Hey jij! Ook meedoen met de leukste klimaat- en jongerenorganisatie van NL? Bekijk onze vacatures!

Vrijwilliger bij JKB worden? Bekijk vacatures!

Klimaatgezant Marcel Beukeboom: “We hebben niet de tijd om stil te staan”

20 okt, 2017 | Actueel

Morgen rond deze tijd is het zover. Na maanden hard werken zal de Jonge Klimaatagenda officieel worden gepresenteerd tijdens de Jonge Klimaattop in Rotterdam. Een van de eersten aan wie de agenda overhandigd zal worden is Marcel Beukeboom, de Nederlandse Klimaatgezant. Hij zal onze agenda meenemen naar de internationale klimaattop in Bonn (COP23). De hoogste tijd dus om nader kennis te maken en het te hebben over Beukebooms visie op de Jonge Klimaatagenda, de positie van Nederland in mondiaal klimaatbeleid en zijn persoonlijke rol hierin.

“Verbinden”. Zo omschrijft Beukeboom zijn functie in één woord. Hij probeert de mondiale klimaatagenda te verenigen met actie op lokaal niveau: “Niet alleen representeer ik Nederland op het internationale podium, ik vertegenwoordig tegelijkertijd ook de internationale klimaatdialoog in Nederland zelf. Daarnaast probeer ik verschillende thema’s en dossiers rondom klimaat met elkaar in verbinding te brengen, van de economische consequenties van klimaatverandering tot de impact van duurzaamheid op ons onderwijs.” Concreet betekent dit dat Beukeboom in Bonn een wat vrijere rol heeft, waarbij de grotere lijnen van de Nederlandse missie centraal staan. “Mijn agenda in Bonn is divers en richt zich op de grotere accenten, van adaptatie en financiering tot mondiale ambities en de betrokkenheid van niet-statelijke actoren. Daarnaast spreek ik namens Nederland op seminars over de speerpunten van het Nederlands klimaatbeleid.”

 

Geen tijd te verliezen

Wie aan internationale klimaattoppen denkt, grijpt al snel terug op de COP21 van Parijs uit 2015, waar het gelijknamige akkoord werd vastgesteld. Toch benadrukt Beukeboom dat de aankomende top in Bonn minstens zo belangrijk is. “Veel mensen denken dat Bonn slechts een ‘overgangstop’ wordt. Na Parijs was Marrakesh (COP22) vorig jaar een zeer actiegerichte top. Nu kijkt men alweer vooruit naar de top in Polen (COP24), waar onze positie geëvalueerd wordt en bekeken wordt hoe we de klimaatplannen verder moeten uitwerken. Ik maak mij er hard voor dat juist Bonn ook wordt gebruikt om de ambities bij te stellen. Die anderhalve graad verdwijnt al bijna uit het zicht en we hebben nu absoluut niet de tijd om nog een jaar stil te staan.”  

De ambities moeten dus verder worden bijgesteld. De situatie is te urgent om zelfs maar te spreken van een overgangsperiode. Zo komen we bij de visie van de Jonge Klimaatbeweging, die met de Jonge Klimaatagenda de ambities van de Nederlandse overheid sterk naar boven wilt bijstellen. Beukeboom reageert: “Werken met en werken voor jongeren is een van mijn speerpunten. Dat vertaalt zich in luisteren naar jongeren en hen betrekken bij beleidsvoering, bijvoorbeeld via de Nederlandse Jongerenvertegenwoordigers en de Jonge Klimaatagenda. We hebben het over een toekomst waar jullie het langst mee te maken zullen krijgen, dus moeten jullie meebeslissen hoe deze eruit komt te zien.”

 

Generatieverschillen

Daarnaast noemt Beukeboom een ander cruciaal punt. “We zitten nu in de ellende omdat we dingen doen zoals we ze altijd al hebben gedaan. Dat moet anders in de toekomst. Jongeren zitten minder vastgeroest in gewoontes en zijn duidelijk bereid om hun leven anders in te richten. Er zit immers een sterke gedragskant aan de transitie. Om dit te doorbreken heb je veel meer aan jongeren dan aan de generaties die al decennia lang hetzelfde gedrag vertonen. Het gaat daarbij bovendien niet alleen om veranderingsbereidheid, maar ook om anders tegen dingen aankijken. Dat is voor mijn generatie al een stuk lastiger.” De eerste indruk van de Jonge Klimaatagenda bevestigt dit voor Beukeboom: “De volledigheid van de agenda spreekt me aan, ik denk dat jullie alle essentiële thema’s hebben aangestipt. Daarbij stellen jullie niet alleen hoge ambities, maar leggen jullie ook een nieuwe manier van ‘omdenken’ op tafel. Om een voorbeeld te noemen: in jullie agenda draait het niet om het bezit van een vervoersmiddelen, maar om de vraag of je van A naar B kunt komen. Daarbij speelt een eigen auto een veel minder grote rol, iets wat voor mijn generatie veel moeilijker voor te stellen is.”


Verwachtingen

Tot slot de vraag wat Beukeboom van de Jonge Klimaattop verwacht? “Ik denk heel veel energie op de top aan te treffen, hetgeen ook nu al blijkt uit jullie programmering en wat ik van de Jonge Klimaatagenda heb gezien.” We sluiten het gesprek af met een laatste tip van Beukeboom: “Zie jullie agenda niet als een blauwdruk, welke tot de letter moet worden uitgevoerd, maar als een levend document dat aanzet tot actie. Als jullie door middel van de agenda in gesprek blijven met jezelf en de verantwoordelijken voor het beleid, dan hebben jullie in mijn ogen iets heel moois bereikt.”

Anders Reizen 2.0 bijeenkomst Cap Gemini, Utrecht

De Jonge Klimaatbeweging zet zich in voor een wereld waar jongeren mee kunnen praten over hun toekomst. Wij zijn de generatie die zal moeten leven met de gevolgen van klimaatverandering en verdienen het om onze eigen toekomst vorm te geven. Door te lobbyen en campagnes te voeren proberen we klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden.

Meer recent nieuws