Hey jij! Ook meedoen met de leukste klimaat- en jongerenorganisatie van NL? Bekijk onze vacatures!

Vrijwilliger bij JKB worden? Bekijk vacatures!

Milieuorganisaties: ‘Koers op CO2-taks die werkt’

2 apr, 2019 | Actueel, Persberichten

Een milde CO2-heffing brengt de klimaatdoelen dichterbij en biedt volop kansen voor de Nederlandse economie. Dat stellen milieuorganisaties vandaag bij de presentatie van hun uitwerking voor zo’n belasting op de uitstoot van broeikasgassen. Kern van het plan van de milieuorganisaties is dat de heffing het bedrag oplevert, dat nodig is om de verduurzaming van de industrie te financieren. Daar bovenop komt een boete voor partijen die teveel CO2 blijven uitstoten. “Klimaatverandering is de grootste uitdaging van de mensheid op dit moment, en een enorme kans voor die landen en bedrijven die met oplossingen komen. Een eerlijke en efficiënte CO2-heffing is er één die zorgt dat de uitstoot van de industrie omlaag gaat. Die daarnaast de lasten van klimaatbeleid rechtvaardig verdeelt. En waarvan de opbrengsten gebruikt worden voor investeringen in vergroening,” stellen de organisaties. “De koolstofheffing en de omslag naar een groene economie zorgen voor veel bedrijvigheid in Nederland en kunnen worden gerealiseerd met behoud van werkgelegenheid.”

De alliantie van Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie, de Natuur- en Milieufederaties en de Jonge Klimaatbeweging bepleit in hun voorstel verder dat:

  • De CO2-heffing wordt betaald door de industrie (300 grote bedrijven) en dat over elke ton CO2 die wordt uitgestoten, een heffing wordt geheven: een zogenoemde generieke heffing.
  • De heffing een zodanige hoogte heeft dat er nauwelijks negatieve effecten zijn voor de concurrentiepositie van bedrijven.
  • De heffing wordt ‘teruggesluisd’ naar de industrie om te verduurzamen. Dat gaat via subsidies, de zogenoemde SDE+. Indien er meer subsidie voor de industrie nodig is om de benodigde afname van de uitstoot te halen, kan de CO2-heffing worden verhoogd.
  • Er daarnaast een hoge extra heffing komt voor bedrijven die meer uitstoten dan de richtlijn voor efficiënt produceren, de zogenoemde benchmark, voor hun industrie toestaat. De grens vanaf welke hoeveelheid CO2-uitstoot de hoge heffing moet worden betaald, wordt per industrietak berekend aan de hand van het reductiedoel: – 19,4 Mton CO2 voor de industrie.

Met een betaalbare CO2-heffing financiert de industrie haar eigen subsidiebehoefte voor verduurzaming en innovatie. Huishoudens en MKB draaien zo niet op voor de kosten van de industrie en hiermee wordt een eerlijke lastenverdeling geborgd.

Het kabinet komt binnenkort met nieuwe maatregelen waarmee de klimaatdoelen gehaald moeten worden. “Dat kan alleen met een eerlijke heffing voor iedere uitgestoten ton CO2. Daar kunnen minister Wiebes en premier Rutte niet omheen als ze klimaatbescherming serieus nemen,” aldus de milieuorganisaties.

Onder het motto “Koers op CO2-taks” zijn wetenschappers, ondernemingsraden en vertegenwoordigers uit industrie en politiek aan boord van Greenpeace-schip de Esperanza om met elkaar in debat te gaan over de uitwerking van zo’n heffing. Het schip zal nadat de gasten van boord zijn gegaan in Velsen, later haar weg naar Londen vervolgen.

Het CO2-heffingsvoorstel van de milieuorganisaties vindt u hier [pdf

De Jonge Klimaatbeweging zet zich in voor een wereld waar jongeren mee kunnen praten over hun toekomst. Wij zijn de generatie die zal moeten leven met de gevolgen van klimaatverandering en verdienen het om onze eigen toekomst vorm te geven. Door te lobbyen en campagnes te voeren proberen we klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden.

Meer recent nieuws