Hey jij! Ook meedoen met de leukste klimaat- en jongerenorganisatie van NL? Bekijk onze vacatures!

Vrijwilliger bij JKB worden? Bekijk vacatures!

Transitieplan Bouwen – Toekomst Bestendig Bouwen

12 jan, 2022 | Transitieplannen

De Jonge Klimaatagenda (JKA) 2.0 beschrijft hoe jongeren in 2050 willen wonen. “In 2050 wonen we slim, efficiënt en groen, zowel in de stad als daarbuiten. We delen veel van onze ruimtes en bouwen met flexibele bouwsystemen voor nieuwe woonvormen. Alle woningen zijn duurzaam en alle energie die we gebruiken is hernieuwbaar.”
Er is een hevige woningnood. Jongeren zijn hier met name de dupe van en hebben veel moeite om een woning te vinden, of betalen (te) veel geld voor een kleine studentenkamer. De oplossing van de politiek is eenduidig: er moeten 1 miljoen woningen bijgebouwd worden tot 2030. We zijn dus nu op een kritiek punt waar bepaald wordt hoe jongeren in de toekomst gaan wonen. In dit transitieplan leggen wij uit hoe de huidige woningnood volgens jongeren zo duurzaam mogelijk kan worden opgelost. Zo komen we weer een stap dichterbij de visie uit de Jonge Klimaatagenda 2.0.
De Jonge Klimaatbeweging zet zich in voor een wereld waar jongeren mee kunnen praten over hun toekomst. Wij zijn de generatie die zal moeten leven met de gevolgen van klimaatverandering en verdienen het om onze eigen toekomst vorm te geven. Door te lobbyen en campagnes te voeren proberen we klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden.

Meer recent nieuws