Hey jij! Ook meedoen met de leukste klimaat- en jongerenorganisatie van NL? Bekijk onze vacatures!

Vrijwilliger bij JKB worden? Bekijk vacatures!

Jonge Klimaatbeweging ondertekent onvoldoende Klimaatakkoord niet

26 nov, 2019 | Actueel, Persberichten

Utrecht – De Jonge Klimaatbeweging, vertegenwoordiger van Nederlandse jongeren aan de tafels van het Klimaatakkoord, kiest ervoor om het Klimaatakkoord niet te ondertekenen. Dat heeft de organisatie vandaag in een brief aan de voorzitter van het Klimaatberaad, Ed Nijpels, laten weten. Voorzitter Werner Schouten: ‘’Alhoewel we positief zijn over de doelstellingen uit het klimaatakkoord, zijn de gestelde maatregelen beslist onvoldoende. Ze zijn te veel gericht op de korte termijn en brengen op deze manier geen werkelijke systeemverandering naar een klimaat-neutrale samenleving teweeg.”

Volgens de Jonge Klimaatbeweging schieten met name de huidige maatregelen voor emissiereductie in de industrie tekort. ‘’Het klimaatakkoord bepleit voor het grootschalig opslaan van CO2 onder de grond. Dit is echter enkel tijdelijk efficiënt en frustreert de ontwikkeling van innovaties die CO2-emisies daadwerkelijk reduceren. Daarom pleiten wij om meer accent te leggen op lange termijn oplossingen voor de industrie’’, aldus Schouten.

Naast het opslaan van CO2 wijst de Jonge Klimaatbeweging ook andere tekortkomingen van het klimaatakkoord aan. Voorbeelden hiervan zijn de minimale reductie van de veestapel en het ontbreken van grootschalige investeringen in openbaar vervoer en fietsverkeer.

Ondanks de kritische stellingname erkent Schouten dat er belangrijke stappen zijn gezet in het Klimaatakkoord: “Tot 2030 zullen meer dan een miljoen huizen worden verduurzaamd en gaan we 70% van onze energie duurzaam opwekken. Dat zijn ambitieuze doelstellingen die wij zeker ondersteunen.”

Bij de ontwikkeling van klimaatbeleid is het voor de Jonge Klimaatbeweging essentieel dat jongeren betrokken zijn. Schouten: ‘’De jonge generatie zal in de toekomst de grootste gevolgen van klimaatverandering ondervinden en wil daar vroegtijdig op anticiperen.” Daarom reikt hij politici de hand om gezamenlijk een eerlijk en ambitieus klimaatbeleid te ontwikkelen waar de jongeren zich ook achter kunnen scharen. Het Klimaatakkoord is een enorme kans om een grote stap te zetten in de richting van een klimaatneutrale toekomst. “Door nu daadkrachtig te handelen voorkomen we een lening op onze toekomst’’, aldus Schouten.

De Jonge Klimaatbeweging is een koepelorganisaties van 72 jongerenorganisaties die de stem van meer dan 100,000 jongeren in Nederland verenigt. De organisatie verankert deze stem in duurzaamheidsbeleid om bij te dragen aan een toekomstbestendige samenleving waarin rechtvaardigheid en empathie centrale uitgangspunten zijn.

Contact:

Wilt u meer informatie over de Jonge Klimaatbeweging of onze reactie op het Klimaatakkoord? Neem dan contact op met Werner Schouten, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging, via of bel naar 06 – 22261455.

De Jonge Klimaatbeweging zet zich in voor een wereld waar jongeren mee kunnen praten over hun toekomst. Wij zijn de generatie die zal moeten leven met de gevolgen van klimaatverandering en verdienen het om onze eigen toekomst vorm te geven. Door te lobbyen en campagnes te voeren proberen we klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden.

Meer recent nieuws