Actueel

In het vorige blog werd besproken wat het Parijs akkoord nu praktisch inhoudt. Hierbij werd duidelijk dat het vaststellen van de doelen ambitieus was, maar het behalen hiervan een beetje de vrije loop wordt gelaten. De vraag is dan ook: wat zijn de doelen van Nederland en hoe staan wij ervoor?

Doelstellingen

Als Nederland haar in Parijs voorgenomen verantwoordelijkheid neemt om bij te dragen aan een maximale mondiale temperatuurstijging van 2 graden Celsius, dan moet de CO2 uitstoot in 2050 met 85-95% gedaald zijn ten opzichte van 1990. Willen wij onder de 1,5 graden blijven, dan moet dit zelfs een reductie van 100% zijn. Dit zou betekenen dat Nederland in 2030 al op een reductie van ongeveer 50% moet zitten. Volgens de Nationale Energieverkenning van Planbureau voor de Leefomgeving, zouden we met het huidige beleid uitkomen op slechts een reductie van 12% in 2030. Ook stelde het onderzoek vast dat mocht er niet snel een ommezwaai plaatsvinden in het CO2 beleid, het zeer onwaarschijnlijk is dat de doelen gehaald zullen worden.

De EU

Het Parijs akkoord werd gesteund door de Europese Unie in zijn geheel, wat inhoudt dat deze als een eenheid heeft ingestemd met een CO2 reductie van 80-95% in 2050, ten opzichte van 1990. Hierna werden nationale doelen vastgelegd, die onderling verschillen, maar samen dus tot dit resultaat moeten komen. De Europese Unie is nog ambitieuzer en strenger in het behalen van deze doelen, waar het Parijs akkoord pas vanaf 2020 echt in werking treedt, heeft de EU in 2008 al tussentijdse doelen vastgesteld voor datzelfde jaar. Dit worden ook wel de 20-20-20 doelen genoemd: 20% minder broeikasgassen ten opzichte van 1990, 20% duurzame energie, en 20% minder energiegebruik in 2020.

Slechtste jongetje van de klas

De EU in haar geheel is al goed op weg in het behalen van de klimaatdoelen, maar ondanks de druk van bovenaf loopt Nederland zelf erg achter op het behalen van haar doelen. Met name op het gebied van duurzame energie laat Nederland nogal wat te wensen over. Met maar 5% energiegebruik uit duurzame energiebronnen, bungelen we samen met Malta en Luxemburg onderaan de lijst. Dit terwijl ons doel van 14% al lager was dan het streefdoel van de EU. Voor een land als Nederland, wat toch een beetje gewend is bij ‘de beste jongetjes van de klas’ te horen, is dit tamelijk teleurstellend.  

Groene ambities

Eind vorig jaar kwam het ministerie van economische zaken – die voornamelijk over klimaat en milieuzaken gaat – met de energieagenda. Hierin lijkt eindelijk echt de weg naar een CO2 arme energievoorziening in Nederland te worden beschreven. Het is dus mogelijk dat Nederland de laatbloeier van de klas is en de nodige omschakeling in de nabijheid nog zal plaatsvinden. Laten we hopen op een serieuze inhaalslag.

Jonge Klimaatbeweging

Wij van de Jonge Klimaatbeweging willen de druk van onderaf ook opvoeren door de stem van jongeren door heel Nederland hoorbaar te maken als het gaat om het klimaat, het gaat hier nota bene om de leefbaarheid van onze planeet en dus onze toekomst. Wij willen de overheid extra motiveren zowel de Nederlandse, Europese, als mondiale doelen te behalen en ambitieuzer klimaatbeleid te voeren.

De Jonge Klimaatbeweging zet zich in voor een wereld waar jongeren mee kunnen praten over hun toekomst. Wij zijn de generatie die zal moeten leven met de gevolgen van klimaatverandering en verdienen het om onze eigen toekomst vorm te geven. Door te lobbyen en campagnes te voeren proberen we klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden.

Meer recent nieuws