Hey jij! Ook meedoen met de leukste klimaat- en jongerenorganisatie van NL? Bekijk onze vacatures!

Vrijwilliger bij JKB worden? Bekijk vacatures!

Jonge Klimaatbeweging pleit bij premier Rutte voor CO2-belasting

2 sep, 2020 | Actueel

Op dinsdag 1 september heeft de Jonge Klimaatbeweging, als onderdeel van Coalitie-Y, op het Catshuis overleg gehad met premier Rutte, minister Wiebes en minister Ollongren over de gevolgen van het coronavirus voor het klimaatbeleid en een groen herstel uit deze crisis. Zelfs tijdens de coronacrisis is namelijk voor 74% van de jongeren klimaatverandering de grootste zorg, zo bleek uit een recente studie van onderzoeksbureau TNS Kantar.  

 

Het uur U

Voor het klimaat presenteerde de Jonge Klimaatbeweging samen met de Klimaat- en Energiekoepel een aantal eisen voor de premier. Zo pleitten wij dat er voor het herstel van de economie flink wordt geïnvesteerd in het verduurzamen van onder andere de landbouw en de gebouwde omgeving. ‘De coronacrisis vertraagt de verduurzaming, terwijl we de gevolgen van klimaatverandering steeds meer beginnen te voelen. Het is voor de jonge generaties echt het uur U, daarom is het tijd om nu flink te investeren in verduurzaming’, zegt Werner Schouten, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. ‘Daarnaast zetten we ons ervoor in dat duurzaamheid lonend wordt voor bedrijven door een brede CO2-heffing in te voeren’, betoogt Schouten. De jongeren willen dat de opbrengst van de heffing wordt gebruikt om huishoudens te compenseren en voor duurzame subsidies voor het bedrijfsleven.

 

CO2-heffing

Het kabinet werkt al aan de invoer van een CO2-heffing. Schouten: ‘De heffing van het kabinet gaat alleen gelden voor een deel van de industrie en zal pas vanaf 2024 echt effectief zijn. Dat is te weinig, te laat.’

 

Twee voor twaalf voor de aarde

Het gesprek op het Catshuis was stevig en inhoudelijk. De Jonge Klimaatbeweging heeft duidelijk het signaal afgegeven dat het twee voor twaalf is voor de aarde en de jonge generaties. Op Prinsjesdag zullen enkele financiële/fiscale maatregelen bekend worden gemaakt die duurzaamheid ondersteunen. Ook zal de Jonge Klimaatbeweging verder met minister Wiebes in gesprek gaan over het creëren van meer draagvlak voor klimaatbeleid en het garanderen  dat iedereen, jong en oud, mee kan én wil in de overgang naar een duurzame toekomst. Het moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn.

 

Structurele Jongerenparticipatie

Coalitie-Y blijft bij het kabinet het belang van structurele jongerenparticipatie benadrukken. De afgelopen weken sprak Coalitie-Y met tientallen jongerenorganisaties en honderden jongeren. Op basis van alle zorgen en ideeën zal Coalitie-Y het kabinet blijven adviseren. Jongeren die ideeën hebben, worden aangemoedigd dat te delen via het Jonge Klimaatpanel.

 

Samen richting de 1.5-graadsamenleving!

Als Jonge Klimaatbeweging blijven wij ons natuurlijk ontzettend hard inzetten voor ambitieus klimaatbeleid. Alleen samen kunnen we bouwen aan de 1.5-graadsamenleving.

Contactpersoon

Werner Schouten

Werner Schouten

Voorzitter

De Jonge Klimaatbeweging zet zich in voor een wereld waar jongeren mee kunnen praten over hun toekomst. Wij zijn de generatie die zal moeten leven met de gevolgen van klimaatverandering en verdienen het om onze eigen toekomst vorm te geven. Door te lobbyen en campagnes te voeren proberen we klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden.

Meer recent nieuws