We werken met zijn allen hard om in ons mooie land de coronacrisis te beteugelen. We doen wat we kunnen om iedereen te beschermen tegen het coronavirus, onze economie te ondersteunen en banen te behouden. Op de korte termijn is financiële ondersteuning voor het bedrijfsleven van enorm belang om onze verworven welvaart zoveel mogelijk te behouden.

In deze tijden is het echter ook belangrijk om te blijven kijken naar de lange termijn. Nederlanders maken zich namelijk ook in deze coronatijd onverminderd zorgen over (de gevolgen van) klimaatverandering. Daarom moeten we de maatregelen voor economisch herstel koppelen aan de voorgenomen klimaatdoelen.

De Jonge Klimaatbeweging presenteert in dit document namens de Nederlandse jongeren uitgangspunten en suggesties voor beleid waarmee we niet alleen bouwen aan een 1.5metersamenleving, maar ook aan een 1.5-gradensamenleving. Met deze suggesties bieden we op de korte termijn economische verlichting en dragen we op de lange termijn bij aan de verduurzaming van de economie.