Hey jij! Ook meedoen met de leukste klimaat- en jongerenorganisatie van NL? Bekijk onze vacatures!

Vrijwilliger bij JKB worden? Bekijk vacatures!

De Klimaatwet is een mooie eerste stap (misschien)

27 jun, 2018 | Persberichten

De noodzaak van klimaatactie is niet links of rechts, progressief of conservatief. De Klimaatwet geeft aan dat de politici dit besef van een partij-overstijgende belang steeds meer met ons delen. Na het initiatiefvoorstel uit 2016 ligt er nu namelijk een breed gedragen Klimaatwet van zeven politieke partijen uit zowel de oppositie als de coalitie. Maar is het genoeg?

De doelen gaan in ieder geval verder dan het regeerakkoord, waar geen doelstelling voor 2050 in stond. Wel stond er een pad in dat moest leiden tot 95% emissiereductie in 2050. Samen hebben ze nu dus duidelijke afspraken voor lange termijn gecreëerd, wat zorgt voor het nodige perspectief en zekerheid. Het tussendoel voor 2030 is wat ons betreft niet ambitieus genoeg. “De regering draagt internationaal uit om koploper te willen zijn met een reductie van 55% in 2030. Een conservatief doel van 49% opnemen in deze wet is dan een beetje laf, ” aldus Linde Nieman (voorzitter Jonge Klimaatbeweging).

“De regering draagt internationaal uit om koploper te willen zijn met een reductie van 55% in 2030. Een conservatief doel van 49% opnemen in deze wet is dan een beetje laf, ” aldus Linde Nieman (voorzitter Jonge Klimaatbeweging).

Om te zorgen dat we op de goede weg blijven zal het beleid goed in de gaten gehouden moeten worden. De experts van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) doen dit elk jaar. Daarnaast schrijft het kabinet elke vijf jaar een Klimaatplan. Elke twee jaar wordt dit plan geëvalueerd en zonodig aangepast. Elk jaar op de 4de donderdag van oktober komt een reactie van kabinet op de stand van zaken rondom het klimaat. Deze dag staat vanaf nu bekend als Klimaatdag. De prominente en telkens terugkerende rol die het klimaat hiermee krijgt in de Nederlandse politiek is bewonderenswaardig.

Volgens de wet worden diverse partijen betrokken bij het opstellen van het Klimaatplan. Volgens Nieman is dit “een uitgelezen kans om, naast de usual suspects, ook de toekomstige generatie mee te laten denken over klimaatbeleid.” Om te zorgen dat jongeren betrokken worden en de gestelde doelen eerlijk behaald worden, zal de Jonge Klimaatbeweging zich de komende maanden inzetten om jongerenparticipatie in de toekomst een vanzelfsprekend aspect te maken van het Klimaatplan.

De Jonge Klimaatbeweging zet zich in voor een wereld waar jongeren mee kunnen praten over hun toekomst. Wij zijn de generatie die zal moeten leven met de gevolgen van klimaatverandering en verdienen het om onze eigen toekomst vorm te geven. Door te lobbyen en campagnes te voeren proberen we klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden.

Meer recent nieuws