Hey jij! Ook meedoen met de leukste klimaat- en jongerenorganisatie van NL? Bekijk onze vacatures!

Vrijwilliger bij JKB worden? Bekijk vacatures!

Persbericht: Kabinet moet groene beloftes waarmaken

28 sep, 2018 | Actueel, Persberichten

De Jonge Klimaatbeweging vond het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord nog te vaag, te weinig en te technisch. Vandaag presenteert het PBL een analyse waarin ze dit beeld bevestigen. Het planbureau stelt dat de 49 procent reductie gehaald kan worden, maar wijst op een aantal belangrijke pijnpunten die opgelost moeten worden.

 

Kabinet aan zet

“Om te zorgen dat we snel met iedereen aan tafel een ambitieus Klimaatakkoord kunnen afsluiten is nu het kabinet aan zet. Als zij hun ambitie als “groenste kabinet ooit” waar willen maken, moeten ze nu de juiste kaders scheppen en politiek leiderschap durven tonen. Dat vraagt om keuzes op lastige dossiers, zoals een onvermijdelijke krimp van de veestapel, een hogere bijdrage van de industrie, het inperken van de luchtvaart en duurzaamheid een integraal onderdeel van het curriculum maken.” Dit zegt Linde Nieman, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging en onderhandelaar namens de Nederlandse jongeren in het Klimaatberaad.

 

55 procent

Ook moet er serieus werk gemaakt worden van een scenario waarin 55 procent CO2 reductie gerealiseerd wordt. Iedere tafel gaat daar nu op een andere manier mee om. We vragen het kabinet te eisen dat alle vijf de sectoren hier op eenzelfde wijze invulling aangeven.

 

Ons geduld is op

De tijd van wachten is voorbij. Al veel te lang hebben generaties voor ons dit probleem voor zich uitgeschoven. Nieman: “In Europa lopen we al hopeloos achter. Als we moeilijke beslissingen blijven uitstellen gaan we de kansen die de energietransitie ons brengt nooit benutten.” Dit akkoord is een unieke kans om gezamenlijk een samenleving te creëren waar we allemaal op een duurzame manier een goed en gezond leven hebben.

De Jonge Klimaatbeweging zet zich in voor een wereld waar jongeren mee kunnen praten over hun toekomst. Wij zijn de generatie die zal moeten leven met de gevolgen van klimaatverandering en verdienen het om onze eigen toekomst vorm te geven. Door te lobbyen en campagnes te voeren proberen we klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden.

Meer recent nieuws