Hey jij! Ook meedoen met de leukste klimaat- en jongerenorganisatie van NL? Bekijk onze vacatures!

Vrijwilliger bij JKB worden? Bekijk vacatures!

Jongeren pleiten bij informateur voor “OMT van klimaat”

20 mei, 2021 | Actueel, Persberichten

20-05-2021

Vandaag zit de Jonge Klimaatbeweging samen met drie andere jongerenorganisaties aan tafel bij informateur Mariëtte Hamer. Dat is een unicum. In tegenstelling tot gevestigde belangenorganisaties werden jongeren nooit eerder betrokken bij het proces om te komen tot een nieuwe regering. “Een enorme stap in de goede richting”, zegt Werner Schouten, voorzitter van de beweging. “maar we willen onze ideeën ook echt terugzien in het regeerakkoord, we komen niet alleen voor de show”.

Vorige week diende Gert-Jan Segers (ChristenUnie) samen met Lilianne Ploumen (Partij van de Arbeid) een motie in die pleitte voor het betrekken van jongeren bij de formatie: “omdat zij nadrukkelijk geraakt worden door deze crisis en het over hun toekomst gaat”. Formateur Mariëtte Hamer gaf snel gehoor aan deze motie en nodigt naast de Jonge Klimaatbeweging ook de Nationale Jeugdraad, Jong AWVN en FNV Young & United uit.

De Jonge Klimaatbeweging komt met een aantal uitgewerkte ideeën, lezen we in hun brief aan de informateur. De Jonge Klimaatbeweging wil in ieder geval dat Nederland zijn klimaatdoel voor 2030, nu 50% CO2 reductie, ophoogt naar 65%. “Duitsland heeft onlangs zijn klimaatdoelen ook opgeschroefd naar 65%, omdat volgens de rechter de doelen van 2050 anders niet haalbaar zijn” zegt Schouten, “dat geldt voor ons ook, we maken ons echt zorgen”.

Dan is het natuurlijk van belang dat de doelen ook echt gehaald worden. Schouten: “Jongeren hebben er nu geen vertrouwen in dat de overheid de doelen gaat halen. Na ophoging wordt dat nog een grotere, maar broodnodige opgave.” Daarom pleiten de jongeren voor het invoeren van een Klimaatautoriteit. “We willen daarom dat een onafhankelijke partij de impact van wetsvoorstellen op het klimaat toetst. In het Verenigd Koninkrijk doen ze het al. Het is een soort OMT voor het klimaat”, zegt Schouten, ‘’maar dan met het mandaat om bindende adviezen te doen.’’

Ook over hoe de doelen gehaald kunnen worden, heeft de Jonge Klimaatbeweging veel voorstellen, zoals autodelen de norm maken en meer vormen van woongemeenschappen stimuleren. Deze plannen worden allemaal ondersteund door de grote groep jongerenorganisaties die zich achter de Jonge Klimaatbeweging schaart. Schouten: “Heel goed om te zien dat de grote groep jongeren die wij vertegenwoordigen gehoord worden in het formatieproces. Het beleid dat nu gemaakt wordt, gaat immers over onze toekomst. Alleen maar logisch dat we er dan ook bij betrokken worden!”

De Jonge Klimaatbeweging zet zich in voor een wereld waar jongeren mee kunnen praten over hun toekomst. Wij zijn de generatie die zal moeten leven met de gevolgen van klimaatverandering en verdienen het om onze eigen toekomst vorm te geven. Door te lobbyen en campagnes te voeren proberen we klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden.

Meer recent nieuws