Hey jij! Ook meedoen met de leukste klimaat- en jongerenorganisatie van NL? Bekijk onze vacatures!

Vrijwilliger bij JKB worden? Bekijk vacatures!

Transitieplan Economie – Van consumptie-maatschappij naar circulaire economie

25 nov, 2021 | Transitieplannen

In de Jonge Klimaatagenda 2.0 (JKA) staat beschreven hoe jongeren de economie in 2050 voor zich zien: we zullen dan niet meer leven in een “consumptiemaatschappij”. Dit is een maatschappij waarin de economie gedreven wordt door het willen kopen en hebben van spullen. Deze spullen hebben we niet altijd nodig, maar zien we toch als een belangrijk onderdeel van onze identiteit. Jongeren vinden dat deze manier van denken verleden tijd moet zijn en staan meer achter het principe ‘voldoende is genoeg’. Dat betekent dat spullen een andere waarde krijgen en dat ze weinig invloed hebben op ons geluk.

In een circulaire economie behouden spullen hun waarde en kwaliteit zo lang mogelijk. Daarnaast maken we de spullen zo dat we ze steeds opnieuw kunnen gebruiken, uitlenen of doorverkopen, of ze laten repareren of recyclen. Afval bestaat niet in een circulaire economie. Jongeren geven minder om spullen en willen af van de super vervuilende consumptiemaatschappij.

Wat wordt hier nu al aan gedaan?
In het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050, gepubliceerd door de overheid in 2016, wordt beschreven hoe de economie in 2050 volledig duurzaam en circulair kan zijn. Om dat te bereiken stelt dit plan doelen over het verminderen van het materiaalgebruik en de hoeveelheid afval die gerecycled moet worden. De doelen in dit plan worden tot nu toe nog niet gehaald. Zo is het totale materiaalgebruik van Nederland nog helemaal niet verminderd. Daarnaast groeit het aandeel bedrijven met een ‘circulaire strategie’ minder snel dan gepland, ook al komen er steeds meer van dit soort bedrijven in Nederland bij.

Hoe komt het dat we deze plannen niet halen? Omdat consumentengedrag niet meegenomen wordt. De consument is juist belangrijk voor de circulaire economie, omdat de consument op een gegeven moment ook het product in handen heeft. Het succes van de circulaire economie hangt af van wat de consument doet. Om minder spullen te kopen, om langer met de spullen om te gaan en hoe ze van de spullen af komen. Dit vraagt wel om een gedragsverandering. Dit moet een grotere rol gaan spelen het Nederlandse plan voor een circulaire economie.

De Jonge Klimaatbeweging zet zich in voor een wereld waar jongeren mee kunnen praten over hun toekomst. Wij zijn de generatie die zal moeten leven met de gevolgen van klimaatverandering en verdienen het om onze eigen toekomst vorm te geven. Door te lobbyen en campagnes te voeren proberen we klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden.

Meer recent nieuws