Om duurzaamheid overal in het onderwijs terug te laten komen, is het belangrijk dat het overal terugkomt in je vakken (curriculum) en het schoolsysteem. Om dit voor elkaar te krijgen is het nodig dat docenten tijdens de lerarenopleiding vakken kunnen volgen over duurzaamheid. Dit zorgt ervoor dat docenten hier beter les in kunnen geven en de leerlingen beter te kunnen helpen in hun ontwikkeling.

In het basis- en middelbaar onderwijs moet een doorlopende leerlijn komen, die vakken en verschillende jaarlagen verbindt. Dit betekent dat de onderwerpen die in verschillende vakken en verschillende jaarlagen worden behandeld goed bij elkaar aansluiten. Tijdens de lessen moet worden duidelijk gemaakt dat duurzaamheid van verschillende kanten, en dit allemaal met elkaar te maken heeft. Zo leer je bijvoorbeeld bij aardrijkskunde over het klimaat en bij scheikunde over de energietransitie. Ook is het belangrijk dat tijdens de lessen vaardigheden worden ontwikkeld die handig zijn in de veranderende wereld waarin we leven.