Hey jij! Ook meedoen met de leukste klimaat- en jongerenorganisatie van NL? Bekijk onze vacatures!

Vrijwilliger bij JKB worden? Bekijk vacatures!

Werken in 2050: Luuk Voncken

16 sep, 2017 | Actueel

In aanloop naar de Jonge Klimaattop ontmoeten wij veel interessante en enthousiaste jongeren. Graag delen wij hun ervaringen en motivaties, niet alleen omdat dit gewoon erg leuk is, maar ook als bron van inspiratie voor jongeren zoals jij! Dit keer spraken wij met Luuk Voncken, lid van FNV Jong.

FNV Jong vindt het belangrijk dat jongeren een stem hebben in Den Haag. Daarom hebben zij een plek in de Sociaal Economische Raad (SER) veroverd. De SER adviseert de regering op het gebied van werk en inkomen. Door hierin advies te geven zorgt FNV Jong ervoor dat wij jongeren niet worden vergeten.

Luuk, hoe denk jij dat werken in 2050 eruit ziet?

Ik denk dat werken er heel anders uit gaat zien. We gaan meer kijken naar service-based economy, nog meer dan we nu al doen. Ook zal er in veel sectoren automatisering plaatsvinden, met als gevolg dat er heel veel werk gaat verdwijnen. In de transportsector is dit bijvoorbeeld al het geval in havens, maar op de lange termijn gaan we misschien ook wel naar zelfrijdende auto’s en alternatieve vormen van vervoeren. Ook in de administratieve sector zullen er banen overgenomen worden door apparaten die aangestuurd worden door artificial intelligence (AI). Hoewel er ook veel nieuwe banen zullen ontstaan, zal er ook een groot verlies zijn. Er moet nagedacht worden over een manier om dit op te vangen.

Nieuwe banen die ontstaan zullen kleinschaliger zijn en minder uren vereisen. FNV zet zich onder andere daarom in voor een beweging naar een kortere werkweek, te beginnen met 32 uur, maar rond 2050 zal dit nog verder verlaagd zijn. Dit houdt niet in dat iedereen parttime gaat werken, maar de norm zal omlaag moeten gaan om werkgelegenheid te garanderen. Hierdoor zullen mensen veel meer vrije tijd hebben waardoor er een grotere vraag in de recreatieve sector zal ontstaan.

Veel mensen houden echter van werken, het ritme dat het geeft en de doelstellingen waar je naartoe kan streven. Daarom geloof ik dat maatschappelijk werk op zal bloeien. Mensen zullen zich meer gaan bezighouden met hun regio, buurt, de politiek of natuurbehoud.

Wat moet er gebeuren om deze veranderingen te realiseren?

De manier waarop mensen werk, consumptie en economie zien. Dit moet in de breedste zin van het woord genomen worden: wat is jouw rol in de economie en wat is de rol van bedrijven in de economie? Is dat alleen nog maar winstmaximalisatie of zit daar ook een moreel onderdeel in? Je baan en inkomen moeten geen statussymbool meer zijn. Ook is het essentieel dat we ons minder focussen op wat we bezitten maar juist op wat ons gelukkig maakt en wat voldoende is. Excessief produceren betekent excessief verspillen. Stop met alles willen bezitten en stop met zoveel mogelijk consumeren. Erken wat je nodig hebt en wat je kan missen. Natuurlijk mag je nog leuke dingen hebben maar het moet duidelijker worden dat hier en prijs aanhangt. Mijn voorstel zou zijn: plak een tarief aan de hoeveelheid CO2 dat een product door de productie en het gebruik genereert. De vervuiler betaalt, zowel bedrijf als consument.

 

“Er moet een verandering komen in denkwijze. Mensen moeten anders gaan kijken naar werk, consumptie en economie.”

 

Wat is de rol van de FNV in deze veranderingen?

Als het gaat om werk zal de FNV een belangrijke rol blijven vervullen. Zolang we in een kapitalistische samenleving leven is een vakbond essentieel. De vakbond als collectief heeft veel macht en is een instantie met heel veel expertise. Zij kan de positie van werkenden beschermen en verbeteren. Ik geloof dat het touwtrekken tussen werkgever zal blijven bestaan. Al hoop ik wel dat de werkgevers zich ethischer en verantwoordelijker op zullen stellen waardoor het touwtrekken plaatsmaakt voor een vruchtbare samenwerking. De vakbond zal moeten blijven veranderen, stilstand is achteruitgang. Dit doet ze door in te spelen op de vragen en behoeftes van zowel haar leden als van de maatschappij als geheel. Doen ze dit succesvol én gaan ze meer jongeren aantrekken? Dan zal de vakbond voorlopig nog niet weg te denken zijn uit onze samenleving.

Met betrekking tot het klimaat is de rol van de FNV tweeledig. De werkgevers moeten namelijk verantwoordelijk gehouden worden voor duurzaam beleid. Daarnaast moet de FNV de zorg dragen naar een rendabele, verantwoorde economie waarin werknemers goed worden opgevangen. De transitie gaat namelijk banen kosten en de veranderingen die ik hierboven heb geschetst zullen niet in een dag bereikt worden. Dit zal decennia gaan duren en in de tussentijd zal iemand de ‘verliezers’ van klimaatverandering moeten opvangen. Hier kan de vakbond een essentiële rol inspelen.

Naast FNV Jong heb jij je ook ingezet bij Dwars (de jongerenorganisatie van GroenLinks), waarom vind je het zo belangrijk om je in te zetten bij jongerenorganisaties?

Ik geloof in een mooie, groene, sociale en sterke toekomst. Maar hier komen we niet zomaar, hier moeten we ons samen voor inzetten. Laat zien dat je gelooft in de toekomst door mee te denken en maatschappelijk actief te zijn. Dat is waarom ik me inzet bij verschillende jongerenorganisaties – iets wat ik iedereen aan zou raden. Ik hoop dat de Jonge Klimaatbeweging, net als andere de organisaties waarin ik actief ben, een echte beweging kan gaan vormen die veranderingen op dit gebied gaat faciliteren. De JKB zal hier toe in staat zijn, maar het zal wel hard aanpoten zijn.

Uiteindelijk maken we samen de toekomst. Maar daar moeten we ook samen voor werken!

FNVJong

De Jonge Klimaatbeweging zet zich in voor een wereld waar jongeren mee kunnen praten over hun toekomst. Wij zijn de generatie die zal moeten leven met de gevolgen van klimaatverandering en verdienen het om onze eigen toekomst vorm te geven. Door te lobbyen en campagnes te voeren proberen we klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden.

Meer recent nieuws