Hey jij! Ook meedoen met de leukste klimaat- en jongerenorganisatie van NL? Bekijk onze vacatures!

Vrijwilliger bij JKB worden? Bekijk vacatures!

Onze inzet tijdens het Klimaatberaad

10 apr, 2018 | Actueel

Zoals je wellicht in onze vorige blog hebt gelezen, zal de Jonge Klimaatbeweging een rol krijgen als vertegenwoordiger van de jongeren in de klimaatonderhandelingen. De JKB zal namens alle aangesloten jongerenorganisaties aan twee stoelen van de overkoepelende tafel plaatsnemen. Deze tafel wordt ook wel het ‘Klimaatberaad’ genoemd en wordt geleid door Ed Nijpels.

Wat is het Klimaatberaad?
Het Klimaatberaad stuurt op de algehele voortgang en samenhang van het akkoord. Daarnaast dient het overleg om ervoor te zorgen dat het Klimaatakkoord zoveel mogelijk draagvlak krijgt bij verschillende groepen van de samenleving. Wij zitten aan tafel namens de Nederlandse jongeren tussen de 18 en 32 jaar. Eindelijk wordt deze grote groep burgers serieus betrokken in het maken van ingrijpend beleid dat onze manier van leven de komende decennia gaat beïnvloeden. Wij gaan ons naast dit akkoord inzetten om te zorgen dat jongeren in de toekomst structureel betrokken moeten worden bij dit soort initiatieven.

Wat willen wij?
Wat ons betreft wordt dit akkoord niet een technocratisch, zakelijk en onbegrijpelijk verhaal. Klimaatverandering is een collectief probleem, dat ook collectief opgelost moet worden. Het gaat iedereen aan. Het verduurzamen van Nederland is voor ons dan ook niet een technische uitdaging, waarbij het wachten is op de nieuwste technologische innovatie. Het grootste deel van de benodigde techniek is namelijk al voorhanden. Nee, om de doelen van Parijs te halen is ook sociale innovatie nodig; nieuwe samenwerkingsvormen, nieuwe manieren om huizen te delen, een leasefiets van de baas, innovatief openbaar vervoer, experimenteerruimte met reststromen en ga zo maar door. We moeten de bottom-up mindset verbinden met top-down waarborgen en systeemveranderingen. Duurzaamheid zit voor ons verweven in heel veel verschillende aspecten van de samenleving en houdt niet op bij het verminderen van CO2 uitstoot. Dit akkoord is een unieke kans om gezamenlijk (jong/oud, bedrijfsleven/overheid, links/rechts) een samenleving te creëren waar we allemaal op een duurzame manier een goed en gezond leven hebben. Wij gaan ons hier zoveel mogelijk inzetten, want het gaat tenslotte om onze toekomst!

“Duurzaamheid zit voor ons verweven in heel veel verschillende aspecten van de samenleving en houdt niet op bij het verminderen van CO2 uitstoot.” 

De Jonge Klimaatbeweging zet zich in voor een wereld waar jongeren mee kunnen praten over hun toekomst. Wij zijn de generatie die zal moeten leven met de gevolgen van klimaatverandering en verdienen het om onze eigen toekomst vorm te geven. Door te lobbyen en campagnes te voeren proberen we klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden.

Meer recent nieuws