De coronacrisis heeft de Nederlandse economie hard geraakt. Om dit op te lossen is het kabinet nu herstelmaatregelen aan het bespreken. Tijdens de vorige economische crisis is besloten dat herstelmaatregelen voorgaan op klimaatbeleid. In de huidige crisis willen we dit voorkomen.

Wij pleiten voor een groen herstel! Zo kunnen we de economische crisis tegengaan en tegelijkertijd de eerste stenen leggen voor een duurzame samenleving. 

We willen niet alleen een 1.5-metersamenleving, maar ook een 1.5-graadsamenleving. Het is belangrijk dat het kabinet nú actie onderneemt! We moeten inzetten op een samenleving waarin

1) maximaal 1,5 graad opwarming het doel is🌡;

2) de overheid durft te beslissen voor later in plaats van alleen nu 🌿;

3) en jongeren betrokken worden bij het plannen van de toekomst 💬.