Hey jij! Ook meedoen met de leukste klimaat- en jongerenorganisatie van NL? Bekijk onze vacatures!

Vrijwilliger bij JKB worden? Bekijk vacatures!

Het Europees Solidariteitskorps

30 okt, 2017 | Actueel

Een gastblog van Robbert van Tilborg

Robbert_van_Tilborg

Het Europees Solidariteitskorps, een initiatief van de Europese Unie dat jongeren de kans biedt om in eigen land, of ergens anders in Europa, vrijwilligerswerk te doen of mee te werken aan projecten die mensen en gemeenschappen helpen. Vandaag een gastblog over het Europees Solidariteitskorps in de klimaatproblematiek van een van de leden, Robbert van Tilborg.

Het Europees Solidariteitskorps is een jong platform dat inhoudelijk meegroeit met de dromen en ambities van de deelnemers. Zelf werk ik in het kader van het Solidariteitskorps als vrijwilliger voor Interreg Vlaanderen – Nederland in Antwerpen. Dit is een secretariaat van de EU dat grensoverschrijdende projecten subsidieert rond de thema’s technologische innovatie, duurzame energie, natuurbeleid en arbeidsmobiliteit. In de Vlaams–Nederlandse regio is het halen van de Europese klimaatdoelen voor 2020 onderdeel van de missie.

Klimaatverandering is het duidelijkste voorbeeld van een dreiging dat door geen enkel land afzonderlijk gestopt kan worden. De oorzaak is namelijk wereldwijd diep in onze samenlevingen geworteld en de impact op mensenlevens is afhankelijk van waar je op de wereld geboren wordt. Zo zijn er in regio’s waar droogte en overstromingen steeds vaker hun tol eisen, vaak weinig middelen voor klimaatresistente infrastructuur. Zelfs binnen Europa zal klimaatverandering op verschillende manieren onze levens gaan beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan het verdwijnen van drinkwaterbronnen, het mislukken van oogsten, de steeds vaker voorkomende bosbranden of het steeds lastiger af te voeren regenwater in stedelijke gebieden. Om hier goed mee om te kunnen gaan is kennisuitwisseling vereist tussen verschillende overheden, kennisinstellingen en bedrijven uit heel Europa. Via het Solidariteitskorps kunnen jongeren een netwerk opbouwen waar duurzaamheid aan ten grondslag ligt.

Jongeren slaan de handen ineen op weg naar een duurzame en solidaire samenleving. Veel Europese jongeren voelen namelijk juist nu dat er om hen heen angstig teruggegrepen wordt naar oude idealen. De illusie dat een land voor alle angsten, zoals de klimaatproblemen, een oplossing biedt, wint publieke steun. Veel jongeren willen daarom tegengas geven. Maar wanneer de wereld brandt, voel je je al gauw te nietig om als individu te gaan blussen. Het Europees Solidariteitskorps brengt de jongeren bij elkaar voor wie solidariteit niet stopt aan de grens.

Je kunt in 2017 niet meer van solidariteit spreken wanneer verschillende maatschappelijke groepen ongelijk betrokken zijn bij de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering. Gezien de impact van het klimaat op gezondheid, huisvesting, veiligheid en economie, kan de idee van een solidair Europa niet losgekoppeld worden van klimaatbeleid. Je actief inzetten voor een beter klimaat en voor klimaatresistentie is je inzetten voor een solidaire samenleving.

Om klimaatverandering aan te pakken is een radicale verandering van onze economie noodzakelijk. Dit vereist niet enkel verandering van consumptiegedrag, maar ook verduurzaming van politiek, onderwijs en bedrijfsvoering. Als jongeren delen we de verantwoordelijkheid om onze samenleving toekomstbestendig te maken. Het afschuiven van ongewenste maatschappelijke ontwikkelingen op andere generaties is zinloos. Jouw keuzes in de supermarkt, maar ook in het stemhokje, het onderwijs en bij het zoeken naar werk zijn relevant.

Ook hier zie ik kansen voor het Solidariteitskorps. Hier komen nieuwe of toekomstige beleidsmakers, onderwijzers en investeerders bijeen om van elkaar te leren en een duurzaam netwerk op te bouwen. Iedere deelnemer heeft zijn eigen opvattingen, overtuigingen en verwachtingen. Kruisbestuiving van deze ideeën en het maken van de juiste connecties kan leiden tot nieuwe inzichten en kansen. Hoe meer jongeren hun kennis en ambities rond het klimaat introduceren binnen het Solidariteitskorps, hoe breder de beoogde oplossingen uitgedragen kunnen worden.

De toekomst van Europa ligt in al onze handen. Zoek daarom actief het debat op, bijvoorbeeld op de Jonge Klimaattop of in het Solidariteitskorps, en ontdek wat je samen met anderen kunt bereiken.

Lees meer blogs van Robbert over het Europees Solidariteitskorp en het werk van Interreg Vlaanderen-Nederland.

 

De Jonge Klimaatbeweging zet zich in voor een wereld waar jongeren mee kunnen praten over hun toekomst. Wij zijn de generatie die zal moeten leven met de gevolgen van klimaatverandering en verdienen het om onze eigen toekomst vorm te geven. Door te lobbyen en campagnes te voeren proberen we klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden.

Meer recent nieuws