Hey jij! Ook meedoen met de leukste klimaat- en jongerenorganisatie van NL? Bekijk onze vacatures!

Vrijwilliger bij JKB worden? Bekijk vacatures!

Jongerenorganisaties schrijven samen aan nieuwe versie Jonge Klimaatagenda

28 jun, 2018 | Persberichten

Op zaterdag 30 juni vindt in Het Huis Utrecht de eerste Klimaatdialoog van 2018 plaats. Tijdens deze dialoog zullen 25 jongerenorganisaties hun stem laten horen en meeschrijven aan een geüpdate versie van Jonge Klimaatagenda. In dit document verwoorden zij, namens de jongeren van Nederland, hun visie op de wereld in 2050.

Jonge Klimaatagenda

In oktober 2017 is de eerste versie van de Jonge Klimaatagenda gepresenteerd tijdens de Jonge Klimaattop. Om echter te zorgen dat de Jonge Klimaatagenda relevant blijft en mee blijft groeien met hoe wij, de jongeren van Nederland, onze toekomst voor ons zien, wil de Jonge Klimaatbeweging de agenda blijven updaten. Ook sluiten continu nieuwe jongerenorganisaties aan, zodat onze visie inclusiever, inhoudelijk breder en diverser wordt. Tot slot richten we ons met de dialogen de realisering van de Jonge Klimaatagenda door het tijdspad naar 2050 te “backcasten”. Dit betekent dat we gaan nadenken over concrete ideeën en de invulling hiervan voor de komende jaren. Bij de volgende Klimaatdialoog (zaterdag 13 oktober) gaan we hier verder op in.

Thema’s van de toekomst

Tijdens de Klimaatdialoog zullen de vijf verschillende thema’s van de Jonge Klimaatagenda het uitgangspunt vormen. Deze vijf onderwerpen staan centraal in de duurzame transitie die de komende decennia nodig zal zijn. In verschillende break-out sessies zullen het gaan hebben over de thema’s wonen, werken, educatie, voeding en mobiliteit.

Klimaatakkoord

“De Jonge Klimaatagenda is onze leidraad voor de gesprekken bij het Klimaatakkoord”, legt onze voorzitter Linde Nieman uit. De Jonge Klimaatbeweging is met twee zetels vertegenwoordigd aan het Klimaatberaad, geleid door Ed Nijpels. Linde Nieman en Nick van Bree (vice voorzitter; bestuurslid politiek) nemen plaats aan deze overkoepelende tafel, waar de plannen van de sectortafels worden getoetst voor draagvlak in de samenleving. “Daarom is het voor ons zo belangrijk de Jonge Klimaatagenda continu bij te werken en af te stemmen met onze aangesloten jongerenorganisaties” aldus Linde.

Over de Jonge Klimaatbeweging

De Jonge Klimaatbeweging gelooft dat jongeren een stem verdienen in het vormen van onze duurzame toekomst. Daarom willen wij dat de belangen van jongeren meegenomen worden om deze duurzame toekomst te garanderen. Hiervoor verenigen wij de stemmen van meer dan 55 diverse jongerenorganisaties. Lees hier onze visie op eerlijke en duurzame mobiliteit in de Jonge Klimaatagenda.

Programma: (link)

12:30 – 13:00 Inloop

13:00 – 13:30 Opening door onze dagvoorzitter Peter Melis en sprekers:

  • Maurits Groen: duurzame ondernemer
  • Meike Go vanuit de Jonge Klimaatbeweging: doel van de Jonge Klimaatbeweging, Jonge Klimaatagenda en de Klimaatdialogen

13:45 – 14:45 Break-out 1: gesplitst per thema

14:45 – 15:00 Pauze

15:00 – 16:00 Break-out 2: gesplitst per thema

16:15 – 16:30 Afsluiting door Peter Melis en Meike

16:30 Borrel

Wil jij meer informatie ontvangen of meedoen met jouw jongerenorganisatie? Mail naar:  t.a.v. Meike Go.

De Jonge Klimaatbeweging zet zich in voor een wereld waar jongeren mee kunnen praten over hun toekomst. Wij zijn de generatie die zal moeten leven met de gevolgen van klimaatverandering en verdienen het om onze eigen toekomst vorm te geven. Door te lobbyen en campagnes te voeren proberen we klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden.

Meer recent nieuws