Hey jij! Ook meedoen met de leukste klimaat- en jongerenorganisatie van NL? Bekijk onze vacatures!

Vrijwilliger bij JKB worden? Bekijk vacatures!

De lusten en lasten van klimaatverandering: verdeel ze eerlijk!

26 mei, 2018 | Actueel, JO

Charelle van der Hoek en Sjoukje Sikkema van Jongeren Milieu Actief werden geïnterviewd door Meike Go, bestuurslid Jongerenorganisaties bij de Jonge Klimaatbeweging.

Kun je allereerst iets over jezelf vertellen?

Charelle: “Ik ben Charelle van der Hoek en woon in Haarlem. Momenteel ben ik voorzitter van Jongeren Milieu Actief, oftewel JMA, en werk ik parttime naast mijn functie. Ik vind het erg leuk om met interessante mensen in contact te komen en toekomstvisies uit te wisselen. Daarom vind ik JMA zo leuk, want binnen JMA zijn we veel bezig met onze gezamenlijke [red. Alle Nederlandse jongeren] en mijn eigen toekomst. Als laatste houd ik erg van dansen, wat we binnen de JMA eigenlijk elke dag wel eventjes doen.”

 

Sjoukje: Ik ben dus Sjoukje Sikkema en woon in Utrecht. Ik studeer momenteel ‘Applied Ethics’ aan de Universiteit Utrecht. Het liefst zet ik me niet alleen in voor een rechtvaardige en schone wereld, maar doe ik dat samen met inspirerende mensen! Daarom zit ik bij JMA. Ik ben bestuurslid ‘Ontmoetingen & Training’ bij JMA en daarnaast beheer ik ook de portefeuille ‘Diversiteit’. Ik hou, net zoals Charelle, ook van dansen!”

 

Kunnen jullie vertellen waar JMA zich mee bezighoudt?

Charelle: “JMA is voornamelijk een jongerenplatform die zich richt op het activeren en het verbinden van jongeren: met elkaar én met de Nederlandse en Europese klimaatbeweging. JMA wil graag dat jongeren hun stem laten horen en helpt daarin graag door jongeren te trainen. Het platform JMA is dus opgezet om jongeren bij elkaar te brengen, te inspireren en het verschil te maken in onze wereld. Daarnaast waarborgen we de jongerenstem binnen Milieudefensie.”

Sjoukje: “Een voorbeeld hiervan is de Campaigners Academy (campagne opleiding), die het afgelopen jaar is opgezet. Dit is een interactief trainingstraject van een half jaar waar jongeren getraind worden als Campaigner (campagne-maker). Zo maken ze kennis met de verschillende aspecten van het campagnevoeren. Vanwege het grote succes wordt er vanaf november 2018 nog een Campaigners Academy gegeven; de voorbereidingen zijn in volle gang.”

Wat is momenteel het leukste project waar JMA mee bezig is?

Sjoukje: “Dat zijn de maandelijkse meet-ups op de laatste donderdag van de maand: de Fair Future Meet-Ups. Tijdens deze meet-ups proberen we jongeren bij elkaar te brengen door middel van een interactief programma. Het overkoepelende thema van de Meet-Ups is Fair Future, waarbij we focussen op plichten voor bedrijven en rechten voor de mens. We zien vaak dat mensen de dupe worden van de klimaatschade die is aangericht door bedrijven. Een voorbeeld hiervan is onze Fair Future Meet-up over de Klimaatzaak tegen Shell: ‘Story Telling to Stop Shell’.”

Charelle: “Voor de zomer zijn er nog twee meet-ups gepland: op donderdag 31 mei is er een fair future meet-up over vliegen: “The Sky is the Limit”. Op donderdag 28 juni vindt er een meet-up over het aankomende klimaat- en energieakkoord plaats.”

Op welke manier is jullie platform met klimaatverandering en duurzaamheid bezig?

Bestuur JMA

Charelle: “Op iedere manier! JMA wilt dus proberen om de lusten en lasten van klimaatverandering en duurzaamheid zo eerlijk mogelijk te verdelen. Alle veranderingen hebben met de toekomst te maken en dus er moet vooral eerlijk omgeschakeld worden. Het moet niet zo zijn dat de ‘rijke Nederlanders’ deze veranderingen kunnen betalen, maar het moet een representatie van de maatschappij zijn.”

Sjoukje: “JMA probeert daarom iedereen van alle lagen in onze samenleving bij elkaar te brengen en te vertegenwoordigen. JMA vindt het belangrijk dat iedereen betrokken wordt in de weg naar een duurzamere wereld en dat deze transitie eerlijk is. We vinden het belangrijk om dit aan de jongeren mee te geven, daarom geven we onder andere workshops op middelbare scholen.”


Wat is jullie input voor de Jonge Klimaatagenda geweest?

Sjouke: “Als JMA hebben wij meegeschreven aan de Jonge Klimaatagenda bij het thema Mobiliteit. Destijds hadden we nog een bestuurslid mobiliteit, dus hier kwam onze expertise het meest van pas. We hebben de Jonge Klimaatagenda ook direct ondertekend.”

Waarom hebben jullie besloten om de Jonge Klimaatagenda te ondertekenen?

Charelle: “De Jonge Klimaatagenda schetst een beeld van een wereld die leefbaar is voor onze generatie. We vinden de Jonge Klimaatagenda een positieve visie geven, die samenvalt met de visie van JMA. Ook schept de Jonge Klimaatagenda mogelijkheden en kansen voor de toekomstige generaties.”

Wat vinden jullie belangrijke passages in de Jonge Klimaatagenda met betrekking tot jullie eigen werkveld?

Charelle: “De meest belangrijke passages vinden we Educatie en Werken. Er wordt op dit moment niet genoeg aandacht besteed aan duurzame educatie, wat juist de bouwstenen zijn voor de toekomstige generatie. We zien dat kinderen wel duurzame educatie willen, maar het nu niet altijd wordt gegeven.”

Sjoukje: “Werken past ook goed bij JMA; want dat is waar we met de Fair Future meet-ups mee bezig zijn. De Jonge Klimaatagenda belicht dit goed, want bedrijven moeten zich gaan inzetten voor een betere maatschappelijke samenleving in plaats van puur voor de winst gaan. Dit schaadt onze planeet.”

Wat vinden jullie op dit moment de belangrijkste uitdagingen voor JMA?

Charelle: “Voor JMA is de grootste uitdaging om zo inclusief mogelijk te worden, omdat we willen dat JMA de gehele maatschappij representeert. Het is lastig om met JMA mensen te bereiken die (nog) niet geïnteresseerd zijn in systeem/klimaatveranderingen. Of juist jongeren die dit wel zijn, maar niet weten waar te beginnen en net dat ene duwtje in de rug nodig hebben. Zij moeten juist bereikt worden! We beseffen dat we ook een culturele verandering binnen de organisatie moeten maken om zo inclusief mogelijk te worden en te blijven.”

Sjoukje: “Daarom is er ook een functie diversiteit binnen het bestuur van de JMA, ik dus! Elke vergadering komt het punt diversiteit terug, zodat we de voortgang kunnen checken. Daarnaast proberen we de communicatie van JMA via de social media kanalen zo inclusief en begrijpelijk mogelijk te schrijven. Ons doel daarbij is dat onze boodschappen voor iedereen duidelijk zijn en dat alle jongeren zich aangesproken voelen tot onze berichten.”

Kunnen jullie, tot slot, beschrijven hoe jullie hopen dat de systeemverandering er in 2050 uitziet? (Dromen mag altijd 😉 )

Sjoukje: “Het liefste zien we dat de systeemverandering geïmplementeerd is in de Nederlandse maatschappij. Het moet de normaalste zaak van de wereld zijn dat alles om ons heen duurzaam of ecologisch is. Daarnaast zien we dat duurzaam leven ook haalbaar is voor iedereen. Er zijn geen verschillen meer tussen bijvoorbeeld laag of hoog opgeleide inwoners.”

Charelle: “Het moet een inclusievere wereld zijn naar mijn idee, en dus een wereld van en voor iedereen. Niemand is de dupe van de huidige economie en de lasten van klimaatverandering vallen niet op bepaalde groepen. We hopen dus op rechtvaardige oplossingen. Laat 2050 dan maar komen!”

Direct je bijdrage leveren kan:

  • Door hier mede-eiser te worden in de klimaatzaak tegen Shell
  • Door hier het jongeren-bericht aan Shell te ondertekenen
De Jonge Klimaatbeweging zet zich in voor een wereld waar jongeren mee kunnen praten over hun toekomst. Wij zijn de generatie die zal moeten leven met de gevolgen van klimaatverandering en verdienen het om onze eigen toekomst vorm te geven. Door te lobbyen en campagnes te voeren proberen we klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden.

Meer recent nieuws