Hey jij! Ook meedoen met de leukste klimaat- en jongerenorganisatie van NL? Bekijk onze vacatures!

Vrijwilliger bij JKB worden? Bekijk vacatures!

Klimaatakkoord is mooie eerste stap, maar nog te vaag, te weinig en te technisch

10 jul, 2018 | Actueel, Persberichten

Jonge Klimaatbeweging is blij met de eerste stap van het Klimaatakkoord, maar het is nog te vaag, te weinig en te technisch. Bij de tafels Gebouwde Omgeving en Elektriciteit zijn de plannen goed uitgewerkt en ambitieus. De andere tafels zijn nog niet zover en moeten na de zomer hard aan de slag om realistische en ambitieuze afspraken te maken. Twee belangrijke thema’s komen nog niet veel aan bod, terwijl ze essentieel zijn voor het slagen van het Klimaatakkoord: de sociale aspecten van de transitie en een visie op de rol die duurzaam onderwijs speelt in het akkoord. Ook missen er afspraken over de mate waarin de kosten verdeeld gaan worden tussen huishoudens onderling en tussen huishoudens en bedrijven.

 

Sociale transitie

In het akkoord zijn veel technische maatregelen opgenomen. Maar het sociale aspect van de transitie komt nog te weinig aan bod. “Het verduurzamen van Nederland is voor ons niet alleen technische uitdaging, waarbij het wachten is op de nieuwste technologische innovatie. Nee, het grootste deel van de benodigde techniek is al voorhanden. Om de doelen van Parijs te halen is ook sociale innovatie nodig; nieuwe samenwerkingsvormen, nieuwe manieren om huizen te delen, een leasefiets van de baas, het langzaam uitfaseren van vleesconsumptie, innovatief openbaar vervoer, experimenteerruimte met reststromen en ga zo maar door,“ aldus Linde Nieman (voorzitter Jonge Klimaatbeweging). Dat het mogelijk is om hier meer mee te doen bewijst bijvoorbeeld de Gebouwde Omgeving met het idee om leningen voor duurzame investeringen te koppelen aan het gebouw in plaats van aan de bewoner.

 

Duurzaam onderwijs

De taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing is al ver gekomen met een visie op werkgelegenheid. Het stuk dat in het akkoord staat is gebaseerd op het recente SER-advies en neemt veel dingen in overweging. Nieman: “Wel missen we hier de integrale kijk op onderwijs en het besef dat duurzaamheid in het onderwijs een van de belangrijkste manieren is om klimaatverandering tegen te gaan.” De Jonge Klimaatbeweging gaat zich het komende half jaar inzetten om de link tussen onderwijs en het bereiken van de doelen van Parijs een belangrijk onderdeel te maken van het Klimaatakkoord.

 

Duurzaamheid zit voor ons verweven in heel veel verschillende aspecten van de samenleving en houdt niet op bij het verminderen van CO2 uitstoot. Dit akkoord is een unieke kans om gezamenlijk (jong/oud, bedrijfsleven/overheid, links/rechts) een samenleving te creëren waar we allemaal op een duurzame manier een goed en gezond leven hebben. Laten we na de zomer er met z’n allen voor zorgen dat deze kans benut wordt.

 

De Jonge Klimaatbeweging zet zich in voor een wereld waar jongeren mee kunnen praten over hun toekomst. Wij zijn de generatie die zal moeten leven met de gevolgen van klimaatverandering en verdienen het om onze eigen toekomst vorm te geven. Door te lobbyen en campagnes te voeren proberen we klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden.

Meer recent nieuws