Hey jij! Ook meedoen met de leukste klimaat- en jongerenorganisatie van NL? Bekijk onze vacatures!

Vrijwilliger bij JKB worden? Bekijk vacatures!

Op naar groene verkiezingsprogramma’s!

3 jun, 2020 | Actueel

Ons land is mooi en daar genieten we elke dag van. Door de opwarming van de aarde zal Nederland veranderen en wij, de Jonge Klimaatbeweging, komen daartegen in actie. Om de opwarming van de aarde onder de 1.5 graden te houden, roepen wij de politiek op om haar steentje bij te dragen. Daarom hebben wij een brief geschreven naar de Tweede Kamer waarin wij een voorstel doen voor de verduurzaming van Nederland. Dit voorstel is gebaseerd op de Tweede Kamerverkiezingen die in maart 2021 plaats gaan vinden. We noemen het voorstel Vernieuwend, Versterkend en Verbindend Verduurzamen. In dit artikel geven we een samenvatting van het voorstel. Wil je liever het gehele voorstel lezen? Klik dan hier!

 

Vernieuwend verduurzamen

Om van Nederland een duurzaam land te maken, moeten we verder kijken dan de komende paar maanden en jaren. We hebben een langetermijnstrategie nodig. Onze voorstellen zijn als volgt:

  • Toekomstgericht onderwijs: om jongeren en werkenden voor te bereiden op een duurzame toekomst, willen wij dat duurzaamheid wordt verwerkt in vakken op basisscholen en middelbare scholen.
  • Experimenteren: om minder uitstoot te realiseren willen we dat de politiek in de periode van 2021-2025 investeert in deelauto’s. Met een deelauto heb je niet zelf beschikking over een auto, maar deel je deze met een grotere groep mensen. Doordat minder mensen een auto hebben, zal de uitstoot verminderen. In totaal willen we dat het aantal deelauto’s met 400.000 elektrische voertuigen wordt vergroot tot een aantal van 500.000 deelauto’s.

 

Versterkend verduurzamen

Om het bedrijfsleven duurzamer te maken, is het belangrijk dat de overheid ondernemers hierbij helpt en hen kansen biedt. Onze voorstellen hiervoor zijn als volgt:

  • Een vermindering van de productie van dierlijke producten: Bij het eten van dierlijke producten zoals vlees en zuivel, wordt veel uitgestoten. Om klimaatverandering onder de 1.5 graden te houden, moeten we de helft minder dierlijke producten gaan eten. Bij deze verandering is het belangrijk dat de overheid boeren meeneemt en hen begeleidt bij deze duurzame overgan
  • Vergroening van je belastingen: Op dit moment betaal je veel belasting over het werk dat iemand levert. Ons voorstel is om belasting te betalen over de grondstoffen die bij dat werk gebruikt worden. Op die manier kan de overheid het gebruik van duurzame producten belonen.
  • Maatschappelijke Verantwoord Inkopen: leg als overheid bij het inkopen van producten en het aanbesteden van projecten, zoals het bouwen van wegen, nadruk op duurzaamheid. Ondernemers met duurzame producten krijgen zo een steuntje in de rug.

 

Verbindend verduurzamen

Bij het verduurzamen van Nederland is het belangrijk dat iedereen mee kan doen en dat we de voor- en nadelen eerlijk verdelen. Door Verbindend te Verduurzamen willen we duurzaamheid gebruiken om de verbinding tussen mensen te vergroten. Onze voorstellen hiervoor zijn als volgt:

  • VerduurSamen: zorg ervoor dat de verschillen in ongelijkheid afnemen door te verduurzamen. Laat bijvoorbeeld de mensen met een kleine beurs als eerste genieten van een lagere energierekening door bijvoorbeeld huizen te isoleren
  • Steun woningcorporaties: We stellen voor dat de overheid 2 miljard euro vrijmaakt om sociale huurwoningen in Nederland duurzamer te maken.
  • Sterke Jongerenparticipatie: We raden het de overheid aan om jongeren te betrekken bij het klimaatbeleid dat geschreven wordt. Dit is belangrijk omdat jongeren de grootste gevolgen van klimaatverandering gaan ervaren en daarom een verfrissende kijk hebben op duurzaam beleid.

 

De Jonge Klimaatbeweging zet zich in voor een wereld waar jongeren mee kunnen praten over hun toekomst. Wij zijn de generatie die zal moeten leven met de gevolgen van klimaatverandering en verdienen het om onze eigen toekomst vorm te geven. Door te lobbyen en campagnes te voeren proberen we klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden.

Meer recent nieuws