Hey jij! Ook meedoen met de leukste klimaat- en jongerenorganisatie van NL? Bekijk onze vacatures!

Vrijwilliger bij JKB worden? Bekijk vacatures!

Onderzoek: leerlingen worden onvoldoende voorbereid op de toekomst

23 sep, 2019 | Actueel, Persberichten

UTRECHT – 23 september 2019- Tijdens de examens voor Economie en Bedrijfseconomie komen
onderwerpen als duurzaamheid en circulaire economie niet aan bod. Docenten zeggen ‘meer te
willen doen met het onderwerp duurzame ontwikkeling’ maar de leermiddelen besteden er
nauwelijks of geen aandacht aan. Dit blijkt uit een onderzoek gedaan door Profundo in opdracht
van de Jonge Klimaatbeweging, Studenten voor Morgen en de NJR. De drie jongerenorganisaties
eisen snelle verduurzaming van het curriculum.
In de exameneisen voor Economie en M&O worden onderwerpen als duurzame ontwikkeling,
circulaire economie en deeleconomie niet vermeld, constateert het onderzoek. Omdat ze geen eisen
zijn in de examens, wordt er ook weinig aandacht aan besteed in de leermiddelen. De uitgevers zien
zichzelf niet als normstellend. Tijdens het maken van de inhoud wordt vooral gekeken naar
haalbaarheid en toetsbaarheid van de gevraagde eindtermen en kerndoelen. De onderwerpen
worden hierdoor nooit als aparte concepten behandeld, hoogstens als oefenopgave.
Duurzaamheid afhankelijk van docent
Docenten willen de nieuwe generatie ‘klaarstomen voor de toekomst’, maar geven aan dat de
leermiddelen zich er niet voor lenen. Sommige docenten ontwikkelen daarom zelf projecten om
aandacht te besteden aan duurzame ontwikkeling. Ze hebben behoefte aan meer duurzaam
lesmateriaal en willen dat het examenprogramma wordt aangepast, omdat zij de meeste lestijd
moeten besteden aan examenstof. Zolang duurzaamheid geen verplichte examenstof is, zal het
afhangen van de docent of de school hoe het onderwerp in het onderwijs wordt geïntegreerd.
Mark Boode, coördinator van Teachers for Climate, bevestigt dit. “Steeds meer bedrijven en
instellingen nemen duurzame ontwikkeling op in hun lange termijnplannen. Onze leerlingen krijgen
hier op de arbeidsmarkt direct mee te maken. Het wettelijk vastgestelde curriculum loopt ver op
deze ontwikkelingen achter. Dat hindert docenten om op een goede manier hun werk te doen.”
Jongeren onvoldoende voorbereid op toekomst
De drie jongerenorganisaties luiden de noodklok. “Nederland zal nooit klaar zijn voor de
klimaatdoelen in 2050, als we een hele generatie jongeren niet op school leren dat duurzaamheid
misschien wel het belangrijkste onderwerp van deze eeuw is,” aldus bestuurslid politiek Kelsey
Janssen.
Uit het onderzoek van Profundo komen een aantal concrete knelpunten naar voren die
toekomstbestendig onderwijs in de weg zitten. De jongerenorganisaties maken zich hier ernstig
zorgen om en eisen daarom een snelle verduurzaming van het curriculum.
De Jonge Klimaatbeweging, Studenten voor Morgen en de VN Jongerenvertegenwoordiger Duurzame
Ontwikkeling staken vrijdag 27 september mee tijdens de landelijke klimaatstaking in Den Haag.
De Jonge Klimaatbeweging zet zich in voor een wereld waar jongeren mee kunnen praten over hun toekomst. Wij zijn de generatie die zal moeten leven met de gevolgen van klimaatverandering en verdienen het om onze eigen toekomst vorm te geven. Door te lobbyen en campagnes te voeren proberen we klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden.

Meer recent nieuws