Hey jij! Ook meedoen met de leukste klimaat- en jongerenorganisatie van NL? Bekijk onze vacatures!

Vrijwilliger bij JKB worden? Bekijk vacatures!

Samenwerking Jonge Klimaatbeweging en ASN Bank

21 mei, 2019 | Actueel

De ASN Bank staat, net als de Jonge Klimaatbeweging, voor duurzaamheid. Ze willen bijdragen aan ontwikkelingen die een duurzame samenleving bevorderen. Sinds de oprichting in 1960 streeft ASN naar een duurzame, rechtvaardige samenleving waarin mensen vrij zijn hun eigen keuzes te maken, zonder dat dit ten koste gaat van anderen. Concreet toetst de ASN Bank landen, organisaties en ondernemingen waarin zij belegt of die zij financiert op haar duurzaamheidsbeleid. Bepaalde activiteiten worden uitgesloten, terwijl andere activiteiten juist door middel van investeringen worden gestimuleerd.

Om te kunnen besluiten in welke activiteiten juist wel en in welke activiteiten niet moet worden geïnvesteerd is het voor de ASN Bank belangrijk een duidelijke visie op de toekomst te hebben. Hoe ziet een duurzame wereld er in 2030 uit en hoe kan de ASN Bank haar invloed uitoefenen om aan deze toekomst bij te dragen? Bij het beantwoorden van deze vragen vindt de ASN Bank het belangrijk om jongeren te betrekken. Het gaat tenslotte om hun toekomst. Daarom wil de ASN bank jongeren op een zinvolle manier betrekken bij de vormgeving van de visie van de bank op een duurzame samenleving in 2030.

Door middel van een Klimaatdialoog en een dialoog op het ACT Festival is de visie van jongeren op de financiële sector vormgegeven. Bekijk hier de visie van jongeren ‘Zo maakt geld jongeren gelukkig’. Op dit moment wordt er met verschillende partijen onderzocht hoe we dit document en de visie van jongeren breder kunnen verspreiden en kunnen inzetten binnen de financiële sector.

 

De Jonge Klimaatbeweging zet zich in voor een wereld waar jongeren mee kunnen praten over hun toekomst. Wij zijn de generatie die zal moeten leven met de gevolgen van klimaatverandering en verdienen het om onze eigen toekomst vorm te geven. Door te lobbyen en campagnes te voeren proberen we klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden.

Meer recent nieuws