Hey jij! Ook meedoen met de leukste klimaat- en jongerenorganisatie van NL? Bekijk onze vacatures!

Vrijwilliger bij JKB worden? Bekijk vacatures!

Jongeren in gesprek over het leven in 2050

13 okt, 2018 | Persberichten

In de week waarin het klimaat volop in de schijnwerpers stond, komen de jongeren van Nederland samen om na te denken over hun duurzame toekomst. Het IPCC-rapport en de door Urgenda gewonnen Klimaatzaak tegen de Nederlandse overheid bewijzen dat een snelle én ambitieuze transitie naar een duurzamere wereld belangrijker is dan ooit. Op zaterdag 13 oktober vindt daarom in het hoofdkantoor van Greenchoice in Rotterdam de tweede Klimaatdialoog van 2018 plaats. Tijdens deze dialoog zullen ruim 50 jongeren van 40 verschillende jongerenorganisaties hun stem laten horen en meeschrijven aan een geüpdate versie van de Jonge Klimaatagenda. In dit document verwoorden zij, namens de jongeren van Nederland, hun visie op de wereld in 2050.

Wat is de Jonge Klimaatagenda?
De Jonge Klimaatagenda is een visiedocument waarin staat beschreven hoe jongeren hopen dat de wereld er in 2050 uit zal ziet. Hoe gaan wij wonen, eten en werken? Hoe verplaatsen we ons en verzorgen we duurzaam onderwijs? Een duurzame en ambitieuze toekomstvisie die de Jonge Klimaatbeweging gebruikt om het gesprek met de Nederlandse politiek aan te gaan.

In oktober 2017 is tijdens de Jonge Klimaattop de eerste versie van de Jonge Klimaatagenda gepresenteerd. Om er voor te zorgen dat de Jonge Klimaatagenda relevant blijft en meegroeit met de visie van jongeren, organiseert de Jonge Klimaatbeweging verschillende Klimaatdialogen. Tijdens de Klimaatdialogen gaat de Jonge Klimaatbeweging in gesprek met jongerenorganisaties van Nederland over onze gedeelde toekomstvisie. Eind 2019 zal een geupdate versie van de Jonge Klimaatagenda gelanceerd worden.

Impact op Klimaatakkoord
Wereldwijd zijn er maar liefst 1,2 miljard jongeren. Deze jongeren vormen de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering op elk gebied en in alle hevigheid zal ondervinden. Dat alleen al geeft ons, jonge mensen, het recht om direct betrokken te zijn bij het zoeken en vinden van oplossingen voor de grote klimaatvraagstukken van deze tijd. Daarnaast is het onze plicht om actief onze stem te laten horen en mee te denken over en te werken aan oplossingen.” aldus Linde Nieman, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging.

Voorzitter Linde Nieman en vice voorzitter Nick van Bree nemen zo ook namens de Jonge Klimaatbeweging deel aan de ‘Klimaatberaad tafel’. Dit is de overkoepelende tafel van de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord onder leiding van Ed Nijpels. De Jonge Klimaatagenda vormt de leidraad tijdens deze onderhandelingen. Op deze manier vertegenwoordigen Linde en Nick de jongeren van Nederland direct bij de vorming van het Klimaatakkoord.

Thema’s van de toekomst
Tijdens de Klimaatdialoog zullen de vijf thema’s van de Jonge Klimaatagenda het uitgangspunt vormen. Deze vijf onderwerpen staan centraal in de duurzame transitie die de komende decennia nodig zal zijn. In verschillende break-out sessies zullen de jongeren in gesprek gaan over de thema’s wonen, werken, educatie, voeding en mobiliteit.

Programma:
12:30 – 13:00 Inloop
13:00 – 13:30 Opening door de dagvoorzitter Milan Petit samen met Linde
Nieman en Nick van Bree vanuit de Jonge Klimaatbeweging
13:30 – 14:30 Break out sessies: gesplitst per thema
14:30 – 14:45 Pauze met o.a. snacks of the future
14:45 – 15:45 Break out sessies: gesplitst per thema
15:45 – 16:00 Pauze met een heuse ruilhandel beurs om diverse spullen een  
een tweede leven te geven
16:00 – 17:00 SDG Workshop – Leer direct wat jouw jongerenorganisatie  
vandaag al kan gaan doen om een stap te zetten naar een
duurzame toekomst
17:00 – 17:20 Afsluiting door Milan Petit en spoken word artist Chiem van
Straaten
17:30 Borrel

Wil jij meer informatie ontvangen of met jouw jongerenorganisatie aanwezig zijn bij de volgende Klimaatdialoog? Mail naar: t.a.v. Meike Go.

Over de Jonge Klimaatbeweging
De Jonge Klimaatbeweging gelooft dat betrokkenheid van jongeren essentieel is om een duurzame toekomst te garanderen. Daarom verenigen wij de stemmen van meer dan 55 diverse jongerenorganisaties om klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden.

 

 

De Jonge Klimaatbeweging zet zich in voor een wereld waar jongeren mee kunnen praten over hun toekomst. Wij zijn de generatie die zal moeten leven met de gevolgen van klimaatverandering en verdienen het om onze eigen toekomst vorm te geven. Door te lobbyen en campagnes te voeren proberen we klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden.

Meer recent nieuws