Hey jij! Ook meedoen met de leukste klimaat- en jongerenorganisatie van NL? Bekijk onze vacatures!

Vrijwilliger bij JKB worden? Bekijk vacatures!

Klimaatdoelen uit zicht, Jonge Klimaatbeweging pleit voor Klimaatautoriteit

30 okt, 2020 | Actueel, Persberichten

UTRECHT – Nederland ligt niet op koers om de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde Klimaat en Energieverkenning (KEV) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). ‘Er moet echt een tandje bij. De politiek belooft momenteel te veel en levert te weinig,’ aldus Werner Schouten, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Om de doelen wel te halen pleit de jongerengroep voor het instellen van een Klimaatautoriteit.in

Nederland staat voor een enorme klimaatopgave. Om de doelstelling uit het Klimaatakkoord voor 49% reductie van broeikasgassen in 2030 te halen, is er volgens het PBL een verdubbeling nodig van de jaarlijkse afname in uitstoot. Het huidige klimaatbeleid zorgt voor een afname in CO2-uitstoot van slechts 34% in 2030.

Ook becijferde het PBL dat Nederland het Europese doel voor 14% hernieuwbare energie in 2020 niet zal halen. Het behalen van het Urgenda-doel is ook onzeker.

De Jonge Klimaatbeweging laakt de houding van het kabinet.  Schouten: ‘Het begint haast traditie te worden dat het PBL ons vertelt dat we de klimaatdoelen niet halen. Ook in 2019 was dit het geval. Maar we beginnen nog steeds te laat met ambitieus beleid en houden te weinig rekening met tegenvallers. Het niet halen van de doelen voor hernieuwbare energie en het Urgenda-doel bewijzen dit nog maar eens.’

Volgens Schouten speelt ook de toekomst van jonge generaties nog te weinig een rol bij het maken van beleid. ‘Klimaatbeleid voor de lange termijn wordt nog te vaak uitgewisseld voor economische winst op de korte termijn. Daarmee nemen we een lening op de toekomst van jonge generaties. Dit zagen we bijvoorbeeld bij de CO2-heffing die nu 3 jaar is uitgesteld.’

Jongeren willen meer zekerheid dat de doelen worden gehaald en pleiten daarom voor het instellen van een Klimaatautoriteit. Schouten: ‘Een Klimaatautoriteit bewaakt de lange termijn klimaatdoelen en houdt de politiek en het bedrijfsleven bij de les. Een autoriteit zorgt zo voor minder “jojobeleid” en verzekert dat Nederland op tijd voldoende ambitieuze maatregelen neemt. Ook geeft de Klimaatautoriteit bedrijven meer zekerheid voor investeringen in duurzaamheid.”

Volgens de Jonge Klimaatbeweging kan er veel geleerd worden van vergelijkbare initiatieven in andere landen. Zo heeft het Verenigd Koninkrijk een onafhankelijke Committee on Climate Change (CCC). Schouten: ‘Mede door de CCC stoot het Verenigd Koninkrijk in 2020 al 38% minder CO2 uit ten opzichte van 1990. In Nederland halen we dat met het voorgenomen beleid zelfs in 2030 nog niet.’

De Jonge Klimaatbeweging zet zich in voor een wereld waar jongeren mee kunnen praten over hun toekomst. Wij zijn de generatie die zal moeten leven met de gevolgen van klimaatverandering en verdienen het om onze eigen toekomst vorm te geven. Door te lobbyen en campagnes te voeren proberen we klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden.

Meer recent nieuws