Hey jij! Ook meedoen met de leukste klimaat- en jongerenorganisatie van NL? Bekijk onze vacatures!

Vrijwilliger bij JKB worden? Bekijk vacatures!

‘Jongeren: uitspraak Hoge Raad Urgenda-zaak maakt 2020 tot jaar van actie’

20 dec, 2019 | Actueel, Persberichten

De Jonge Klimaatbeweging, vertegenwoordiger van Nederlandse jongeren in klimaatbeleid, is zeer positief over de uitspraak van de Hoge Raad in de Urgenda-zaak. Voorzitter Werner Schouten: “Deze uitspraak biedt een unieke kans om 2020 het jaar van de actie te maken waarin we in korte tijd onze emissies reduceren en de fundamenten leggen voor de transitie naar een klimaatneutrale samenleving in 2050.”

Om de doelstelling te halen is het volgens de jongeren onontkoombaar dat, naast de Hemwegcentrale, extra kolencentrales moeten worden gesloten. Daarnaast zijn de jongeren voorstander van de stimulering van zonnepanelen op schooldaken, de verduurzaming van woon-werkverkeer middels elektrische deelmobiliteit en een uitbreiding van de warme sanering van varkenshouderijen. De jongeren reiken daarom de hand aan beleidsmakers om samen plannen voor de reductie-opgave op te stellen.

Bij de ontwikkeling van klimaatbeleid is het voor de Jonge Klimaatbeweging essentieel dat jongeren betrokken zijn. Volgens Schouten ondervindt de jonge generatie in de toekomst de grootste gevolgen van klimaatverandering en wil zij daar vroegtijdig op anticiperen. “Door nu daadkrachtig te handelen voorkomen we een lening op onze toekomst”, aldus Schouten.

 

De Jonge Klimaatbeweging zet zich in voor een wereld waar jongeren mee kunnen praten over hun toekomst. Wij zijn de generatie die zal moeten leven met de gevolgen van klimaatverandering en verdienen het om onze eigen toekomst vorm te geven. Door te lobbyen en campagnes te voeren proberen we klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden.

Meer recent nieuws