Hey jij! Ook meedoen met de leukste klimaat- en jongerenorganisatie van NL? Bekijk onze vacatures!

Vrijwilliger bij JKB worden? Bekijk vacatures!

Jongeren positioneren zich voor unieke onderhandelingen Klimaatakkoord

7 mei, 2018 | Persberichten

Utrecht, 7 mei 2018 – Vanavond gaan tientallen jongerenorganisaties en individuele jongeren in gesprek tijdens het allereerste Jong Klimaatberaad. Hierin verzamelt de Jonge Klimaatbeweging input van de achterban, in voorbereiding op haar deelname aan het Klimaatakkoord. Met twee zetels vertegenwoordigt de organisatie namelijk de generatie jongeren bij de nationale klimaatonderhandelingen. Een primeur.

 

Aan tafel bij het Klimaatakkoord

Dat de Jonge Klimaatbeweging aan tafel zit bij het Klimaatakkoord, is een unicum: nooit eerder waren jongeren zo intensief betrokken bij het maken van beleid op nationaal niveau. “Onze deelname laat zien dat onze generatie serieus wordt genomen. We streven naar een inclusief gesprek, waarbij alle generaties zeggenschap hebben over hun toekomst. En dat is precies waar we nu de mogelijkheid toe krijgen” vertelt Linde Nieman, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. “Vanuit de Jonge Klimaatbeweging vertegenwoordigen we de stem van bijna 50 jongerenorganisaties en daarmee een groot deel van Nederlandse jongeren. Dat draagvlak maakt onze positie uniek en sterk”, voegt Nieman toe. Ons mandaat ligt in de Jonge Klimaatagenda, die de visie van jongeren op een duurzame toekomst in 2050 bijeenbrengt.

Jong Klimaatberaad

Het Jong Klimaatberaad van maandagavond is een belangrijke stap voor de Nederlandse jongeren. Op deze avond, georganiseerd in Het Huis Utrecht, wordt de achterban meegenomen in de positionering van de Jonge Klimaatbeweging bij de onderhandelingen. Thema’s als draagvlak, inclusiviteit en diversiteit zullen centraal staan. Op die manier versterkt de organisatie haar draagvlak voor de keuzes die tijdens de onderhandelingen moeten worden gemaakt.  Nieman: “Met het Jong Klimaatberaad zorgen we ervoor dat we de stem van onze achterban nog sterker verenigen, zodat we hen goed kunnen vertegenwoordigen wanneer we aan tafel zitten”.

 

De Klimaatonderhandelingen

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is in maart gestart met de klimaatonderhandelingen. In de zomer van dit jaar hoopt het tot afspraken te komen over de wijze waarop Nederland de CO2-uitstoot met 49% terug kan dringen in 2030. De voortgang en samenhang van de besprekingen wordt bewaakt door één tafel: het Klimaatberaad. Deze staat onder leiding van Ed Nijpels. De Jonge Klimaatbeweging schuift hierbij aan met twee stoelen.

—- Noot voor de redactie —–                                                                                                                                               

Wilt u meer informatie over de Jonge Klimaatbeweging, het Jong Klimaatberaad en onze deelname aan het Klimaatakkoord? Neem contact op met Nick van Bree (vicevoorzitter / bestuurslid Politiek), via

De Jonge Klimaatbeweging zet zich in voor een wereld waar jongeren mee kunnen praten over hun toekomst. Wij zijn de generatie die zal moeten leven met de gevolgen van klimaatverandering en verdienen het om onze eigen toekomst vorm te geven. Door te lobbyen en campagnes te voeren proberen we klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden.

Meer recent nieuws