De ASN Bank staat, net als de Jonge Klimaatbeweging, voor duurzaamheid. Ze willen bijdragen aan ontwikkelingen die een duurzame samenleving bevorderen. Sinds de oprichting in 1960 streeft ASN naar een duurzame, rechtvaardige samenleving waarin mensen vrij zijn hun eigen keuzes te maken, zonder dat dit ten koste gaat van anderen. Concreet toetst de ASN Bank landen, organisaties en ondernemingen waarin zij belegt of die zij financiert op haar duurzaamheidsbeleid. Bepaalde activiteiten worden uitgesloten, terwijl andere activiteiten juist door middel van investeringen worden gestimuleerd.

Om te kunnen besluiten in welke activiteiten juist wel en in welke activiteiten niet moet worden geïnvesteerd is het voor de ASN Bank belangrijk een duidelijke visie op de toekomst te hebben. Hoe ziet een duurzame wereld er in 2030 uit en hoe kan de ASN Bank haar invloed uitoefenen om aan deze toekomst bij te dragen? Bij het beantwoorden van deze vragen vindt de ASN Bank het belangrijk om jongeren te betrekken. Het gaat tenslotte om hun toekomst. Daarom wil de ASN bank jongeren op een zinvolle manier betrekken bij de vormgeving van de visie van de bank op een duurzame samenleving in 2030.

De ASN Bank heeft de Jonge Klimaatbeweging gevraagd om te onderzoeken hoe jongeren denken dat die duurzame samenleving van 2030 eruit ziet. Met deze enquête vragen we naar jouw ideeën hierover. Zo kan ASN Bank de stem van jongeren gebruiken in haar investeringskeuzes en heb jij invloed op het beleid van ASN Bank!

Eind juni 2019 organiseert de Jonge Klimaatbeweging de eerste ASN-dialoog, naar idee van de eerder georganiseerde Klimaatdialogen. Tijdens deze avond leidt de Jonge Klimaatbeweging verschillende themaspecifieke break-outsessies waarin jongeren met elkaar het gesprek aangaan over de invulling van een duurzame toekomst en de bijdrage die de ASN bank hieraan volgens jongeren moet leveren. Input voor deze sessies is afgeleid uit de uitkomsten van de enquête.

Naar de enquête